Exposicions / Vídeo


Primeres iconografies fotogràfiques de Barcelona al segle XIX
Jep Martí, Núria F. Rius i Rafel Torrella

07.04.2016


Presentació: Jorge Ribalta (comissari de l'exposició) i Joan Roca (director del MUHBA)

En el marc de l’exposició Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia, 1860-2004, La Virreina Centre de la Imatge i el MUHBA Museu d'Història de Barcelona organitzen el seminari Les lluites per la imatge de la ciutat. El seminari ofereix un marc per a la discussió del recorregut històric que presenta la mostra i es focalitza en alguns moments clau de la configuració d’una imatge, dominant i popular alhora, de la ciutat.