Comencen les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries i les inspeccions als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra : Servei de Premsa

Comencen les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries i les inspeccions als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra

27/04/2015Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres d’execució dels pous d’atac dels túnels viaris de la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos, després que durant les darreres setmanes l’empresa municipal, BIMSA, i la UTE adjudicatària de l’obra, formada per Romero Gamero, SAU+Benito Arnó e Hijos, SAU+Copisa Constructora Pirenaica, SA i COMSA, SAU, hagin estat executant treballs previs.

 

 

 Descarregar video (836 Mb)

 

En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona està prenent totes les mesures de seguretat per a l’execució d’aquesta complexa obra i està duent a terme una campanya per avaluar l’estat estructural dels edificis i informar a les comunitats de veïns de les mesures d’auscultació que es faran de manera preventiva als edificis de l’entorn.

Les obres que ara comencen permetran executar els túnels entre els carrers Castillejos-Badajoz, de 508 metres de longitud, amb boques al c/Castillejos i a meitat de l’illa Badajoz- Ciutat de Granada. Es tracta d’uns túnels urbans -dos tubs independents unidireccionals, amb tres carrils per sentit, que s’executaran en un termini previst de dos anys i que tenen un cost previst de 49.675.740 euros (IVA exclòs).

En aquest període els treballs a realitzar consisteixen en l’execució de les excavacions, estructures, el desviament de serveis afectats així com les instal·lacions i acabats que per motius constructius calgui executar conjuntament amb l’obra civil. A grans trets, es faran servir dos mètodes d’execució diferents: entre pantalles i rampes a cel obert (al centre de la plaça) i en mina (sota les infraestructures ferroviàries).

Execució dels túnels en fases: durada total 25 mesos
Fase 1: Pous d’atac.
Fase 2: Rampa Llobregat.
Fase 3: Rampa Besós costat muntanya.
Fase 4: Rampa Besós costat mar.

 

Els túnels, que seguiran la traça de la Gran Via, arribaran a una profunditat màxima de 25 metres sota la rasant de la plaça, ja que hi ha diversos serveis i infraestructures en el subsòl. Entre d’altres, els túnels passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants.

 

Treballs a executar

– Demolicions de restes soterrades antigues estructures
– Moviment de terres
Excavació a cel obert
Excavació entre pantalles
Excavació amb màquina captiva i extracció vertical de terres
Excavació en mina
– Estructures
– Ferms i paviments
– Instal·lacions i acabats (només s’inclouen aquells elements a executar conjuntament amb l’obra civil)
Xarxa de drenatge i tubs dren (inclosos pous de bombeig); Baixants i canals de drenatge a les cambres bufes i connexions fins a la xarxa de drenatge.
Canalitzacions soterrades interiors del túnel
Escomeses de baixa tensió i d’aigua potable
Bàculs d’enllumenat en rampes / Xarxa de terres / Muret de formigó de sosteniment de l’aplacat / Protecció catòdica tubs D1100 sota FFCC

 

Màxima seguretat i informació als veïns durant les obres

Amb motiu de l’inici de les obres dels túnels viaris a la plaça de les Glòries i com a qualsevol obra d’excavació, l’Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, està duent a terme unes inspeccions prèvies als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra. Les inspeccions van començar a finals de març i es fan sobre uns 45 edificis (uns 850 habitatges aproximadament).

Avís i reunió amb els representants de les comunitats de propietaris.
– Informació sobre les obres que es duran a terme
– Informació sobre les visites d’inspecció prèvia d’edificis
Reunions de les comunitats de propietaris
– Trasllat de la informació sobre les obres i les visites. Fulletons
– Proposta de calendari de visites
Procediment de concertació de cita per a la visita
– Cartells d’informació a les porteries. Quadre d’agenda
– Agenda de visites elements comuns

Està previst uns dispositius d’auscultació a les façanes, amb perns d’anivellament i prismes col·locats a la façana.

Un túnel viari urbà que ha de ser un referent de modernitat, eficiència i seguretat

Les obres inclouen aquells elements d’instal·lacions i acabats que s’han d’executar conjuntament amb l’obra civil i que han de contribuir a fer d’aquets túnels urbà un referent de modernitat, eficiència i seguretat. Es preveu el disseny d’equipaments i instal·lacions que dotaran al túnel d’uns alts nivells de funcionalitat, resiliència i intel·ligència.

1. Sortides d’emergència directes a l’exterior amb separacions inferiors a 180 m.
2. Connexions entre tubs cada 100m per a ús exclusiu d’emergències.
3. 4 apartadors d’emergència de 40 i 90 m de longitud.
4. Nivell de resistència al foc (N3/túnel submergit).
5. Sectorització de les instal·lacions en situació d’incendi.
6. Dipòsits de regulació de les aigües pluvials, període de retorn 50 anys.
7. Subministrament elèctric doble i independent amb grups d’electrògens.
8. Il·luminació total del túnel amb LEDS
9. BIES cada 50m amb mànegues.
10. 4 Sistemes de comunicació independents
11. Sistema de tancament del túnel.
12. Gestió de carrils amb abalisament lluminós

 

 

Un túnel que s’executarà en dues fases

Els túnels previstos a l’àmbit de la plaça de les Glòries son uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional-. Tindran una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Un cop es completin els 508 metres de longitud d’aquesta primera fase en execució està prevista una segona fase de túnel, de 449 metres de longitud, entre Badajoz-Rambla del Poblenou.

Es tracta d’una obra més senzilla: un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Previsió 24 mesos d’obra.

 

Paraules clau

Glòries/