L’alcalde Trias recalca que la primera prioritat és “generar feina, feina i més feina” : Servei de Premsa

L’alcalde Trias recalca que la primera prioritat és “generar feina, feina i més feina”

23/01/2015

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presentat aquest divendres les dades de balanç de 2014 dels serveis i programes d’ocupació de Barcelona Activa, l’agència municipal executora de les polítiques de promoció econòmica i d’ocupació de la ciutat. Acompanyat de la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, l’alcalde ha destacat que la primera prioritat del Govern municipal és “crear feina, feina i més feina”, i ha dit que aquesta ha de ser una estratègia compartida per tots els agents econòmics i socials de la ciutat.

 

 

Trias ha posat en valor que el desembre passat Barcelona va baixar dels 100.000 aturats, i que la ciutat ha superat el milió d’afiliats a la Seguretat Social. “Aquesta situació ens fa albirar un futur bo, però no podem abaixar la guàrdia”, ha ressaltat, i ha apostat per continuar posant tots els esforços a “aconseguir que tornin al mercat laboral persones que tenen responsabilitats familiars i que viuen situacions de vulnerabilitat”. Això passa, ha assegurat, per promoure un entorn que generi confiança, afavoreixi l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.

L’Ajuntament de Barcelona va decidir, a l’inici de l’actual mandat, incrementar l’aportació municipal al pressupost de Barcelona Activa per poder implementar un nou model que permetés posar en marxa polítiques pròpies d’ocupació i creixement econòmic alineades amb la prioritat de lluitar contra l’atur. En aquest sentit, entre el 2011 i el 2014, l’aportació del consistori en matèria d’ocupació, emprenedoria i empresa s’ha incrementat un 75%, passant de 13,8 milions d’euros a més de 24 milions d’euros.

Sònia Recasens ha posat èmfasi en aquest augment de recursos, que fan possible “tenir més autonomia per dissenyar programes i actuacions que ens permetin lligar l’oferta i la demanda i poder ajudar les persones que atenem a fer el pas de l’aturat al candidat a trobar feina”. La tinenta d’alcalde ha afegit que el pressupost d’aquest 2015 pels serveis d’ocupació, emprenedoria i empresa de Barcelona Activa és de 27,4 milions d’euros, fet que confirma l’aposta inequívoca per Barcelona Activa.

Recasens ha afirmat també que la lluita contra l’atur “és una cosa de tots” i requereix un compromís per part de l’administració, les empreses i les persones. “L’administració ha de generar un entorn de confiança on l’economia creixi; l’empresa ha de ser competitiva per poder generar nous llocs de treball, i la persona té l’obligació de ser proactiva en la recerca de feina”, ha declarat.

Al llarg del 2014, s’ha constatat la consolidació de l’aposta del Govern municipal per les polítiques pròpies d’ocupació. A través de Barcelona Activa, s’han atès un total de 47.799 persones, de les quals el 50% es trobaven a l’atur. En relació a la participació respecte l’any anterior, hi ha hagut prop de 3.000 usuaris més. Fruit d’aquesta feina, s’ha aconseguit assolir que més de la meitat de persones que passen pels serveis d’ocupació de Barcelona Activa, concretament el 52,4%, trobin feina en un període de 6 mesos.

Durant aquest temps, s’ha treballat en el disseny de nous projectes, com ara la cartera de serveis per a empreses que s’ha concretat en la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, o bé la inauguració de dos nous espais d’incubació que posicionen Barcelona com a ecosistema emprenedor de referència: el mStartupBarcelona i l’ESA BIC Barcelona.

 

Assessorament personalitzat i formació per a la recerca de feina

Així mateix, es va crear també un servei d’ocupació municipal permanent per reforçar l’atenció a les persones que busquen feina, que necessiten reorientar el seu perfil professional d’acord amb les demandes del mercat o que volen formar-se per ser més competitives i augmentar les seves possibilitats d’inserció.

Durant el 2014, s’han atès 22.905 persones (un 20% més que l’any anterior) a través del conjunt de serveis i programes d’atenció a aturats. D’aquestes, el 52,4% han trobat feina en un termini de 6 mesos. De fet, els usuaris de Barcelona Activa incrementen 20 punts percentuals les seves probabilitats d’inserció respecte a aquells que no compten amb el suport d’orientació professional i formació per a la recerca de feina que es presta des de l’agència municipal, ja que les persones que no passen per l’agència tenen un 32% de possibilitats de trobar feina en 6 mesos.

L’orientació ocupacional es complementa amb un catàleg de més de 200 activitats de curta durada sobre estratègies per a la recerca de feina. A més, durant aquest temps, també s’han destinat recursos per reforçar i ampliar l’oferta de programes d’ocupació adreçats a col·lectius d’especial atenció: els joves, les persones en risc d’exclusió social i els aturats majors de 40 anys.

 

Reforç de l’atenció a persones en risc d’exclusió

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i l’Institut Municipal de Serveis Socials, va crear l’any 2013 el Programa Personalitzat de Recerca de Feina (Proper) per ampliar l’abast d’atenció a persones en risc d’exclusió que, fins aleshores, es prestava a través del Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL). En total, al llarg del 2014, mitjançant aquests dos dispositius d’orientació professional i recerca de feina s’han atès més de 2.000 persones.

Considerant les dificultats d’accés al mercat de treball per a col·lectius vulnerables, es va crear un equip tècnic dedicat a la prospecció empresarial i la detecció de vacants adequades als perfils professionals dels participants d’aquests programes, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral. En aquest sentit, més del 30% dels usuaris van trobar feina en un termini de 6 mesos.

A més, durant el 2014 s’ha posat en marxa el programa de Plans d’Ocupació, que ha permès atendre 655 persones. D’aquestes, 25 formen part dels 200 Plans d’Ocupació municipals adreçats a persones en risc d’exclusió o aturades de llarga durada que es contractaran durant aquest any en el marc del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona.

En conjunt, a través d’aquests dispositius i també del programa ‘Treball als Barris’, al llarg de l’any passat es va donar suport a 5.216 persones en risc d’exclusió.

 

Els joves, una aposta de futur

D’altra banda, en el marc del Pla de Xoc contra l’atur juvenil, s’han desplegat múltiples actuacions de suport als joves. En total, al llarg del 2014, han participat prop de 6.000 persones menors de 30 anys en els diferents serveis i programes d’ocupació.

D’aquestes, gairebé 2.800 van assistir a les activitats de ‘Barcelona Treball Joves’, un nou servei d’orientació i recerca de feina per acompanyar els joves en l’accés al món laboral. Es va posar en marxa l’any 2013, juntament amb la Regidoria d’Adolescència i Joventut.

Així mateix, amb l’objectiu també de garantir la inserció d’aquest col·lectiu i facilitar-ne la contractació, l’Ajuntament de Barcelona va llançar el programa d’ajuts a les empreses ‘Barcelona Crea Ocupació’. Des de 2013, més de 400 empreses han creat 750 llocs de feina indefinits per a persones menors de 30 anys (86% dels casos) o aturats de llarga durada (14%).

 

Compromís per fomentar la contractació d’aturats majors de 40 anys

Per últim, les persones aturades majors de 40 anys és un altre dels col·lectius que, davant el context econòmic actual, es troben amb dificultats afegides per incorporar-se al mercat de treball.

Per aquest motiu, l’aposta per al 2015 se centra, també, en donar resposta a la necessitat d’inserció d’aquest col·lectiu. En el marc del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona, es destinaran ajuts de fins a 18.000 euros per cada nou lloc de treball creat per a majors de 40 anys que portin més de 12 mesos a l’atur i persones en risc d’exclusió. Aquest programa, ‘Barcelona es Compromet’, està dotat d’un pressupost municipal de 22 milions d’euros i consisteix en un primer incentiu fix per a una inserció de 6 mesos i un bo variable condicionat a la continuïtat del lloc de feina durant un any més.Compartiu aquest contingut