Barcelona aprova el pressupost pel 2015 centrat en l’atenció a les persones i la reactivació econòmica : Servei de Premsa

Barcelona aprova el pressupost pel 2015 centrat en l’atenció a les persones i la reactivació econòmica

19/12/2014Temps estimat de lectura: 6 minuts

El Consell Plenari d’aquest divendres ha aprovat definitivament el pressupost de Barcelona per l’any 2015, uns comptes xifrats en 2.550,6 milions d’euros i que posen el focus a atendre les persones amb els màxims recursos disponibles. El vot favorable del Govern municipal de CiU i les abstencions del PSC i UpB (ERC+DCat+RCat) han donat llum verd als comptes, que incorporen un important augment de les despeses orientades a prestar serveis de màxima qualitat que permetin millorar el benestar de la ciutadania de Barcelona.

Després d’un període de negociació i millora del projecte dissenyat inicialment, el Govern municipal ha tirat endavant un pressupost que inclou les aportacions fetes pel PSC i UpB i que accentua encara més els eixos d’oferir uns serveis de qualitat al ciutadà, crear llocs de treball i reactivar l’economia.

Durant el debat, la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, ha qualificat el pressupost com la “principal eina per fer front als reptes plantejats avui a la ciutat i que dóna resposta al moment actual”. L’augment de la despesa orientada a l’atenció a les persones, sobretot les més vulnerables; a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació permet que “Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat i sigui reconeguda com una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar”, ha afegit. “Avui donem llum verd a un pressupost que ha posat la prioritat en les persones, tal com va dir l’alcalde a l’inici de mandat”, ha reblat.

Recasens ha posat en valor la col·laboració del PSC i UpB per aprovar els comptes i la seva “actitud de responsabilitat i de no bloqueig per tal que Barcelona pugui encarar el seu present i futur més immediat amb una gran disponibilitat de recursos”. També ha destacat la satisfacció del Govern municipal per acabar aquest mandat amb un pressupost aprovat, un “premi a la constància, el rigor i el talent negociador”. “Cada any hem trobat els mecanismes de pactes necessaris perquè Barcelona estigués per sobre dels interessos legítims de cada grup. Aquesta és la fortalesa de Barcelona: superar les diferències per arribar als pactes”, ha sentenciat.

El pressupost del 2015 permetrà superar la previsió inicial d’inversions per tot el mandat, i ho farà complint amb els principis financers i de rigorositat econòmica marcats pel Govern municipal. “Ho hem aconseguit perquè mai hem abandonat les fronteres de la sostenibilitat. Barcelona s’ha situat a Europa com una institució forta i solvent, amb les finances sanejades. Cap administració de la nostra dimensió al continent pot presentar aquesta fulla de serveis”, ha subratllat Recasens. També ha recordat l’aval social que ha rebut el pressupost durant el període d’exposició pública i participació ciutadana previ a l’aprovació definitiva.

 

Més recursos per millorar la qualitat de vida del ciutadà

Els comptes, de 2.550,6M, s’incrementen en un 2,8% respecte l’estimació de tancament de 2014. L’expansió dels recursos per millorar la qualitat de vida dels barcelonins es fa evident en les despeses corrents. Aquestes augmenten en 95,6M –el 5%– respecte 2014, i, dins d’aquest apartat, les despeses orientades a l’atenció a les persones pugen un 18,1%, equivalent a 88,4M més.

Les principals mesures de despesa corrent serveixen per impulsar polítiques socials i de creació d’ocupació, a més de garantir el manteniment, la seguretat i la millora de la qualitat urbana de tots els barris i districtes de la ciutat. Se centren en els següents àmbits:
– Serveis socials i promoció social (+10M). Inclou els programes de serveis socials bàsics (+6,4M) com el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD); els d’atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (+3,4M), i l’atenció a la gent gran (+3,2M).
– Educació (+10,1M). L’aplicació d’aquesta major dedicació de recursos propis es dedica al funcionament de les escoles bressol (+1,1M), els ajuts de menjador per a famílies amb pocs recursos (+1,0M) i el funcionament de centres educatius públics i altres mesures en educació (+8,1M).
– Promoció econòmica i ocupació (+27,5M). Aquest increment es concentra gairebé en la seva totalitat en el programa de suport a l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació (+25,6M), el qual comprèn diferents mesures com ara el programa Compromís per l’Ocupació.
– Transport públic (+32,5M). Dedicats gairebé íntegrament al compromís pel manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità.
– Cultura (+2,8M). Destaca l’increment de les assignacions dels programes de promoció cultural (+1,2M), museus i arts plàstiques (+1,1M) i centres cívics (+0,6M).
– Serveis urbans i de l’espai públic (+10,1M). Incrementen les assignacions pels serveis de neteja viària i enllumenat (+6,0M) i per al manteniment i renovació d’estructures vials i millora de l’espai públic (+4,1M).

Es tracta d’una aposta ferma per donar resposta a les prioritats marcades pel Govern municipal des del minut u, com són l’atenció a les persones, especialment les més vulnerables, i promoure la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. El pressupost per l’any 2015 fa possible també que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat i sigui reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar.

 

Acords amb PSC i UpB

El Govern municipal ha buscat els punts d’acord necessaris amb el PSC i UpB per fer viable el pressupost, un projecte de gran valor per la ciutat que constitueix la millor eina per dur a terme les millors polítiques socials i d’atenció a les persones.

Amb el grup del PSC s’ha pactat destinar 16,42M en matèria de polítiques de transport urbà, que fan possible reduir en 35 cèntims el títol T-10 –fins als 9,95€– i congelar la resta de tarifes. A més, s’actualitzen els llindars per accedir a la targeta rosa gratuïta i la de tarifa reduïda, de tal manera que se’n beneficiïn 53.000 persones, de les quals 16.000 són nous beneficiaris de la gratuïta, i 37.000 de la reduïda. I s’efectuen millores a la xarxa de bus, que signifiquen un increment de les freqüències en 105.000 hores addicionals de servei, 25 cotxes de més en hores puntes i 80 nous llocs de treball.

Més enllà de la mobilitat, s’inclou un pla de rescat social dotat amb 20M, que preveu un pla de formació per aturats de llarga durada, ajudes per a combatre l’atur juvenil, ajuts a infants en situació de pobresa i també per a combatre la pobresa energètica. Un total de 7,74M més –amb impacte plurianual– es destinen a la construcció de 4 noves escoles bressol i a garantir la continuïtat de 4 més ja iniciades. I, finalment, un paquet de 5M faran possible una major inversió en els districtes on es produeix una menor dotació pressupostària amb caràcter anual, de manera que s’invertiran 4,9M addicionals a Sant Andreu i 2,5M a Nou Barris.

En el marc de l’acord amb UpB, es posarà en funcionament un programa d’ajuts al pagament de lloguers per a persones en risc de vulnerabilitat per tal d’ampliar el parc de lloguer assequible, i s’ampliarà el programa de cessió de pisos buits de particulars. El compromís és de passar dels 1.300 habitatges subvencionats fins a 2.300 el 2015, i afegir 150 habitatges addicionals que doblarien el programa de cessió de pisos actual. Tot plegat amb un impacte econòmic de 7,6 M.

Es possibilitarà també una millora dels centre educatius per un import de 8,4 M, amb un pla de renovació tecnològica i integral per als centres. I, alhora, es preveu un paquet d’ajudes a discapacitats dotat amb 200.000€. Inclou polítiques de reserva d’habitatge –fins a 25 habitatges del parc de lloguer social es reservarien per persones amb discapacitat intel·lectual–, i es realitzarà un suport addicional a nens amb discapacitat en activitats de lleure que es realitzen en hores lectives/reglades.

Així mateix, a l’acord amb UpB s’hi atribueix la millora de les tarifes blava per als agremiats i la congelació de les ordenances fiscals, els principals preus públics i la recollida de residus comercials.

 

Alt volum d’inversions en tot el mandat

El pressupost per l’any 2015 xifra la inversió en un total de 373 milions d’euros, de manera que manté un alt volum de despeses de capital gràcies als recursos propis. A més, permet superar els imports previstos en el Programa d’Inversions Municipals (PIM), que preveia les inversions previstes per tot el mandat 2012-2015. La previsió inicial era de 1.606M, mentre que el mandat es tancaria amb un import de 1.741M –ja amb el pressupost 2015 inclòs–.

Els comptes per l’any vinent estan dissenyats des del màxim rigor per tal de seguir preservant l’estabilitat i la solvència financera de la ciutat, un dels grans objectius de Barcelona per a mantenir la seva credibilitat davant els ciutadans i davant el seu entorn. És per això que el pressupost preveu no fer dèficit, no augmentar el deute i disposar d’una alta capacitat inversora amb recursos propis, fets que permeten mantenir una bona liquiditat i seguir complint amb el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies.

Paraules clau

pressupost/ pressupost 2015/