L’Ajuntament de Barcelona engega el procés per a adjudicar 178 habitatges públics per a gent gran : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona engega el procés per a adjudicar 178 habitatges públics per a gent gran

28/12/2014

L’Ajuntament de Barcelona ha engegat el procés per adjudicar les properes promocions d’habitatges destinades a la gent gran que ja s’estan construint o s’iniciaran en breu a la ciutat. Són un total de 178 habitatges, repartits en tres promocions: al carrer Pere IV (29 habitatges); a l’entorn de Glòries (105 habitatges), i al carrer Infanta Isabel, a Sarrià-Sant Gervasi (44 habitatges).

Aquests habitatges s’afegiran, durant els anys 2015 i 2016, als 1.206 habitatges de lloguer per a gent gran que ja existeix a la ciutat. A més de les noves promocions, aquest procés d’adjudicació també inclourà els pisos que quedin disponibles del parc actual d’habitatges per a gent gran. El procés d’adjudicació es farà per barem durant el mes de febrer de 2015.

Aquests habitatges són pisos amb un preu de lloguer que s’estableix en funció dels ingressos de cada usuari. Tenen uns 40 m2 de superfície, amb dormitori, un menjador- sala d’estar- cuina i un bany adaptat. Aquestes promocions també inclouen diferents espais com sales polivalents, a més de serveis de consergeria, i neteja dels espais comunitaris i dels habitatges.

L’objectiu del programa és facilitar un pis a mida per a les persones majors de 65 anys d’edat. Els habitatges amb serveis per a gent gran són molt complerts, perquè ofereixen a les persones grans de la ciutat una vivenda adaptada, segura, confortable i integrada en la comunitat, amb l’atenció directa (personal del centre) i indirecta (teleassistència) perquè puguin gestionar el dia a dia de manera independent.

El tinent d’alcalde d’Habitat Urbà, Antoni Vives, s’ha felicitat per l’inici d’aquest nou procés i per la construcció d’aquestes promocions per part del Patronat Municipal de l’Habitatge. Vives ha assegurat que “ com a ciutat, és una bona notícia que puguem atendre les necessitats de les persones grans, que per raons econòmiques o per raons d’accessibilitat de les seves llars, necessiten un habitatge tutelat. Des de l’Ajuntament aquesta aposta la fem perquè creiem en l’autonomia de les persones grans i per promoure un envelliment actiu”.

Pel que fa a l’equipament, les vivendes incorporen una sèrie d’elements que fan que el dia a dia dels seus usuaris sigui més segur: així els banys estan formats per una dutxa arran de paviment, per facilitar-ne l’accés i evitar caigudes; la presència de llums d’emergència, permet poder orientar-se en cas de caiguda del sistema elèctric; els dispositius d’alarma centralitzada, permeten avisar en cas d’accident; les cuines estan equipades amb plaques elèctriques; o la col·locació d’endolls situats a una alçada còmoda ajuda a evitar esforços innecessaris.

Ser-ne beneficiari dóna dret a utilitzar-los al llarg de tota la vida, pagant una renda que s’estableix en funció dels ingressos de cada usuari.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, ofereix també als usuaris d’aquest pisos atenció especialitzada perquè aquests tinguin facilitats en el coneixement dels recursos del barri; en la tramitació d’ajuts econòmics puntuals per a casos de necessitat; en actuacions de caire preventiu i contenció del deteriorament físic i psíquic dels residents, etc…

Així mateix, des del Comissionat d’Alcaldia de la Gent Gran es duen a terme, en els mateixos habitatges, algunes de les activitats que s’ofereixen des dels casals de gent, com per exemple xerrades sobre l’envelliment actiu i saludable, en les que es presenta la guia de consells sobre els bons hàbits d’alimentació i d’activitat física per a les persones grans, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona de la mà de persones expertes en l’àmbit de la salut.

 

Condicions que han de complir els sol·licitants

Per accedir a un d’aquests habitatges s’ha d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona i presentar una sol·licitud de participació. Per fer-ho, cal adreçar-se a qualsevol de les 10 oficines d’Habitatge que l’Ajuntament té repartides per la ciutat, o entrar a: www.registrehabitatgebcn.cat

Requisits:

– Unitats de convivència formades per una o dues persones de més de 65 anys.
– Amb ingressos anuals inferiors a 2,5 IPREM (24.850,47 € per una persona; 25.619,04 € per a dues persones)
– Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.
– Tenir una antiguitat en el padró de Barcelona de dos anys
– No tenir cap habitatge amb propietat llevat de casos d’habitatges amb problemes d’accessibilitat
– Haver lliurat la sol·licitud de participació de la convocatòria
– Superar el test d’autonomia personal

El procediment d’adjudicació d’aquests habitatges es fa mitjançant el sistema de baremació, que avalua i puntua la necessitat d’habitatge i dificultat d’accessibilitat a l’habitatge on el sol·licitant viu actualment, així com les circumstàncies personals i familiars, i els ingressos econòmics.

 

Calendari del procés d’adjudicació dels habitatges

Per entrar en aquesta convocatòria i poder optar a un dels habitatges cal estar inscrit al RSHPO i sino, cal fer la inscripció fins el 16 de gener de 2015 i presentar una sol·licitud de participació fins el 30 de gener de 2015. El procés de baremació per poder-hi accedir, es realitzarà al llarg del mes de febrer de 2015.

 

El parc públic d’habitatges de gent gran a Barcelona

Barcelona disposa avui d’un parc públic de 1.206 habitatges de lloguer destinats a la gent gran en diferents promocions.

Dte. Ciutat Vella:
– Santa Caterina. (59 habitatges)
– Pinzón/Balboa (81 habitatges)
– Reina Amàlia (96 habitatges)

Dte. Eixample:
– Campo Sagrado (38 habitatges)

Dte. Sants-Montjuïc:
– Bronze/Coure (70 habitatges)
– Gran Via/Pl. Cerdà (79 habitatges)

Dte. Les Corts:
– Entença-Montnegre (60 habitatges)

Dte. Gràcia:
– Còrsega/Cibeles (32 habitatges)

Dte. Horta-Guinardó:
– Can Travi (81 habitatges)
– Marina (65 habitatges)

Dte. Nou Barris:
– Urrútia (50 habitatges)
– Via Favència, 446 (34 habitatges)
– Via Favència, 370 (75 habitatges)
– Via Favència/Molí (77 habitatges)

Dte. Sant Andreu:
– Joan Torras (79 habitatges)
– Navas (76 habitatges)

Dte. Sant Martí:
– Camí antic de València (76 habitatges)
– Concili de Trento (78 habitatges)

Ara, es reforça aquesta línia d’actuació perquè es vol continuar ampliant el parc públic d’habitatge lloguer social, on la gent paga en funció dels seus ingressos i resoldre d’aquesta manera un dèficit històric de la nostra ciutat.

A banda dels 178 habitatges d’aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Barcelona té previst construir dins del pla 100 x100, 96 habitatges més destinats a la gent gran, que són les promocions ubicades a la carrer d’ Alí Bei (49); i a l’àmbit de ‘Germanetes II’ (47). En total d’aquí al 2016 el parc públic d’habitatges de lloguer social destinats a les persones majors de 65 anys serà de 274, que se sumaran al parc actual de 1.206 habitatges.Compartiu aquest contingut