Investigació / Vídeo


seminari ‘compossibilitats: sobre el fet d’actuar en la complexitat’ (sessió 2)
Topografies de la discrepància urbana

06.05.2017


Miguel Benasayag

Sessió 2

La fragilitat

La noció d’individu és una expressió de la globalitat; no es tracta d’individus que conformen un món comú, sinó d’individualitats; és per això que la pregunta interessant és: per què estic constituït? Perquè, de fet, estem constituïts per vincles, lligams que permeten aparèixer. Elogi del conflicte com a principi de convivència; resistències a aquesta mena de fàstic envers la vida, la fragilitat, el que és híbrid, indeterminat. A partir de la inquietud sobre quina és la singularitat d’allò que és viu i de la constatació que no sabem què és la vida, podem reflexionar entorn de les formes de vida que expressen singularitats irreductibles a una representació.