Localitzades restes arqueològiques a la plaça del Pedró : Servei de Premsa

Localitzades restes arqueològiques a la plaça del Pedró

18/10/2011

A mitjans del mes de setembre es van iniciar les obres per al condicionament urbanístic dels carrers de la plaça del Pedró i entorn, al barri del Raval de Barcelona amb Foment de Ciutat Vella, SA com a promotor del projecte, que preveuen l´excavació d´una rasa i de dos búnkers destinats a la recollida pneumàtica de residus. El projecte ja preveia i contemplava la possible existència de restes arqueològiques, donades les nombroses intervencions que s´han realitzat en els darrers anys, en aquesta zona de la ciutat..

Així, durant els rebaixos en el subsòl, iniciats la setmana passada, s´han pogut documentar diverses estructures muràries, així com tres unitats funeràries. D´aquestes tres, dues d´elles corresponen a enterraments en fossa simple (retall excavat a l´argila), mentre que la tercera es tracta d´una caixa de tègules. A hores d´ara els dos enterraments en fossa s´estan excavant i es troben en un estat de conservació força bo. Així podem dir que ambdós individus serien d´edat adulta, es troben orientats est-oest, i en posició de decúbit supí.

L´individu inhumat en la caixa de tègules, encara no s´ha excavat, però sembla que la tomba ja hauria estat espoliada d´antic i a més hauria quedat molt afectada per la presència d´arrels en el seu entorn. En aquest cas doncs, l´estat de conservació és bastant precari, ja que els ossos que es poden observar no estan en connexió.

Tot i que actualment es troba en procés d´estudi, sembla que el moment cronològic dels enterraments seria d´època tardoantiga (s.V-VII d.C) i podrien formar part de la necròpolis associada a una de les vies d´accés a la ciutat en època romana, de la qual se´n coneix algun tram a l´actual carrer Hospital.

Pel que fa a les restes muràries aparegudes, l´excavació de les quals encara no s´ha realitzat, corresponen en la seva major part a fonaments del Convent de les Gerònimes, la fundació del qual és del segle XV.

La troballa d´aquestes restes es considera dins de la normalitat i molt probablement està relacionada amb el fet que el carrer de l´Hospital havia estat una via romana d´accés a la ciutat, i es coneix que als costats de les vies romanes es feien aquest tipus d´enterraments. De fet, durant les obres de reforma del Centre de Serveis Socials del Raval, que es van portar a terme fa aproximadament tres anys, equipament que està situat a la plaça del Pedró, ja es van trobar fins a 80 enterraments d´època romana.

La troballa, a partir de la qual s´han seguit els protocols normals que es porten a terme en totes les obres que es fan a Ciutat Vella, no afectarà el desenvolupament de l´obra de la plaça del Pedró, ni tampoc els terminis d´aquesta obra.

En aquest cas, els tècnics tenen previst datar, dibuixar, afegir a la informació topogràfica i portar al magatzem del Museu d´Història de la Ciutat les restes que s´han trobat, com s´ha fet en altres casos.Compartiu aquest contingut