Investigació / Vídeo


Els mediadors són subjectes implicats en interaccions que produeixen vessaments, lliscaments i suspensions
Lars Bang Larsen i Sᴓren Andreasen

27.06.2017


La cultura contemporània està assetjada per múltiples espectres, com ara els discursos sobre l’origen o les naturalitzacions de la mediació, però també per una manca de conceptes per als tipus de mediació que produeixen moviments sense progrés, en comptes de representació, estabilització i control. Segons com, ja no calen explicacions: com a mediadors interessats positivament en la mediació, esperem deixar-nos endur. En la nostra xerrada-conferència, parlarem de tot un seguit de pràctiques de mediació capaces d’arribar a destinacions menys probables.