L’Ajuntament de Barcelona rehabilitarà una nau de Can Ricart que acollirà el nou casal de Joves del Poblenou : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona rehabilitarà una nau de Can Ricart que acollirà el nou casal de Joves del Poblenou

25/10/2014

La comissió de govern ha aprovat inicialment la rehabilitació parcial d’una nau a Can Ricart, al carrer Emília Coranty 5-9, al barri del Poblenou del districte de Sant Martí. Aquesta rehabilitació permetrà allotjar el nou Casal de Joves en un dels recintes fabrils més importants del barri del Poblenou. Les obres duraran sis mesos i tenen un pressupost inicial de 1.061.213,89 €.

El regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, ha declarat: “Amb aquesta rehabilitació i adequació de l’edifici tindrem un equipament juvenil i donem resposta a una demanda dels joves del Poblenou que tindran un Casal on desenvolupar les seves activitats en un dels recintes més emblemàtics del barri”.

El projecte defineix l’actuació de rehabilitació d’una de les naus de l’antic complex industrial de Can Ricart de amb l’objectiu d’adequar-la perquè sigui un casal de joves. La proposta de reforma preserva el valor patrimonial i arquitectònic del conjunt històric, mantenint les particularitats tipològiques i estructurals que el caracteritzen, però alhora adequarà l’interior de la nau a les necessitats dels futurs usuaris.

 

 

La nau que es rehabilitarà té 656 m2 i dues plantes. Els treballs a realitzar són: restauració d’elements considerats originals, neteja general de façanes, enderroc de la distribució i els acabats interiors, enderroc de forjats i bigues de la coberta en mal estat, enderroc de l’escala existent i dels murs afectats pels estintolaments i excavació del fossat de l’ascensor i de les rases de clavegueram. També es farà la consolidació estructural amb la creació d’una estructura nova, coberta nova, doblat de façanes, renovació de fusteries, nova distribució interior, acabats de tots els espais i instal·lacions dels serveis.

 

Distribució de la planta baixa

A l’espai central d’entrada, s’hi situarà el vestíbul. Des d’aquest es podrà sortir a la segona placeta lateral, on hi haurà una terrassa lligada a l’espai vestibular, i alhora, un espai exterior segur en cas d’emergència. Es construirà una nova escala, un nou ascensor i un conjunt de serveis i magatzem situant-los contra la paret mitgera principal. Des d’aquest espai de trobada s’accedirà a la sala d’actes principal.

 

Distribució de la planta primera

La col·locació de l’escala al centre de l’edifici permetrà el màxim aprofitament de la planta primera, distribuïda a partir d’un passadís, al llarg de tota la paret mitgera. Des d’aquest s’accedirà a les diferents sales, totes amb finestra cap a les placetes d’accés. A una banda, s’hi habilitaran sales de reunions, tallers i la sala d’informàtica i dos bucs d’assaig i a l’altra banda, uns serveis i dues sales de reunions.

 Compartiu aquest contingut