enmedio

Món-tanca

Per al col·lectiu Enmedio, el món ha esdevingut tanca. Una gran tanca feta de moltes altres tanques. Tanques que exclouen, tanques que condueixen a la clandestinitat, a l’explotació, a l’amenaça contínua, al racisme. Una infinitat de sistemes de control classifiquen i ordenen la mobilitat de les persones desplaçades per la superfície d’aquest Món-tanca. De vegades, passa que algun cos no accepta la condició ni el lloc que li són assignats. En aquests casos es produeix el que ells anomenen un curtcircuit, una interrupció en el funcionament del Món-tanca. Les experiències dels grups que presentem són exemples il·lustratius d’aquests curtcircuits, accions creatives capaces de fer front als sistemes de control del Món-tanca.

Col·lectiu Enmedio