Més de 13.500 persones participen en els programes d’inserció laboral i ocupació del districte de Nou Barris aquest mandat : Servei de Premsa

Més de 13.500 persones participen en els programes d’inserció laboral i ocupació del districte de Nou Barris aquest mandat

14/08/2014

Un total de 13.586 persones han participat entre els anys 2011 i juny de 2014 en programes d’inserció laboral i d’ocupació al districte de Nou Barris. Una de les màximes prioritats del govern del districte de Nou Barris és el desenvolupament i consolidació de les polítiques que afavoreixin l’ocupació i la formació de les persones, amb una especial atenció a les persones més desafavorides, així com les persones en situació d’atur de llarga durada.

Pel districte és un eix prioritari el consolidar i incrementar les actuacions en l’àmbit del foment de l’ocupació per tal de pal·liar els efectes negatius de l’atur. Aquestes iniciatives estan destinades als col·lectius més vulnerables, amb especials dificultats d’inserció sociolaboral i en situació de risc social: joves, població en atur de llaga durada, amb baixa qualificació professional, preceptors del PIRMI, població nouvinguda…. A més, es tracten amb especial interès aquelles zones que presenten un nivell d’indicadors socioeconòmics més baixos com Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Torre Baró, Roquetes i Turó de la Peira.

Les 13.586 persones que han participat en els programes d’ocupació i formació al districte es distribueixen de la següent manera entre els diferents serveis:

 

 

La regidora del districte de Nou Barris, Irma Rognoni, ha explicat que “per al govern municipal la lluita contra l’atur és una de les nostres màximes prioritats, ja que el nostre és un districte molt colpejat per la crisi i amb una taxa d’atur del 19,6%” i ha afegit que “aquestes accions estan destinades als col·lectius més vulnerables i als territoris amb uns indicadors socioeconòmics més baixos”.

Les línies d’actuació pel foment de l’ocupació tenen per objectiu:
– Fomentar la millora de la qualificació i la capacitació professional dels veïns del districte.
– Millorar el perfil professional i el grau d’ocupabilitat de la població aturada del districte i el seu grau d’adequació als requeriments del mercat de treball.
– Afavorir l’accés al mercat de treball mitjançant la creació de serveis d’informació, orientació i recerca de feina.
– Generar oportunitats de treball al districte mitjançant accions de dinamització sociolaboral i d’impuls de programes experiencials i d’ocupació que impliquin la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció laboral del territori.
– Fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a les iniciatives d’autoocupació existents al territori.
– Fomentar el treball en xarxa i la creació de sinèrgies amb els diferents agents socials i econòmics que hi treballen en l’àmbit de promoció econòmica al territori.

D’altra banda, el districte compta amb equipaments especialitzats en els àmbits de la promoció econòmica, entre els quals cal destacar el Parc Tecnològic, l’Espai Jove Les Basses i l’Ateneu Local de Fabricació de Ciutat Meridiana, que es posarà en funcionament el proper mes de setembre. Aquests equipaments han comptat amb un total de 4.231 participants durant l’any 2013.

 

 

Els principals objectius del govern municipal en matèria de formació i ocupació són: enfortir i crear xarxes d’ocupació; impulsar la creació de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral del districte; ampliar la xarxa de serveis d’informació i orientació laboral; consolidar els serveis d’acompanyament en el procés de recerca de feina i inserció a les persones en situació d’atur; contribuir a l’èxit escolar i professional del col·lectiu jove de la ciutat mitjançant el recolzament i la promoció de nous programes al districte; afavorir la inserció sòcio-laboral dels col·lectius en risc d’exclusió consolidant i incrementant els recursos; connectar oferta i demanda laboral; incorporar l’assessorament laboral i emprenedoria al districte al punt d’informació jove en col·laboració amb Barcelona Activa per a fomentar les polítiques actives d’ocupació; treballar per a la millora de l’accés a la informació i a les noves tecnologies com a eines facilitadores de la participació de la joventut a la governança de la ciutat; i potenciar els programes de qualificació professional inicial relacionant-ne l’oferta amb els cicles formatius que s’ofereixen en els centres.Compartiu aquest contingut