L’Ajuntament i entitats del Tercer Sector engeguen un projecte integral d’inserció laboral dirigit a persones en risc d’exclusió social : Servei de Premsa

L’Ajuntament i entitats del Tercer Sector engeguen un projecte integral d’inserció laboral dirigit a persones en risc d’exclusió social

23/03/2015

La tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, acompanyada de la Presidenta d’ECAS, Teresa Crespo; el Director General de FEICAT, Albert Alberich; i el Coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, han presentat aquest matí el Programa Làbora, un programa integral de foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, derivades pels Serveis Socials municipals i que l’Ajuntament posa en marxa conjuntament amb les entitats del tercer sector.

Amb aquest nou projecte d’inserció laboral els Serveis Socials s’alineen amb l’ocupació desenvolupant un model de concepció integral que permet respondre les necessitats laborals de les persones ateses als centes de serveis socials de la ciutat, amb l’objectiu final de millorar la taxa d’ocupació de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat a través de la col•laboració público-privada amb les entitats socials aprofitant la seva experiència en aquest àmbit.

Maite Fandos ha destacat que “amb el Programa Làbora generem un nou instrument sociolaboral que es coordinarà amb la resta de recursos destinats a la inserció laboral com són el PISL i el Proper”. Fandos també ha explicat que el Programa Làbora és un exemple de l’Estratègia Compartida, una forma de treball que implica les entitats del Tercer Sector i el Consistori a l’hora de portar a terme les polítiques socials a la ciutat de Barcelona.

El Làbora disposarà d’un canal de derivació d’usuaris dels Centres de Serveis Socials per a la formació professional i la inserció laboral amb capacitat de resposta de les necessitats, i per enfortir i reforçar el model de contractació responsable de l’Ajuntament, al mateix temps que es racionalitzen tots els esforços que es destinen a dotar de llocs de treball a aquest col•lectiu per fer-ho més eficient i optimitzar els resultats.

El programa està especialment dissenyat per aconseguir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la persona més indicada per ocupar-lo a través de:
– El treball en xarxa entre Serveis Socials, les entitats i un equip d’experts que treballen per detectar a les persones que participaran en el programa.
– Acompanyament individualitzat que dissenya els itineraris d’ocupació. D’aquesta manera es treballen i s’avaluen les candidatures en relació els perfils laborals específics, utilitzant els recursos de la ciutat en l’àmbit de l’ocupabilitat i la formació de persones a l’atur.
– Creació d’una plataforma tecnològica que permet, de manera específica per a aquest col•lectiu, vincular a les persones candidates a ocupar-se amb ofertes de millora d’ocupabilitat (formació i atenció personal), i amb ofertes laborals “reservades”.
– Composició d’un equip de suport a l’empresa que l’acompanyarà en la publicació de l’oferta laboral, definint el perfil competencial del lloc de treball, participarà en el procés de selecció de la candidatura ideal i realitzarà el seguiment de la persona contractada.

El programa Làbora ofereix valors diferencials respecte altres programes d’inserció laboral:
– Cooperació pública-privada: Genera aliances amb ECAS, FEICAT i Creu Roja, federacions que acullen al voltant de 140 entitats que aporten la seva experiència en la definició d’un model d’atenció i inserció pels col•lectius més vulnerables de la ciutat de Barcelona.
– Pel que fa els candidats:
– Els oferirà un servei de tutoria personalitzada que l’acompanya en un itinerari cap a l’ocupació.
– Possibilitat de realitzar un procés de treball competencial d’orientació, intermediació i inserció a través de diferents recursos especialitzats a la ciutat per apropar a les persones usuràries al mercat laboral.
– Proporciona ofertes de treball reservades.
– La persona beneficiada tindrà un coneixement específic de les necessitats de les empreses que publiquen les seves ofertes al programa.
– Les empreses que col•laborin amb el programa Làbora adquireixen un compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa i es podran beneficiar dels incentius econòmics i bonificacions com els que ofereix el Programa Bons Compromís Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

El Programa Làbora és una iniciativa d’inserció laboral que ofereix a les empreses participants l’oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat social i cobrir vacants professionals ajustades a les seves necessitats.

Per portar a terme el desenvolupament d’aquest nou model d’inserció laboral, l’Ajuntament de Barcelona, ECAS, FEICAT i Creu Roja han signat un conveni de col•laboració pel qual el consistori aporta el 80% del pressupost, mentre que les entitats aportaran el 20%. En total, el Programa Làbora suposa una inversió total de 1.500.000 euros.Compartiu aquest contingut