Barcelona comença l´any amb 800 habitatges protegits en construcció : Servei de Premsa

Barcelona comença l´any amb 800 habitatges protegits en construcció

05/01/2012

L´Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l´Habitatge (PMHB), té 800 habitatges en construcció i 974 habitatges en fase d´estudi o projecte. Aquestes dades revelen que l´oferta d´habitatge protegit sobre el total de llicències concedides representa un 36,9%. El Parc de lloguer o en dret de superfície gestionat pel PMHB arriba a les 5.895 unitats a finals del 2011. El total d´habitatges en construcció a principis del 2012 correspon a set promocions diferents que dotaran la ciutat de nous habitatges dotacionals o en dret de superfície.

En concret, es tracta de les promocions situades al C/Roc Boronat (95 habitatges en dret de superfície), a Via Favència (77 habitatges amb serveis per a gent gran), al carrer Còrsega (32 habitatges per a gent gran), a Navas de Tolosa (154 habitatges dotacionals), La Clota (132 habitatges en dret de superfície), Can Cortada (160 habitatges en dret de superfície) i Rodalies-Renfe (150 habitatges en dret de superfície i per a afectats urbanístics).

A més dels habitatges en construcció, el PMHB té 974 habitatges en fase d´estudi o redacció.

» En marxa les dues primeres promocions d´habitatges per a col·lectius vulnerables i específics

Actualment dos dels projectes es troben en fase de licitació. Es tracta de les promocions d´habitatges dotacionals als carrers Tànger núm 38b-42/Àlaba núm. 132-138, al districte de Sant Martí, i al carrer Ali Bei, 100-102, a l´Eixample.

La promoció del carrer Tànger tindrà una superfície construïda total aproximada de 7.000 m2 i constarà de planta baixa i 5 plantes pis. Uns 1.000 m2 de l´edifici es destinaran a l´allotjament de col.lectius vulnerables i/o específics. Aquestes unitats, podrien tenir una superfície d´entre 15 i 40 m2 útils i, excepcionalment, es podria arribar fins als 90 m2 per a col.lectius més amplis. La resta de superfície es destinaria a la construcció d´uns 60-65 habitatges dotacionals majoritàriament de dues habitacions.

La promoció del carrer Ali Bei, entre els carrers de Sardenya i Marina, també constarà de planta baixa i 5 plantes i tindrà una superfície construïda total de 6.400 m2. D´aquests, uns 1.000 m2 es destinaran a col·lectius vulnerables i/o específics, mentre que uns 3.500 m2 es destinarien a la construcció de de 45-50 habitatges dotacionals majoritàriament de dues habitacions.

Aquestes dues promocions seran les primeres que es destinaran a acollir col·lectius vulnerables i/o específics. En aquest grup, entrarien sectors socials amb pocs recursos (per sota d´1,5 vegades l´IPREM per al lloguer d´habitatge), joves de fins a 35 anys, persones majors de 65 anys, dones víctimes de la violència de gènere, persones amb discapacitat i altres col·lectius en risc d´exclusió social.

» Pla Empenta: un instrument clau per regenerar sòl i habitatge en els propers anys

El nou equip de govern a l´Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un pla d´actuació per donar una empenta al sector de la construcció, desencallar la transformació de zones de la ciutat i ampliar l´ oferta d´habitatge assequible.

El Pla EMPENTA es basa en quatre programes concrets que parteixen dels compromisos adquirits per l´actual equip de govern i que signifiquen un notable esforç pressupostari i de gestió amb una aportació municipal de 200 milions d´euros en els propers quatre anys.

Els quatre programes a desenvolupar en els propers quatre anys són:

1. Regeneració de sòl. Impulsar la transformació de grans àmbits de la ciutat i generar sòl per 11.000 habitatges.

2. Parc públic de lloguer i en dret de superfície, de concessió. Posar a disposició dels operadors un mínim de 10 solars per ampliar el parc públic de lloguer i en dret de superfície, de concessió.

3. Construcció d´habitatge públic protegit. Impulsar la construcció per part del Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona d´un total de 550 habitatges en règim de dret de superfície i de lloguer.

4. Impuls a la rehabilitació i a la eficiència energètica. Mantenir el programa d´ajuts a la rehabilitació incorporant un nou programa específic d´ajuts per a l´eficiència energètica.Compartiu aquest contingut