Com s’organitza i qui el composa?

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és presidit per l’alcaldessa de Barcelona, o bé pel tinent/a d’alcaldia o regidor/a en qui delegui.

La vicepresidència recau en una de les persones membres del sector associatiu del Consell, que és escollida pel Plenari.

L’evolució pròpia del Consell ha propiciat que s’anessin posant en funcionament diferents espais de treball. Així, en l’actualitat, l’estructura organitzativa del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona es composa de:

  • Plenari
  • Comissió Permanent
  • Grups de treball

Els grups de treball reuneixen persones grans de la ciutat, siguin o no membres del Consell.

El Plenari està format per les persones grans que són membres del Consell en representació d'entitats i dels consells de persones grans del districtes o a títol individual, així com per representació tècnica i política d'àmbit ciutat i dels districtes. una selecció de membres del Plenari composen la Comissió Permanent.

Plenari

El Plenari és l'òrgan de representació màxima del Consell. S'encarrega, entre altres funcions, de debatre i aprovar propostes i posicionaments, fer seguiment de plans i projectes municipals i d'interès per al Consell, i d'aprovar el pla de treball.

Es reuneix un mínim de dos cops l'any.

Composició del Plenari:

  • Associació Catalana d’Afectats per les Residències (ACAR)
  • Associació Catnova
  • Associació Ciutadana pels Drets de les Dones (ACDD)
  • Associació Coordinadora d’Activitats per a la gent gran (ACA)
  • Associació per a la Defensa de la Gent Gran (ADEGG)
  • Associació Catalana de Familiars, Usuaris i Col·laboradors de Centres Geriàtrics Assistits (ACFUC)
  • Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB)
  • Associació Dret a Morir Dignament–Catalunya (DMD-Cat)
  • Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)
  • Associació de Vídues de Barcelona
  • Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya / Comissió Jubilats
  • Associació de Gent Gran Voluntària en Ciència, Cultura, Informàtica i Àmbit Social (ASVOL)
  • Associació de Sèniors de Catalunya per a l'Orientació del Talent Emprenedor (ASENCAT)
  • Agrupació de Treballadors Jubilats de Catalunya (ATJC)
  • Aules per a la Gent Gran de Barcelona (AUGG)
  • Belluga’t
  • Can 70
  • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya / Servei al Jubilat
  • Club Natació Barcelona (CNB) / Secció Màsters
  • Casal Lambda / Grup Tardor
  • Ca la Dona / Les Grans
  • Centro Boliviano Catalán / Área Social y Familia / Grupo Libélulas
  • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona / Secció Gent Gran
  • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona / Comissió Jubilats
  • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona / Secció Metges Jubilats
  • Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de la Federació d’AAVV de Barcelona
  • Dones Mundi
  • Equip 65 - Associació d’Ajuda a Assistents Socials Jubilades
  • Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes Jubilats (FCUDP)
  • Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
  • Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)
  • Fons de Coneixement i Experiència (CONEX)
  • Fundació Enllaç (grup de persones grans)
  • Fundació Valiente
  • Metges de Catalunya / Agrupació de Jubilats
  • Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya
  • Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
  • Societat Civil Catalana / Secció de Persones Grans
  • UGT / Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats
  • Unió Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB)

+ dues persones representants de cada Consell/Comissió de Gent Gran de districte

+ persones grans a títol individual

+ representació tècnica i política municipal i dels districtes

+ Presidència i Vicepresidència associativa del Consell

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan de continuïtat del Consell. S'encarrega, entre altres funcions, de discutir i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari i informar-ne.

Es reuneix un mínim de tres vegades l'any.

Composició de la Comissió Permanent:

  • Associació Coordinadora d’Activitats per a la gent gran (ACA)
  • Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)
  • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona / Secció Gent Gran
  • Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de la Federació d’AAVV de Barcelona
  • Dones Mundi
  • Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
  • Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)
  • UGT / Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats
  • Unió Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB)
  • Plataforma Unitària de la Gent Gran

+ una persona representant de cada Consell/Comissió de Gent Gran de districte

+ persones grans a títol individual

+ representació tècnica municipal

+ Presidència i Vicepresidència associativa del Consell

Grups de treball

Els grups de treball, actualment, són:

  • Envellir amb drets
  • Envellir amb dignitat
  • Envellir participant
  • Amigabilitat i vida quotidiana
  • Coneixement i comunicació

En el Pla de Treball del Consell trobareu quins temes es tracten en cada grup.

Per participar en els grups, podeu escriure a: cagg@bcn.cat