Gemma Tarafa presideix la reunió de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores : Servei de Premsa

Gemma Tarafa presideix la reunió de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

23/07/2015Temps estimat de lectura: 2 minuts

La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha presidit avui la reunió de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores. A Barcelona són moltes les persones que assumeixen la responsabilitat de la cura i l’atenció d’una persona malalta, que té una discapacitat, que ha patit un accident o que s’ha fet gran.

Segons l’enquesta de Salut de Barcelona del 2011 el 6,3% de la població major de 25 anys conviu amb una persona que requereix atenció especial o és depenent. Representen unes 80.000 persones de les quals 1 de cada 15 són adultes, 1 de cada 11 són dones d’entre 45 i 65 anys i 1 de cada 8 són dones majors de 64 anys.

 

 

Tots els estudis demostren que les persones que cuiden tenen pitjors condicions de salut, una economia més precària i un risc més elevat d’aïllament social que les que no ho són.

La Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i està formada per 20 organitzacions de diferent naturalesa: entitats, col·legis professionals i institucions publiques de l’àmbit social i sanitari.

Des dels seu inici, l’any 2008, està treballant per millorar la informació disponible sobre les persones cuidadores a la ciutat, per incorporar a l’agenda pública la visió i les necessitats de les famílies que cuiden. També és voluntat de la Xarxa sumar esforços per millorar la difusió i la informació sobre les entitats de suport, des de la constatació que moltes famílies i professionals desconeixen l’existència de serveis i entitats que els podrien ajudar.

Aquest darrer any la Xarxa ha celebrat la jornada I vostè, com està? amb la finalitat que l’atenció a la persona cuidadora es consolidi com a part intrínseca de la pràctica dels professionals de serveis socials o de salut quan es relacionen amb les persones cuidadores.

Actualment la Xarxa està immersa en un procés ampli per determinar quines són les línies i estratègies a afrontar per continuar avançant els propers anys a la Ciutat.

La comissionada de Salut ha destacat la importància del suport que fan les entitats, que han estat capdavanteres en oferir acollida, orientació i informació a les famílies que es troben en aquesta situació. Ha assenyalat la necessitat d’enfocar les polítiques de cura amb una mirada transversal, tot garantint la participació i la coordinació entre tots els departaments i agents que tenen incidència en aquest àmbit.

I així, s’ha compromès a incorporar-les en el marc de l’Àrea de Drets Socials. En aquest sentit s’ha emplaçat el proper trimestre a una propera reunió de treball amb la Xarxa per conèixer a fons les propostes i poder concretar la implicació de l’Ajuntament.

Paraules clau

Famílies Cuidadores/