L’Ajuntament impulsa una taula d’habitatge cooperatiu, com a nou grup de treball dins del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament impulsa una taula d’habitatge cooperatiu, com a nou grup de treball dins del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

13/10/2015Temps estimat de lectura: 4 minuts

El govern municipal impulsa una nova línia de treball per afavorir i fomentar la creació d’habitatge social i assequible a la ciutat. Avui s’ha constituït la taula d’habitatge cooperatiu, un nou grup de treball dins del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, grup que ha celebrat la seva primera reunió. Aquesta és una de les accions previstes en la mesura de govern per garantir el dret a l’habitatge, presentada en la primera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d’aquest mandat –que es va celebrar el 21 de setembre passat.

Aquesta taula està formada per representants del món de les finances ètiques i cooperativistes, com ara la Fundació Coop 57, Fiare Banca Ética, Triodos Bank, Caja Laboral, Caixa d’Enginyers i Caja Mar. També en formen part representants de les cooperatives d’habitatges Sogeur: Portfort-Proha-Projecte Habitat2000, Habitatge Entorn, Llar Catalònia, Fundació Seira, així com representants de noves cooperatives com són Sostre Cívic, La Borda i Celobert.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar les eines per impulsar la promoció de diferents tipus d’habitatge cooperatiu a la ciutat, i de nous models d’ús, per tal de millorar l’accessibilitat de la ciutadania a l’habitatge. En concret, la taula treballarà en:

 

Aquests objectius responen també a una de les línies prioritàries del nou govern municipal que és reforçar el moviment cooperatiu solidari en sectors estratègics com l’habitatge, i oferir a les cooperatives acompanyament tècnic i jurídic i alhora proveir els canals per fer possible el finançament, sobretot aval i garantia.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona està estudiant la disponibilitat de solars de la seva propietat distribuïts en els diferents districtes, en zones urbanes ja consolidades, a on es puguin fer promocions mitjanes.

La taula d’habitatge cooperatiu, que està impulsada conjuntament per la regidoria d’Habitatge i el Comissionat d’Economia Social i Cooperativa, ha aconseguit implicar i aplegar les entitats finançadores socials del món del banca ètica cooperativa, amb diverses cooperatives d’habitatge, que uniran els seus esforços per promocionar o impulsar nous règims de tinença, com ara el dret d’ús.

 

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

El CHSB es va constituir l’any 2007 en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona -format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona- com a òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat.

Es tracta d’un espai de participació en matèria d’habitatge que pretén ser un instrument de generació d’opinió, propostes i de promoció del seu anàlisi.

El Consell s’organitza amb un Plenari i una Comissió Permanent. El primer està format per més d’una seixantena de membres, en representació de la Generalitat i l’Ajuntament, dels grups polítics municipals, d’organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d’habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d’associacions i entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.

La Comissió Permanent està integrada pel President o Presidenta, el Vicepresident o Vicepresidenta Primer/a i Segon/a i fins a dotze membres més, pertanyents al Plenari i designats pel President o Presidenta d’entre els diferents sectors representats en el Plenari, prèvia consulta al mateix Plenari.

Són membres del Consell a banda dels representants del govern municipal, Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne; Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana; Direcció de programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; Direcció General de Joventut; Àrea de Drets Socials,

Àrea d’Urbanisme; Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans; Consorci de l’Habitatge de Barcelona; Consorci Metropolità de l’Habitatge; Consell Municipal de Benestar Social; Consell Assessor de la Gent Gran; Consell Municipal de la Immigració; Consell de la Joventut (CJB); Consell Municipal de les Dones; Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB); Institut Català del Sòl; REGESA; Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona; Institut Municipal d’Urbanisme; Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida; Agència de l’Habitatge de Catalunya (com a empresa pública d’habitatge); Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD); Oficina per la No Discriminació (OND); Xarxa Oficines d’Habitatge; Fundació Foment Habitatge Social; Associació ProHabitatge; Promoció i Benestar Social; Fundació Família i Benestar Social; Fundació BENALLAR; Arrels Fundació; Provivienda; Federació ECOM; Sostre Cívic; Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC); Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de BCN (FAVB); Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC); Unió General de Treballadors; Confederació Sindical de Comissions Obreres; Federació Cooperatives d’Habitatges de Catalunya; Cooperativa Habitatge Entorn, SCCL (CCOO); Cooperativa Qualitat Habitatge social (UGT); Cooperativa Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC); Habitatge Assequible Obra Social. La Caixa; Consell Social de la Universitat de Barcelona; Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona; Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya; Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra; Consell social de la Universitat Ramon Llull; Asociación de Promotores Constructores de España (APCE); Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de BCN; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d’Administradors de Finques

Col·legi de Registradors de la Propietat; Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona; Col·legi d’Advocats de Barcelona; Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya; Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona; Associació Consell de Cent; Dues persones expertes en Habitatge.

Per altra banda, en són membres convidats el Síndic de Greuges, la Direcció de participació d’Urbanisme, Ús digne de l’habitatge. Consorci / Bagursa, Registre de Sol·licitants. Consorci / Bagursa, Rehabilitació. Consorci / Bagursa

Paraules clau

habitatge/