Barcelona obre la convocatòria del Pla Compromís per l’Ocupació per fomentar la contractació de 1.340 persones amb difícil accés al mercat laboral : Servei de Premsa

Barcelona obre la convocatòria del Pla Compromís per l’Ocupació per fomentar la contractació de 1.340 persones amb difícil accés al mercat laboral

23/11/2014Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona, la important iniciativa innovadora en matèria de creació d’ocupació que preveu ajuts econòmics a les empreses de Barcelona i la seva àrea metropolitana compromeses amb la generació i manteniment de llocs de treball i la formació dels seus empleats. Amb aquesta mesura, el Govern municipal incentivarà la contractació de 1.340 persones residents a la ciutat que estiguin en situació d’atur i tinguin un difícil accés al mercat laboral amb la dotació d’un pressupost total de 22 milions d’euros.

L’anunci de la convocatòria es va fer públic aquest dilluns al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i les empreses que vulguin optar a aquestes ajudes han de formular les seves sol·licituds a través de la plataforma bcn.cat/bonscompromis. En paral·lel, l’Ajuntament ha iniciat a partir d’aquest dimecres una campanya comunicativa a través de premsa, ràdio, xarxes socials i espais públics –opis i banderoles– per difondre la iniciativa.

La tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, ha explicat que amb l’arrancada del programa el Govern municipal vol “dinamitzar el mercat amb la complicitat d’aquelles empreses compromeses amb la creació d’ocupació i amb la generació d’oportunitats laborals a la ciutat”. “Sense progrés econòmic no hi ha progrés social, i aquesta iniciativa n’és un clar exemple, perquè volem promoure el creixement del teixit empresarial de Barcelona per tal d’augmentar les possibilitats de trobar feina dels ciutadans que es troben en situació d’atur”, ha afirmat.

El programa respon a la prioritat número u fixada per l’equip de govern: lluitar contra l’atur i construir els escenaris adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic. En aquest sentit, el Pla Compromís per l’Ocupació pretén millorar les possibilitats de trobar feina dels ciutadans de Barcelona que no en tenen, ja que els treballadors contractats no només s’activaran professionalment i sumaran més experiència laboral, sinó que també rebran formació per incrementar la seva ocupabilitat present i futura. També es promou el creixement del teixit empresarial mitjançant una injecció de liquiditat que permetrà a les petites i mitjanes empreses tenir accés al crèdit -un dels seus principals reptes avui dia- per posar en marxa nous projectes i incorporar talent format.

El pla s’emmarca dins el nou model de gestió de Barcelona Activa, basat en recursos propis de l’Ajuntament per tal de garantir uns serveis permanents, adaptats a les necessitats reals del mercat i que ofereixin un servei d’assessorament a les persones sense feina que les converteixi en candidats potencials amb majors possibilitats d’inserció al món laboral.

 

Incentius fixos i bons per a l’ampliació de contractes

El Pla Compromís per l’Ocupació està concebut i dissenyat com una mesura de govern integral i de competitivitat, tant des de la vessant d’ocupació i qualificació del capital humà, com també de suport a l’empresa. Per tant, està adreçat tant a la persona aturada com a la pime que la contractarà.

Inclou un programa d’ajuts econòmics, ‘Barcelona es compromet’, que rebran les empreses participants en el programa i es composen d’un primer incentiu fix per 6 mesos de contractació, al qual podrà sumar un bo condicionat a l’ampliació del contracte laboral fins a 18 mesos. El bo, que serà un reconeixement a aquelles empreses que decideixin donar continuïtat al lloc de treball creat, es podrà descomptar de forma anticipada a través de “la Caixa”, l’entitat financera compromesa amb els Bons Compromís mitjançant el programa “Incorpora” de L’obra social de “la Caixa”, que té com a principal objectiu la integració socio-laboral.

 

A més de l’ajut econòmic, les empreses que ho sol·licitin rebran assessorament, per part de Barcelona Activa, per seleccionar els candidats que millor s’ajustin als requeriments de cada oferta, de manera que disposaran d’un acompanyament integral –capacitació, formació i selecció– durant tot el procés per cobrir les vacants.

 

Col·lectius a qui s’adreça la mesura

El pla pretén incentivar la contractació d’aquells col·lectius que es veuen més afectats per la situació d’atur i que, en conseqüència, tenen majors dificultats per inserir-se de nou al mercat laboral. Tenint en compte això, es diferencien tres grups o col·lectius que se’n poden beneficiar:

Persones majors de 40 anys i més de 12 mesos a l’atur: Es tracta d’un dels col·lectius de la ciutat que més han sofert la destrucció de llocs de treball.
– Es facilitarà la contractació de 840 persones.
– L’empresa rebrà un primer incentiu fix de 5.000 euros per cada nou contracte de 6 mesos que faci, i, en cas d’ampliar-lo durant un any més, rebrà un incentiu addicional per valor de 10.000 euros descomptable a l’entitat financera. En total, 15.000€ en incentius.
– Del pressupost total de 22 milions d’euros, el cost per a aquests 840 contractes en representa 12,6.

Treball protegit per persones a l’atur i amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral: Hi haurà una reserva per contractes adreçats als perfils de persones en risc d’exclusió social contemplades com a persones beneficiàries en el marc de la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona.
– Es facilitarà la contractació de 300 persones.
– L’incentiu fix serà de 6.000 euros per contracte de mig any, l’addicional serà de 12.000 euros si s’amplia un any més, de manera que en total s’arribarà als 18.000€ en incentius.
– El cost per a aquests contractes és de 5,4 milions d’euros.
– Inclou els següents perfils de persones:
* perceptors/es de renda mínima d’inserció
* discapacitat igual o superior al 33%
* víctimes de violència de gènere i/o domèstica
* joves menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors
* interns/es de centres penitenciaris en llibertat condicional o exreclusos/es
* problemes de drogoaddicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social
* persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció identificades com en situació o risc d’exclusió social pels serveis públics competents.

Plans de formació i capacitació: Persones en situació d’atur amb especials dificultats d’inserció laboral, que realitzen una fase prèvia de formació i capacitació abans de ser incorporats com a candidats del col·lectiu de treball protegit. Són contractes laborals de 6 mesos de durada realitzats per l’Ajuntament de Barcelona que incorporen el corresponent programa de suport formatiu.
– Es facilitarà la contractació de 200 persones
– El cost total del col·lectiu serà de 1,8 milions d’euros.

Així doncs, les xifres que descriuen el programa són les següents:

 

El pressupost total del programa és de 22 milions d’euros, que contemplen els 19,8M referents als incentius a la contractació de 1.340 persones sense feina, i també inclouen els costos de formació de les persones aturades i la campanya de comunicació.

 

Aposta pels col·lectius vulnerables

Els incentius busquen la implicació i complicitat del tercer sector per gestionar la bossa de contractes del col·lectiu de treball protegit, destinada a persones sense feina i amb dificultats per trobar oportunitats laborals degut al seu perfil i situació social. En la línia de la col·laboració públic-privada defensada pel Govern municipal, el programa comptarà amb la coresponsabilitat d’empreses i entitats que formen part del tercer sector per aprofitar el seu coneixement i expertesa a l’hora de donar resposta a les necessitats de les persones en aquest àmbit. A més, la gestió d’aquesta bossa de contractacions es farà de la mà de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament.

Així, un total de 100 contractacions de les 300 dirigides a treball protegit es reservaran per empreses i entitats socials del tercer sector que no superin els 250 treballadors i tinguin seu en algun dels municipis de l’àrea metropolitana. La gestió, selecció i acompanyament dels 200 contractes restants també anirà a càrrec de les entitats socials col·laboradores amb el programa, així com la formació i capacitació dels 200 treballadors que participaran en els plans de formació i capacitació que conformen el tercer col·lectiu beneficiari del programa.

 

Suport a la petita i mitjana empresa

Els incentius del Pla Compromís per l’Ocupació estan pensats per donar suport a les més de 300.000 petites i mitjanes empreses -i autònoms- de Barcelona i l’àrea metropolitana, per tal que puguin donar feina a persones dels col·lectius mencionats anteriorment.

Podran rebre ajuts econòmics a la contractació totes aquelles pimes amb seu a la regió metropolitana amb una plantilla que no superi els 250 treballadors, i el nombre màxim de contractes per empresa susceptible de rebre el bo serà de 5, sempre que no suposi més d’un 50% de la seva plantilla.

 

Compromís amb la formació

Les empreses es comprometran a dur a terme accions de formació i capacitació professional dels treballadors amb contractes acollits al pla per tal d’aconseguir el seu òptim desenvolupament en el nou lloc de treball i contribuir així a la millora de la seva ocupabilitat. El pla formatiu es desenvoluparà durant els 6 primers mesos de contractació i haurà d’incorporar accions que suposin com a mínim un 5% de la jornada laboral.

De forma complementària, i per tal de facilitar el desenvolupament dels plans formatius, Barcelona Activa posa a disposició de les empreses beneficiàries de la subvenció una reserva de places als seus programes trimestrals d’activitats. Aquestes propostes formatives inclouen una oferta estable de càpsules i cursos -d’inscripció lliure i gratuïta,- que engloben aspectes de millora competencial, suport a l’empresa i capacitació tecnològica.

Paraules clau

atenció a les persones/ ocupació/ Pla Compromís/