L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el procés participatiu per la implantació de la quarta fase de la Nova Xarxa de Bus : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el procés participatiu per la implantació de la quarta fase de la Nova Xarxa de Bus

03/09/2015

El nou Govern de la ciutat de Barcelona referma la seva aposta pel transport públic i especialment per l’autobús alhora que anuncia la seva voluntat de prosseguir amb la reformulació de la xarxa d’autobusos de Barcelona per tal de comptar amb un medi de transport col·lectiu sostenible i eficient que doni servei a tota la ciutadania.

 

En aquest sentit, aquest mes de setembre els responsables de mobilitat iniciaran un nou procés participatiu amb entitats i ciutadania per tal de decidir conjuntament amb els veïns i els districtes com s’ha de dur a terme la implantació de les tres línies programades per la quarta fase del desplegament. Els objectius són:

1. Validar el desplegament de la xarxa amb els agents de ciutat compromesos amb la mobilitat.
2. Implicar els usuaris en la proposta de millores a incorporar al servei aprofitant el desplegament de les noves línies.
3. Informar i recollir les aportacions dels principals agents socials territorials.
4. Obrir espais d’informació i recollida d’aportacions a tot el veïnat interessat.
5. Eventualment, obrir espais d’informació i/o participació de col·lectius específics.

El procés participatiu tindrà una durada de tres mesos i les accions previstes inclouran: reunions de la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa de Bus i del Grup de Treball de Transport Públic del Pacte per la mobilitat; una enquesta als usuaris a les línies a substituir per detectar possibles millores del servei quan es realitzi el desplegament de les noves línies; una campanya informativa específica sobre el desplegament de la quarta fase de la Nova Xarxa de Bus, que inclourà la instal·lació d’espais d’informació als principals equipaments situats al llarg dels itineraris de les futures línies; sessions territorialitzades amb els principals agents socials de cada districte o barri afectat, i obertes a tot el veïnat; sessions específiques per a determinats col·lectius, en funció del perfil dels usuaris o potencials usuaris de les línies (per exemple, escoles); i finalment, sessions amb inscripció prèvia per a tots els agents socials interessats a les instal·lacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per conèixer la gestió de la xarxa d’autobusos.

El Govern Municipal considera que és ineludible realitzar aquest procés participatiu previ abans de la implantació de la quarta fase. Un cop aquest finalitzi, l’Ajuntament de Barcelona té la previsió de desplegar les tres noves línies al gener del 2016. Amb aquestes, el projecte arribarà fins a les 16 noves línies d’autobús en funcionament i assolirà el 57% del desplegament total. Les noves línies cobriran un eix horitzontal i dos verticals:

– H4 , que unirà la Zona Universitària amb Bon Pastor
– V11, entre l’Estació Marítima (WTC) i la Bonanova
– V13, que unirà el Pla de Palau amb l’Av. Tibidabo

 

 

La previsió és que les tres línies assoleixin els 40 mil passatgers en dies feiners. D’aquesta manera la Nova Xarxa de Bus podria passar a obtenir unes 260 mil validacions diàries i a transportar el 42% del total de passatge dels autobusos de Barcelona.

 

S’accelera el desplegament

Una vegada realitzada la implantació d’aquesta quarta fase, el Govern Municipal iniciarà les actuacions i els treballs tècnics per tal d’accelerar el desplegament de la Nova Xarxa de Bus i reduir el nombre de fases necessàries per arribar a les 28 línies programades.

El nou Govern entén que els beneficis de la Nova Xarxa de Bus estan lligats al complert desplegament de la mateixa i per això considera cabdal realitzar aquesta implantació a la màxima velocitat que permetin els recursos tècnics i operatius municipals i de TMB.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el proper 2016 el Govern Municipal convocarà un nou procés participatiu, en aquest cas d’àmbit de ciutat, per analitzar amb veïns i entitats totes les línies que resten amb la voluntat de, un cop finalitzat i recollides les aportacions col·lectives, dur a terme el total desplegament.

En aquests moments la Nova Xarxa de Bus compta amb un total de 13 línies en funcionament: D20, H6, H12, V7 i V21 (octubre 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre 2013); H14, V15 i V27 (setembre 2014). La Nova Xarxa ofereix als usuaris:

– Més freqüència de pas, complint una ràtio de 5-8 minuts els dies feiners de 7 a 21 hores. (Les línies anteriors registraven una freqüència de pas mitjana de 12,3 minuts entre les 7 i les 21).
– Menys temps d’espera i de viatge
– Més regularitat
– Més fiabilitat de servei
– Més facilitat d’ús
– Més connectivitat i millor cobertura del territori
– Millora de la informació estàtica i dinàmica als passatgers, tant a les parades com als vehicles

TMB ha elaborat un Índex de Qualitat Tècnica en el qual s’avaluen de manera ponderada quatre indicadors de les prestacions de les línies d’autobús: velocitat comercial, regularitat, compliment de l’oferta i ocupació. Segons aquest índex, en aquests moments el servei de la Nova Xarxa de Bus assoleix un nivell del 90%, respecte del llindar de l’excel·lència. En la darrera enquesta elaborada per TMB els usuaris puntuen les noves línies amb un 7,7 i en destaquen els atributs de freqüència, regularitat i rapidesa.Compartiu aquest contingut