Talls al carrer de Padilla i l’avinguda Diagonal per la continuació de les obres del tramvia

La continuació de les obres de connexió del tramvia i la urbanització de l’avinguda Diagonal, al tram comprès entre la Gran Via i el carrer de Lepant, comportaran diverses afectacions a la mobilitat al carrer de Padilla i la mateixa Diagonal entre el 20 i el 23 d’abril, amb talls importants durant el cap de setmana del 20 i 21 d’abril. En aquesta fase de les obres es realitzarà la pavimentació d’aquestes dues vies.

..
12/04/2024 - 09:31 h

Durant el cap de setmana es farà la pavimentació del carrer de Padilla, en el tram entre els carrers de la Diputació i del Consell de Cent, que comportarà diverses afectacions a la mobilitat.

Afectacions el dissabte 20 d’abril

Durant aquesta jornada es treballarà al carrer de Padilla, entre el carrer de la Diputació i l’avinguda Diagonal, abans d’arribar al tronc central d’aquesta, treballant per meitats. A la meitat del costat Llobregat s’ocuparà la cruïlla del carrer de la Diputació fins a l’avinguda Diagonal, deixant habilitat un carril de circulació en sentit ascendent. Per facilitar el pas de vehicles s’elimina el cordó de serveis existent del costat Besòs i la connexió del carril bici de l’avinguda Diagonal amb el del carrer de la Diputació es farà mitjançant la vorera del costat Llobregat del carrer de Padilla. Els i les ciclistes hauran de recórrer aquest tram baixant de la bicicleta. A més, el carrer de la Diputació quedarà sense sortida entre els carrers de Padilla i Lepant, amb accés i sortida pel veïnat habilitat per aquest últim.

Per les actuacions a la meitat del costat Besòs s’ocuparà la cruïlla amb el carrer de la Diputació fins a l’avinguda Diagonal, tallant la circulació de vehicles en sentit ascendent. La circulació es desviarà pels carrers de la Diputació, la Marina i el Consell de Cent, per posterior reincorporació al carrer de Padilla. La connexió entre el carril bici de l’avinguda Diagonal i el del carrer de la Diputació es farà provisionalment pel xamfrà del costat Llobregat-muntanya del carrer de Padilla amb Diputació.

Afectacions el diumenge 21 d’abril

Durant la jornada es continuarà treballant al carrer de Padilla i es mantindrà el tall fins al carrer de la Diputació de la jornada anterior.

Es treballarà en dos trams. Primer, s’ocuparà el tram del carrer de Padilla entre l’avinguda Diagonal i el carrer del Consell de Cent. Aquí la circulació de bicicletes i vianants es farà pel tronc central de l’avinguda com actualment. Pel segon tram s’ocuparà el tronc central de l’avinguda Diagonal, i els vianants i bicicletes es desviaran pels passos laterals. Un cop finalitzats els treballs, el carril bici de l’avinguda Diagonal estarà obert.

Afectacions els dies 22 i 23 d’abril

El dilluns 22 i el dimarts 23 d’abril es realitzarà la pavimentació del tronc central de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre els carrers de Lepant i Padilla i el tram entre el carrer de Castillejos i la rambla dels Encants Nous. Per a fer-ho, es desviarà tota la circulació de vianants a les voreres laterals, mar i muntanya, de la Diagonal. Es poden produir afeccions puntuals en els carrers de Lepant, Padilla i Castillejos per a sortida i accés de maquinària. A més, el pas de vianants als laterals dels trams a intervenir restaran tallats i s’haurà de circular per la vorera contrària.