En marxa el servei gratuït de préstec de mobiliari urbà mòbil a la plaça de les Glòries : Servei de Premsa

En marxa el servei gratuït de préstec de mobiliari urbà mòbil a la plaça de les Glòries

12/08/2014Temps estimat de lectura: 3 minuts

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, ha posat en marxa a la banda sud de la plaça de les Glòries (a la superfície pavimentada entre el c/Àlaba i el Disseny Hub Barcelona) un servei gratuït de préstec de mobiliari urbà amb l’objectiu de donar vida i un ús ciutadà a la plaça mentre duren les obres, per tal que, des del primer moment, les persones puguin gaudir d’aquest gran espai públic guanyat als vehicles.

L’adjudicatari del servei de col·locació i retirada del mobiliari és la Surt, Fundació de Dones, entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la reinserció en el món laboral de persones vulnerables. La seva disponibilitat a la plaça serà de 9:00-22:00h en diferents torns, per tal que facin un seguiment del mobiliari així com proporcionar un servei d’informació al ciutadà. En total s’ha contractat un total de set persones en torns rotatius entre setmana i caps de setmana, i hi ha una coordinadora del servei.

El mobiliari que es posarà a disposició del ciutadà està composat per cadires de director, gandules, para-sols i taules de fusta. La durada d’aquest primera fase del projecte està previst que sigui de 8 setmanes, amb l’objectiu d’allargar aquesta prova pilot fins a l’octubre, amb voluntat que tingui continuïtat mentre s’executa la urbanització provisional de la plaça.

El triple objectiu d’aquesta prova pilot és:
– Que la ciutadania pugui disposar de mobiliari urbà mòbil que permeti aprofitar l’espai que va quedant alliberat a la plaça durant la seva urbanització provisional. El fet que aquest mobiliari no disposi d’ubicació fixa permet que es pugui adequar, en cada moment, a les necessitats d’espai, climàtiques, del número de persones que fan ús del mateix i del tipus d’activitat que volen desenvolupar.
– Afavorir la inserció de col·lectius vulnerables a través d’aquelles entitats que tinguin entre els seus objectius la inserció social i laboral d’aquests col·lectius, segons el que determina el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 15 de desembre de 2013.
– Preveure l’actuació i comportament de la ciutadania davant d’aquest tipus de mobiliari per valorar futures intervencions a la ciutat.

En total, l’Ajuntament ha contractat el subministrament del següent mobiliari:
– 30 para-sols de 2m diàmetre de color blau amb peu de ciment.
– 30 taules rodones de fusta de 90cm.
– 30 gandules de fusta amb lona de color blau.
– 80 cadires de director de fusta i lona de color blau.

El servei es prestarà tots els dies de la setmana des de les 9.00h fins a les 22.00h. Consistirà en:
– Col·locar el mobiliari a l’espai determinat al matí i recollir-lo i emmagatzemar-lo al vespre.
– Servei d’atenció i informació a la ciutadania que en vulgui fer ús.
– Tasques de neteja de l’espai d’aquelles actuacions que es produeixin pel propi projecte.
– Recollida dels elements davant d’inclemències meteorològiques.
– Tasques de control del mobiliari urbà mitjançant taula de seguiment.
– Control de les incidències diàries que es van produint a l’espai, indicant hora, motiu, persones implicades, desenllaç.
– Des de les 9.00h fins les 14.00h i des de les 17.00h fins a les 22.00h hi haurà dues persones prestant el servei a la zona. Des de les 14.00h fins les 17.00h, una sola persona.
– Les persones que executin el servei aniran identificades amb un peto o peça de roba similar que permeti la seva fàcil identificació, amb el nom de l’entitat i l’escut municipal.

El preu del servei de gestió del mobiliari per part de la Fundació Surt pels dos mesos que dura el contracte és de 21.200€ (IVA Inclòs) i la compra de mobiliari ha suposat una inversió de 13.000€ (IVA Inclòs).

Paraules clau

atenció a les persones/ Glòries/ Plaça de les Glòries/