Actum

Low-Tech Music Session

Comissari: Oscar Abril Ascaso

La música d’acció és, avui, un terme conceptual desaparegut de l’imaginari categorial de les pràctiques artístiques contemporànies.

No obstant això, la música d’acció, en sintonia amb el gir performatiu dels anys seixanta, va tenir un paper decisiu en l’emergència de les pràctiques performàtiques com a nou àmbit preferencial d’expressió artística i va contribuir a resituar l’experimentació sonora com a motor de renovació de l’avantguarda artística d’aleshores. La música d’acció constituiria, per a un bon nombre d’artistes arreu del món, un espai liminar d’alliberament de les premisses constrenyedores de la creació (obra, autor, acadèmia) la influència del qual seria profundament transcendent.

Durant els últims compassos de segle al nostre país, les Low-Tech Music Sessions explorarien, sota el guiatge de l’activista Óscar Abril Ascaso, els marges de possibilitat per a una recuperació de la música d’acció en el context d’emergència de la cultura digital i de la música electrònica, amb les quals aquesta semblava mantenir un espectre de complicitats transversals. Des d’aquestes premisses, les Low-Tech Music Sessions convocarien durant un lustre un bon nombre d’artistes com Jordi Mitjà, Quim Tarrida, Jaume alcalde, Jaume Cusachs o Lluís Alabern.

En el nostre context present, observem ara la consolidació d’una estimulant escena d’artistes locals per als quals l’ús de recursos performàtics representa l’hàbitat natural de les seves investigacions. En paral·lel però menys curiosament del que pot semblar en una primera lectura, un percentatge considerable d’aquests artistes troba, al seu torn, en les possibilitats experimentals del so la seva principal pedrera de treball.

A partir d’aquesta constatació, Low-Tech Music Session 2020 reflexiona sobre la pervivència de la música d’acció avui dia des de les exploracions sonores de Laia Estruch, Laura Llaneli, Estel Boada, Jaume Ferrete i el col·lectiu Mancebía Postigo. Els investigadors Carmen Pardo, Henar Rivière i Arnau Horta hi participen amb un programa de conferències. Com a inici de les jornades, Low-Tech Music Session 2020 comptarà amb una ponència inaugural de Llorenç Barber i la reaparició d’una de les formacions capitals de la música d’acció en la història del nostre país: Actum.

Low-Tech Music Session 2020 posa en valor la pregunta sobre fins a quin punt els processos d’indagació sonora d’aquests artistes avui podrien ser interpretats com una música d’acció de nou encuny. De fet, com la música d’acció del segle XXI.

Programa integrat a les jornades MÚSICA D’ACCIÓ(?), programa pilot dARTefACTe (artefacte.info)