ISLAM | Celebració "Magal Porokhane: celebració del sufisme muridita" #Trànsits

L’OAR ha col·laborat amb el Museu de la Música en el cicle "Trànsits, les músiques de l'esperit", en què s'ha explorat el paper que té la música en la pràctica religiosa i la vida espiritual de diverses comunitats religioses presents a Barcelona. Aquest 2023-2024, les sessions s’emmarquen a la temporada “Poder o revolta” de l’Auditori.

El Magal Porokhane és una de les dues grans festivitats pròpies del calendari ritual de la Mouridiyya, una de les principals germandats sufís presents al Senegal. És el segon pelegrinatge més rellevant dins la tariqa. Aquest té lloc a la ciutat de Porokhane, a la regió senegalesa de Kaolak, en honor a Mame Diarra Bousso, mare del fundador de la tariqa i figura d’especial rellevància dins d’aquesta. Destaca pel fet que, sense ser una festivitat exclusivament femenina, les dones de la tariqa hi tenen un paper rellevant i protagonista. 

Com al Senegal, el Magal Porokhane és una de les grans celebracions de la comunitat senegalesa a Barcelona, i el cant hi té un paper central com a forma d’apropament i rememoració de Déu. Hi destaquen la recitació musicada, de l’Alcorà i d’altres textos rellevants, com poemes o khassaides escrits pel fundador de la tariqa o d’altres figures significatives. A aquestes s’hi afegeix la recitació del dhikr, zikr o rememoració de Déu, consistint en la repetició rítmica dels diversos noms d’Allah.

La celebració del passat 24 de febrer de 2024 va començar amb una recitació musicada de l’Alcorà acompanyada d’una primera sessió de cant de khassaides. Va seguir un cant de khassaides individual per part d’un artista convidat provinent del Senegal i als que es van unir el grup de Baye Fall, una subbranca dins la mateixa Mouridiyya. L’acte principal de la celebració va ser un cant col·lectiu de khassaides o kourel de la mà de diversos membres de la Dahira Jazbul Kulob de Barcelona, per tancar amb una recitació del zikr per part del grup Baye Fall de la Dahira. 

Ofici litúrgic/celebració en col·laboració amb el Museu de la Música de Barcelona i Keur Serigne Touba Barcelona, Comunitat Muridita de Barcelona.