L’Ajuntament de Barcelona i la UB s’alien per lluitar contra l’atur juvenil : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona i la UB s’alien per lluitar contra l’atur juvenil

07/03/2014

L’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona (UB) han signat avui un conveni de col·laboració dins del marc del Pla de Xoc de lluita contra l’atur juvenil i de les línies de treball impulsades des de l’Ajuntament de Barcelona amb diverses institucions acadèmiques i universitàries per donar suport a la millora de la qualitat de la formació dels estudiants.

Gràcies a aquest conveni es duran a terme accions conjuntes en matèria d’ocupabilitat i ocupació; emprenedoria i creació d’empreses; emprenedoria i innovació social; accions i programes contra l’atur universitari; serveis socials, participació, Pacte del temps i qualitat de vida; col·laboració amb el projecte Universitari de Ciutat (PUC), Treball de Fi de Grau, Treball de Fi de Màster, Pràctiques Externes i Aprenentatge Servei entre la UB i l’Ajuntament de Barcelona.

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha refermat que “l’ocupació és la nostra primera prioritat” i ha afegit que “la formació és una manera de lluitar contra l’atur i acabar donant ocupabilitat a la gent”. En la mateixa línia, ha posat en valor que “l’Ajuntament és una grandíssima empresa disposada a donar servei a la gent; entre tots, hem de ser capaços de crear llocs de treball, sobretot per als joves que són el futur de la ciutat”.

Pel que fa el conveni, Trias ha explicat que aquest és un conveni “per fomentar la inserció laboral, l’emprenedoria i l’ocupabilitat dels estudiants de la Universitat de Barcelona, fruit del compromís del govern municipal amb el conjunt de les universitats de la ciutat” i ha afirmat que “aquest conveni posa el focus en un dels punts on, sense dubte, cal concentrar més esforços: la transició entre el món laboral i el professional, entre l’estudi i la feina”.

L’alcalde ha reblat que “fa molts anys que tenim una relació estreta amb la Universitat de Barcelona i amb totes les universitats, ja que són una unitat bàsica per a la construcció de la ciutat i del que volem ser: una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar”.

D’entre les accions previstes, les més destacades són:

– Des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, s’assessorarà a la Universitat de Barcelona en el disseny i la conceptualització d’un espai de pre-incubació i/o incubació per acollir projectes que sorgeixin en l’entorn universitari.
– Impuls d’un programa de formació en emprenedoria i emprenedoria social, que dissenyarà i finançarà l’Ajuntament de Barcelona. Aquest curs, que seguirà la metodologia dels programes de creació d’empreses de Barcelona Activa, tindrà una durada de 4 a 6 mesos i comptarà amb un total de 20 participants.
– D’altra banda, des del consistori es cofinançarà i col·laborarà en el disseny, creació, implementació i avaluació del Laboratori de Participació i Lideratge de la Universitat de Barcelona per a fomentar accions conjuntes de formació i millora de la participació de membres de la universitat a la ciutat. També s’impulsarà la formació en lideratge cultural, social, científic-tecnològic, artístic, econòmic, empresarial, ciutadà i des de la perspectiva de gènere per part de membres de la comunitat universitària com a retorn a la ciutat de Barcelona.
– Ambdues institucions també es comprometen a col·laborar i donar suport al Banc del Temps de l’Ajuntament, a través de la posada en marxa, dinamització, formació i seguiment i avaluació del recentment creat Banc de Temps de la Universitat de Barcelona i altres accions transversals de conciliació i usos del temps a la UB conjuntament amb l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
– Per la seva banda, la UB es compromet a col·laborar en la difusió de l’Agenda de Barcelona i de les activitats de caràcter educatiu, científic, formatiu, cultural, professional, artístic, tecnològic, empresarial, social, econòmic i de creixement, innovació i millora de l’ocupació que ofereix l’Ajuntament de Barcelona per a la millora del coneixement i augment de la participació per part dels membres de la comunitat universitària a la ciutat.
– L’Ajuntament de Barcelona establirà convenis de pràctiques, Treballs de fi de Grau, treballs de Fi de Màster i Aprenentatge Servei amb la institució docent.
– A més, Barcelona Activa farà difusió de l’oferta acadèmica de la UB relativa als àmbits de les Pràctiques, els Treballs de Fi de Grau, els Treballs de fi de Màster, els Doctorats industrial i l’Aprenentatge entre les empreses i entitats col·laboradores, especialment en l’àmbit de l’R+D+I.
– En matèria d’orientació laboral, l’Ajuntament també programarà formació a mida sobre recerca de feina i desenvolupament professional adreçada als estudiants i titulats universitaris de la UB amb l’objectiu de millorar les seves possibilitat d’inserir-se al mercat de treball.
– Finalment, membres de l’Ajuntament de Barcelona formaran part del futur Consell Assessor del Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social.

El conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2015, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període de dos anys més. Aquest conveni inclou actuacions impulsades des de les àrees d’Economia, Empresa i Ocupació, a través de Barcelona Activa; Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; i Educació i Universitats.

Per tal de fer un seguiment d’aquest conveni, es durà a terme una reunió anual, a principis de setembre, i s’establiran grups de treball en cada un dels convenis particulars.

Aquest conveni s’emmarca dins de les iniciatives previstes en el Pla de Xoc contra l’atur juvenil, per potenciar mesures d’estímul al foment de l’ocupació i l’emprenedoria entre els joves de la ciutat.Compartiu aquest contingut