L’Ajuntament amplia 10 anys la concessió a Fira de Barcelona del recinte de Montjuïc : Servei de Premsa

L’Ajuntament amplia 10 anys la concessió a Fira de Barcelona del recinte de Montjuïc

10/12/2014Temps estimat de lectura: 2 minuts

La Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres l’ampliació per 10 anys de la concessió a Fira de Barcelona de l’ús privatiu del conjunt d’edificis i espais lliures que configuren el recinte firal de Montjuïc. Tots els grups han donat suport a l’acord, que allarga fins el 31 de desembre de 2025 la durada de l’actual conveni –de data de 21 de febrer de 1994 i que vencia el 2015– i manté les condicions econòmiques vigents. D’aquesta manera, Fira de Barcelona podrà continuar la seva activitat vinculada a l’organització d’esdeveniments que s’alineen estretament amb els interessos generals de la ciutat, garantint així la continuïtat d’un dels principals motors de l’economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana i un actor clau pel que fa a la internacionalització de la marca de ciutat.

Es tracta d’una superfície total de 124.304,64 m2 construïts sobre rasant i 15.693,30 m2 sota rasant que s’ubiquen en el carrer Lleida 2, 30 i 32; l’avinguda Maria Reina Cristina, 2; l’avinguda Paral•lel, s/n; l’avinguda Rius i Taulet, s/n; la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Mèxic, del districte de Sants-Montjuïc.

El cànon que haurà de satisfer Fira de Barcelona a l’Ajuntament serà de 34.727,47€ l’any 2016, i s’anirà incrementant de 2017 a 2025 en base a l’IPC respecte l’any anterior. A més, serà responsabilitat de Fira l’adequació i equipament dels espais, així com la seva conservació, manteniment, subministrament i assegurança.

Segons la concessió, Fira no percebrà cap contraprestació per la cessió dels espais públics en cas de celebració d’esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Barcelona, i el mateix consistori i els seus ens dependents gaudiran d’un tracte preferencial quan participin en congressos o salons de Fira. A més, l’Ajuntament es reserva el dret de recuperar els espais sense cost en cas que hi hagi canvis urbanístics que els afecti.

Paraules clau

Fira de Barcelona/ Montjuïc/