Restabliment del servei habitual a totes les línies de Rodalies de Catalunya i serveis de Llarga Distància : Servei de Premsa

Restabliment del servei habitual a totes les línies de Rodalies de Catalunya i serveis de Llarga Distància

26/08/2011

Des de l´inici del servei d´avui s´ha restablert la normalitat a totes les línies de Rodalies de Catalunya i serveis de Llarga Distància, una vegada s´ha recuperat el trànsit ferroviari als trams Sants ? Bellvitge i Sants ? L´Hospitalet de Llobregat.

D´aquesta manera, des d´avui es recuperen els horaris habituals de servei. Només s´ha introduït una petita modificació d´horari a la línia R8 per tal d´adequar l´oferta a la mobilitat dels estudiants que es desplacen fins la UAB.

Durant els dies de restricció al servei ferroviari, no s´ha registrat cap incidència destacable als serveis de Rodalies de Catalunya i Llarga Distància. L´índex de puntualitat mitjana assolit pels més de 21.000 trens de rodalia que han prestat servei durant aquest període ha estat del 98,25%.

Modificacions programades amb previsió

Entre el 4 i el 27 d´agost, d´acord amb els veïns i la resta d´operadors implicats, es va programar l´obra de cobertura de l´entrada sud de Sants, per minimitzar els efectes sobre la mobilitat de milers d´usuaris. Durant més d´un any es va treballar en l´elaboració d´un Pla Alternatiu de Transport (PAT) que garantís el servei als usuaris durant el tall ferroviari, el qual ha comptat una extensa campanya informativa per explicar als usuaris les alternatives de transport al seu abast.

Així mateix es va constituir una comissió de seguiment del PAT amb la presència de tots els operadors (Generalitat de Catalunya, ATM, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l´Hospitalet , Ajuntament de Cornellà, Renfe, ADIF, FGC, TMB) que ha vetllat durant el mes d´agost pel correcte desenvolupament del Pla.

Abonaments vàlids també al Metro i FGC

Amb motiu del tall ferroviari, es va establir un acord pel qual els títols de transport de Renfe, (tant de Rodalia de Barcelona com Regionals), no integrats, eren vàlids per a accedir al Metro a les estacions de Rambla Just Oliveras, Cornellà Centre, Bellvitge, Sants Estació, Plaça de Sants Passeig de Gràcia, Catalunya, Arc de Triomf, Clot, Sant Andreu, Barceloneta, Fabra i Puig i Sagrera.

De la mateixa manera amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a les estacions de Gornal i de Plaça d´Espanya.

Informació i Atenció al Client

Per atendre les necessitats d´informació dels viatgers, la Generalitat de Catalunya, l´Ajuntament de Barcelona i Renfe van reforçar els equips d´atenció al client i de seguretat a les estacions afectades. En total, es van incorporar més de 300 informadors contractats per assabentar els viatgers dels canvis en la programació i ajudar-los a triar les millors alternatives de transport.

Així mateix es van utilitzar diferents suports d´informació. El telèfon gratuït d´informació de Rodalies de Catalunya ha atès una mitjana de 1.000 trucades per dia durant el PAT. D´altra banda, el web de Rodalies ha rebut unes 5.500 visites diàries en aquest període.

La urbanització de la superfície crearà una nova rambla
L´Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, ha realitzat durant aquest mes d´agost la fase més complexa de les obres de cobertura de les vies d´entrada a Sants des de l´Hospitalet de Llobregat. Una operació que ha finalitzat amb èxit, complint tots els objectius proposats i sense que s´hagi registrat cap incidència. Els treballs de cobertura continuaran al llarg del propers mesos sense necessitat d´interrompre el servei ferroviari.

La cobertura del corredor ferroviari és un objectiu que l´Ajuntament de Barcelona persegueix fa temps amb l´objecte de millorar en gran mesura les condicions ambientals en lo que es refereix a soroll, vibracions i efecte barrera sobre la permeabilitat de persones i vehicles dels barris del sud de l´Estació de Sants.

En concret, des del dia 4 i fins al 27 d´agost s´ha executat:
? el desmuntatge de la catenària flexible, retirant 25 pòrtics de catenària i tirants;
? la col·locació de les bigues de coberta (108 bigues de 18 metres i 40 tones) i de gran part de les lloses prefabricades (14.000m2 de superfície);
? i la instal·lació de catenària rígida (3.120 metres lineals de catenària).

Amb el cobriment de vies i la posterior urbanització de la superfície per crear una nova rambla de 700 metres que unirà els carrers de Riera Blanca, Sants, Antoni de Capmany, Jocs Florals, Burgos i Rambla de Badal, al districte de Sants-Montjuïc, i amb L´Hospitalet de Llobregat. Aquesta rambla millorarà la fins ara difícil connexió entre ambdós costats de les vies. Així, la zona comptarà amb més espais peatonals i zones verdes, nous paviments, passos inferiors, escales mecàniques, rampes, ascensors i una notable millora en l´accessibilitat general.

L´Ajuntament de Barcelona preveu elaborar el projecte executiu i licitar les obres d´urbanització el primer semestre del 2012, iniciar els treballs durant el segon semestre i acabar la urbanització de la nova rambla a finals del 2014.

Aquestes obres tenen un cost total de 143 milions d´euros.Compartiu aquest contingut