Topografies de la discrepància urbana

Topografies de la discrepància urbana

«Topografies de la discrepància urbana» obre un espai per tractar des de diversos angles l’espessor de les vores de la ciutat, aquells teixits espacials i socials que queden fora del lloc de representació política, és a dir, fora de la polis; seguint els rastres de certes formes de vida que els transiten i configuren, sense descartar la complexitat que els és inherent. En paraules de Fernand Deligny, «embastar les línies d’una manera d’ésser humà llançat fora de la història però persistent». I, amb aquesta finalitat, tramar i deixar-se endur per les trames de certes dissidències urbanes, configurant així una topografia, necessàriament temporal, necessàriament immanent. Esbossar una cartografia del que no pren forma, una cartografia (de l’)impossible.

Aquest projecte articularà un treball de recerca continu amb una programació oberta en col·laboració amb xarxes locals i amb agents externs, i es desenvoluparà a través de tres línies d’actuació (o d’errància): una primera línia anomenada Tercer paisatge, des de l’arquitectura del paisatge; una segona, Elogi del conflicte, que partirà del treball en col·laboració amb diversos col•lectius i artistes que treballen en les perifèries de Barcelona; i una tercera, La ciutat fràgil, que obrirà un espai de recerca itinerant.

Coordinació: María García Ruiz i el col·lectiu La ciutat fràgil, format per Andrea Soto Calderón, Luis Guerra Miranda i María García Ruiz