miguel benasayag

Seminari ‘Compossibilitats: sobre el fet d’actuar en la complexitat’
Topografies de la discrepància urbana

05.05.2017 – 13.05.2017


Miguel Benasayag
Presenten les sessions: María García, Luis Guerra i Andrea Soto.
Divendres 5, dissabte 6, divendres 12 i dissabte 13 de maig. Divendres 19.30h, dissabte 11.30h. Virreina LAB
Entrada gratuïta. Aforament limitat 

Després del que s’ha conegut com ‘‘la crisi del subjecte’’, quan sembla que ja no es pot parlar de ‘‘creació’’ en un sentit fort, si més no a partir d’una intencionalitat que organitza el món, i quan el nostre actuar sembla que només es regeix per les lleis de la contingència, aleshores, què pot voler dir actuar? Si l’alternativa al neoliberalisme no es pot pensar en termes globals perquè cada vegada que ho hem fet així el capitalisme la captura; si és la ‘‘situació’’ la que determina el que cal fer, aleshores, com ens podem posar en el lloc de la situació?, com deixar-nos-hi interpel·lar?

Des de La ciutat fràgil, grup que s’articula dins de la plataforma de recerca resident a La Virreina LAB Topografies de la discrepància urbana, proposem aquest seminari amb Miguel Benasayag per compartir i treballar a partir de les seves reflexions entorn de la complexitat que plantegen les noves materialitats del món actual. Reflexions que, si escau, travessen el pensament polític establert, la recerca científica i la pràctica psicoanalítica.

 

Sessió 1 | 5 maig 2017
Com actuar avui en la complexitat?

Davant el desencís d’una humanitat que es pensava que podia desteixir el que és complicat de la realitat i conquerir-ho, la complexitat es presenta amb una sèrie d’angles morts i obscuritats que no es poden eliminar. Un sistema complex no pot ser vist pels seus habitants en la seva totalitat. Com es pot actuar, doncs, dins d’una complexitat? On es situa la potència d’acció? Com cohabitar amb la irracionalitat? La compossibilitat com a manera de fer amb l’altre, entre els altres, on existeixen diferents posicions i contradiccions.

 

Sessió 2 | 6 maig 2017
La fragilitat

La noció d’individu és una expressió de la globalitat; no es tracta d’individus que conformen un món comú, sinó d’individualitats; és per això que la pregunta interessant és: per què estic constituït? Perquè, de fet, estem constituïts per vincles, lligams que permeten aparèixer. Elogi del conflicte com a principi de convivència; resistències a aquesta mena de fàstic envers la vida, la fragilitat, el que és híbrid, indeterminat. A partir de la inquietud sobre quina és la singularitat d’allò que és viu i de la constatació que no sabem què és la vida, podem reflexionar entorn de les formes de vida que expressen singularitats irreductibles a una representació.

 

Sessió 3 | 12 maig 2017 
Territorialitat, reptes de la nova materialitat del món.

En cap nivell de la vida cap ésser no existeix autònomament; la separació d'individus, de medis, la dislocació és una il·lusió mortífera. Tots estem en processos de territorialització, fet que té a veure amb les forces que ens travessen. Es tracta de processos d'ancoratge acompanyats de dinàmiques de conflicte. La ciència actual està en un procés salvatge contra l'espessor de la vida. El projecte del món digital és el de trencar tots els ancoratges per crear una mena d'electró lliure, que cadascú pugui alliberar-se de la seva història, la seva memòria, etc. En quins nuclis pràctics s'està reterritorialitzant la vida?

 

Sessió 4 | 13 maig 2017 
Ritus / ritmes, nous imaginaris possibles

Si la modernitat va intentar per tots els mitjans desfer-se dels ritus com quelcom que mantenia la humanitat en la ignorància, la postmodernitat tracta ara de comprendre, dislocar, programar i reprogramar els ritmes. És en aquest lloc d'intercanvi entre ritmes i ritus on la forma es compon permanentment amb allò que és «sense forma», on existeix la possibilitat de producció de nous imaginaris, nous possibles. Quin paper fan, doncs, les pràctiques artístiques i els moviments socials en l'exploració d'aquests nous possibles?

 

Miguel Benasayag

Escriptor, filòsof i psicoanalista francoargentí. Participa en diversos moviments associatius com ‘‘No-Vox’’, ‘‘Laboratoires Sociaux’’ o ‘‘ACT UP’’ i coordina el col·lectiu ‘‘Malgré tout’’ (Malgrat tot). És autor d'una extensa bibliografia, de la qual destaquen La Fragilité i Éloge du conflict (amb Angélique del Rey).