Centres residencials

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

Aquests serveis d’acolliment residencial s’adrecen a persones de 65 anys o més en situació de dependència. L’assignació d’un centre residencial es duu a terme a través del Programa individual d’atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

Servei de llar residència:

Aquest servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent es destina a persones grans amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar. Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal. La llar residència consta d’un habitatge amb serveis comuns, i disposa d’un equip professional format per un o una responsable del servei, una o un responsable higienicosanitari i de personal suficient per a la prestació adequada de les funcions d’allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal, de manera que se n’asseguri la presència permanent i continuada durant les 24 hores del dia. Per rebre més informació, podeu adreçar-vos als serveis socials bàsics dels ens locals (districtes, ajuntaments i consells comarcals) que us corresponguin.

Servei de residència assistida:

És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçat a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per fer les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries. L’equip professional que hi treballa és pluridisciplinari i està format per infermers i infermeres, auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, experts en educació social, psicologia i medicina. També hi ha un director o directora responsable i una o un responsable higienicosanitari.

Nivell de dependència alt (Grau III): 1.944,23 euros plaça/mes (el preu màxim aplicat per la Generalitat és de 1.447,87 euros)
Nivell de dependència mitjà (Grau II): 1.944,23 euros plaça/mes (el preu màxim aplicat per la Generalitat és de 1.447,87 euros)