Restablert el servei del Bicing : Servei de Premsa

Restablert el servei del Bicing

19/08/2011

Des del dia 22 d´agost, a les 05:00 hores, el servei del Bicing torna a funcionar amb tota normalitat. L´aturada dels dies 19, 20 i 21 ha permès la substitució del sistema informàtic i la renovació del Centre de Processament de Dades (CPD), incorporant noves funcionalitats des del punt de vista de la gestió del servei amb l´última tecnologia disponible.

Aquest canvi de software aportarà dues grans millores: més estabilitat en la comunicació entre els servidors i les estacions i una millor gestió dels grans volums d´informació i dades que es generen cada dia. La renovació del CPD possibilitarà una comunicació més estable i segura entre els servidors i les estacions.

D´altra banda, la nova versió oferirà un millor servei a l´abonat al carrer ja que li permet gestionar un molt més elevat nombre de dades amb fiabilitat: actualment hi ha 120.000 abonats; es fan una mitjana de 50.000 usos en dia feiner i en resulten més d´1.300.000 viatges mensuals, a més de les consultes al web del mapa d´estacions, les altes i baixes, renovacions, cobraments…. A partir d´ara, aquests elevadíssims moviments de dades podran ser tractats de forma més eficient.Compartiu aquest contingut