Barcelona invertirà més de 45 milions d´euros en la regeneració urbana de carrers i parcs fins a 2015 : Servei de Premsa

Barcelona invertirà més de 45 milions d´euros en la regeneració urbana de carrers i parcs fins a 2015

17/05/2013

El Govern Municipal ha enllestit el Pla de Millora Integral de l´espai públic de Barcelona 2013-2015, que representa una inversió de 45´57 milions d´euros en la regeneració urbana de carrers i parcs a tota la ciutat.

El Pla de Millora Integral (PMI) ordena les actuacions de regeneració urbana dels barris pel que fa a millores en l´accessibilitat, la il·luminació, el paisatge urbà, el drenatge, l´enjardinament i el manteniment. Aquestes actuacions de millora dels diferents elements urbans s´executen de manera conjunta perquè resultin menys costoses i més eficients. A més, es potencia l´ús de materials eficients per tal d´aconseguir més estalvi energètic.

Les primeres actuacions de millora es podran iniciar a la tardor, un cop aprovat el pla i superat el període d´exposició pública i de licitació de les obres.

El PMI, en xifres

L´Ajuntament promourà actuacions de renovació integral a 65 carrers i 13 parcs, en un pla d´actuació capil·lar que arribarà a tots els districtes. Aquestes actuacions requeriran una inversió de prop de 45´57 milions d´euros: 40.390.510 ? per a actuacions integrals i 5.178.164 ? per a espais verds. En l´actual context econòmic, aquest paquet inversor és una nova aposta municipal pel benestar ciutadà i la generació d´activitat econòmica, amb vocació d´arribar a tota la ciutat.

Amb aquestes actuacions, es plantaran 597 nous arbres, es renovaran 56.875 metres quadrats de voreres, s´actualitzaran 1.950 punts de llums i es rehabilitaran 3.500 metres lineals de clavegueres. També es soterraran 4.875 metres de línies aèries de serveis i es pavimentaran amb nou asfalt 79.625 metres quadrats. A més, les actuacions permetran uns 213.525 kw/h d´estalvi en la factura energètica de la ciutat.  

Actuacions a 13 parcs de la ciutat i a 65 trams de carrer de tota la ciutat

El Pla de Millora Integral de l´espai públic preveu actuacions integrals a diferents carrers i parcs de tots els districtes de la ciutat, amb una primera proposta d´actuacions a carrers com c. Llauder i c. Reina Cristina, de Ciutat Vella; el carrer de Balmes (entre Aragó i Gran Via de les Corts Catalanes), a l´Eixample; els carrers Béjar, Ermengarda i Forn, a Sants-Montjuïc; el passeig de Sant Francesc i Eugeni d´Ors, a les Corts; els carrers Carroç i Lilà a Sarrià-Sant Gervasi; els c.Lliri i c.Clavell, al districte de Gràcia; les placetes Montbau o la plaça Raimon Caselles, al districte d´Horta-Guinardó; les escales Llerona i el carrer Campreciós, al districte de Nou Barris, els carrers Borriana, Liuva i Turó de la Trinitat, al districte de Sant Andreu; i el carrer Puigmadrona, a Sant Martí.

El PMI també preveu actuacions a 13 espais verds de la ciutat: a Ciutat Vella, es preveu renovar la plaça del Duc de Medinacelli; a l´Eixample, l´espai situat a Diagonal-Padilla; a Sants-Montjuïc es crearà una rampa per accedir al Teatre Grec i una àrea de jocs infantils als Jardins Màlaga; a les Corts s´actuarà al lateral de la Diagonal i en la millora de les pistes de petanques a diferents parcs; a Sarrià-Sant Gervasi es faran millores als Jardins Brusi i a Can Castelló; a Gràcia, es rehabilitaran els jardins Doctor Comas i Llaberia; a Horta-Guinardó, els Jardins del príncep de Girona; a Nou Barris es millorarà l´accessibilitat a Pla de Fornells; a Sant Andreu, els Jardins de la Casa Bloc, i a Sant Martí, la plaça de les Heroïnes de Girona. 

Actuacions coordinades per optimitzar els recursos

El Pla de Millora Integral (PMI) es materialitza en la realització d´actuacions coordinades sobre espais concrets de la ciutat amb l´objectiu de:

? intensificar la renovació del parc d´enllumenat i adequació lluminosa
? facilitar l´accessibilitat en carrers de vorera estreta
? soterrament de línies aèries
? renovació clavegueram de la xarxa local
? renovació de voreres
? paviment sono reductor
? millores de les infraestructures dels Parcs i plantació de nou arbrat.
? afegir valor amb la instal·lació WIFI o fibra òptica on calgui
? materials actius ambientalment
? completar xarxes de freàtica local o pneumàtica si s´escau, etc.

Accessibilitat/mobilitat de les persones
? fent accessibles els carrers amb obstacles, voreres estretes, places, escales o rampes.
? millorant l´accessibilitat amb l´ampliació de voreres, la instal·lació d´escales mecàniques i/o la reordenació de l´espai
? reordenant l´aparcament
Qualitat ambiental
? renovació de paviments sonoreductors en calçada, col·locació de paviments o recobriments reductors d´agents contaminants en voreres, calçades i murs
? asfaltat a baixa temperatura, per evitar emissions
Clavegueram
? instal·lar nou clavegueram
? substituir claveguerons particulars i rehabilitar claveguerons existents
? millorar la conca
Neteja
? promovent plataformes úniques ( més facilitat de neteja)
? completant la xarxa de recollida pneumàtica capil·lar com a factor per rendibilitzar la capacitat de les centrals
Verd urbà
? plantant arbrat de nou en carrers
? afinant la selecció d´arbrat a retirar
? analitzant prèviament el desviament de serveis per plantar arbres
? implantant sols estructurals i/o paviments permeables
? substituint espècies i diversificant l´arbrat viari
Soterrament de línies aèries
? Soterrament de línies aèries de les elèctriques, incloent la gestió i els costos en el projecte, adaptant l´acord amb l´elèctrica
Smart
? coordinació amb implantació d´àrees 30, semàfors…
? extensió xarxa WIFI Ajuntament o sensors específics
Enllumenat
? renovant lluminàries obsoletes i lluminàries menys eficients
? adequant les lluminàries contaminants residuals
? incorporant reguladors de tensió i/o balastres electrònics
? fent canvi a tecnologia LED en carrers que ho admetinCompartiu aquest contingut