Disseny per protegir

Hi ha situacions d’emergència que necessiten respostes eficients i ràpides. Davant de catàstrofes naturals, conflictes bèl·lics i la manca de recursos i serveis bàsics en territoris on les desigualtats socials són aberrants, el disseny pot oferir solucions a molts problemes quotidians de la població i esdevenir una eina de transformació i millora de les seves condicions de vida. Però per ser realment eficaç i útil, l’aproximació a aquests entorns exigeix respecte i un bon coneixement de les especificitats de cada cas.