Investigació / Vídeo


seminari ‘compossibilitats: sobre el fet d’actuar en la complexitat’ (sessió 4)
Topografies de la discrepància urbana

13.05.2017


Miguel Benasayag

Sessió 4

Ritus / ritmes, nous imaginaris possibles

Si la modernitat va intentar per tots els mitjans desfer-se dels ritus com quelcom que mantenia la humanitat en la ignorància, la postmodernitat tracta ara de comprendre, dislocar, programar i reprogramar els ritmes. És en aquest lloc d'intercanvi entre ritmes i ritus on la forma es compon permanentment amb allò que és «sense forma», on existeix la possibilitat de producció de nous imaginaris, nous possibles. Quin paper fan, doncs, les pràctiques artístiques i els moviments socials en l'exploració d'aquests nous possibles?