L’Ajuntament detecta presumptes irregularitats en el funcionament de l’agència Barcelona Regional i remet la informació a la Fiscalia : Servei de Premsa

L’Ajuntament detecta presumptes irregularitats en el funcionament de l’agència Barcelona Regional i remet la informació a la Fiscalia

27/10/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit remetre a la Fiscalia per “la gravetat de les seves conclusions” l’expedient informatiu elaborat per investigar el funcionament i els procediments de contractació de l’agència de desenvolupament urbà, Barcelona Regional, (BR), l’agència pública encarregada del planejament estratègic, urbanisme i infraestructures de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’informe, elaborat per lletrats, responsables econòmics i de la intervenció municipal, atenent al decret d’Alcaldia del passat 14 de juliol, revela presumptes greus irregularitats en la contractació de personal per part de BR, incompliments en la normativa de contractació d’empreses o serveis i qüestiona l’empara de la seva activitat internacional.

L’informe recomana sotmetre l’Agència de Desenvolupament Urbà a una auditoria financera, laboral, comptable i de legalitat i elaborar un complert estudi comptable per determinar l’impacte econòmic que li ha suposat a l’Ajuntament l’actuació de Barcelona Regional.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha assegurat que “impulsem la investigació en interès de la ciutadania, dels treballadors de l’agència i perquè el govern vol recuperar el paper de BR com instrument de planejament. Volem activar tots els mecanismes de control i transparència de les empreses que operen amb fons públics municipals. Hem començat a obrir portes i finestres. I trobem indicis d’irregularitats, algunes greus en el funcionament d’aquest organisme sota l’orbita d’Hàbitat Urbà que comandava el tinent d’alcalde Antoni Vives”.

“El control democràtic del que es fa amb els recursos públics, dels ciutadans, no és una opció. És una obligació, ha conclòs Pisarello.

Recomanacions de l’informe

Davant “l’entitat, caràcter i gravetat de les seves conclusions”, l’informe proposa un seguit de recomanacions:

Respecte a Barcelona Regional, Agencia de Desenvolupament Urbà:

• El sotmetiment a una complerta auditoria financera, laboral, comptable i de legalitat. Estendre aquesta auditoria a tots aquells ens en els quals ha participat emprant-los com a eina per realitzar activitats que, al menys indiciàriament, es situaven fora del seu objecte social i s’extralimitaven de la seva naturalesa “d’ens instrumental” de l’Ajuntament de Barcelona. I si s’escau, depurar i exigir les possibles responsabilitats que s’hagin pogut derivar i reintegrar els fons públics afectats

Respecte a l’Ajuntament de Barcelona:

• Es recomana l’elaboració d’un complert estudi comptable per tal de determinar l’impacte econòmic que li ha suposat a l’Ajuntament de Barcelona l’actuació de BR als efectes d’exigir, si fos el cas, el seu reintegrament dels fons públics, i si s’escau, depurar les possibles responsabilitats que se n’hagin pogut derivar.

• Es recomana un estudi exhaustiu de la situació administrativa i laboral del personal que prestava serveis a l’Ajuntament estant formalment contractada per BR i descartar la utilització fraudulenta de determinats contractes de treball.

-Posar en coneixement de la Fiscalia l’informe i la documentació que recull per si poguessin despendre’s qualsevol aparença d’il·licitud, sobretot tenint en compte l’existència d’una investigació en curs per part del Ministeri Públic davant d’indicis de presumptes irregularitats.

Conclusions de l’informe

L’encàrrec de l’informe responia a la voluntat del govern municipal d’investigar el funcionament de l’agència, després que la Fiscalia de Catalunya obrís diligències per aclarir l’adjudicació de diversos contractes fets en els darrers anys i davant d’indicis de presumptes irregularitats.

L’informe conclou que respecte a la contractació de serveis, BR porta a terme contractacions de serveis típics administratius que aparentment no tenen la dificultat que es requereix per la seva especialitat tècnica.

Revela que no s’aproven els preceptius plecs de clàusules en les licitacions, fet que ocasiona que no es compleixi amb la normativa legalment establerta. Especial importància té la regulació de les condicions de solvència i capacitat, així com el procediment que garanteixi la transparència en la tramitació i recepció de les ofertes en els procediments negociats i l’exigència de garantia definitiva.

Pel que fa a la contractació internacional de BR, l’informe parla de “conclusions realment pertorbadores”. Es desprèn que l’empresa ha realitzat una sèrie de treballs en aquest àmbit que no se sustenten en cap conveni signat per cap de les institucions o entitats per les quals BR és un mitjà propi. És a dir, que realitzava projectes a l’estranger sense que aquesta possibilitat estigués prevista als seus estatuts, que les decisions no les prenia el Consell d’Administració i que no comptava amb l’aprovació de finançament necessari per dur projectes internacionals.

També revela la utilització instrumental d’una societat, Barcelona Strategical and Urban Systems (BSUS), liquidada posteriorment, assumint BR la seva activitat internacional a l’esquena de l’òrgan competent de govern de la mercantil. Es conclou que cal realitzar un anàlisis des del punt de vista legal de l’activitat desenvolupada per aquesta entitat, el fiançament de la mateixa i si s’escau exigir responsabilitats i el reintegrament dels fons municipals emprats.

Respecte a la plantilla i el personal s’apunta l’exigència de greus irregularitats que obliguen a un anàlisi per contrastar dades laborals (i retribucions) de BR amb els de l’Ajuntament per poder descartar la utilització fraudulenta de determinats contractes de treball.

Pel que fa al seu finançament, conclou que la principal font de finançament de BR la constitueixen, des de la seva constitució, els fons provinents de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Document relacionat

Informe



Compartiu aquest contingut