Els beneficis de la T-12 també s’aplicaran als joves de Barcelona que tinguin menys de 16 anys : Servei de Premsa

Els beneficis de la T-12 també s’aplicaran als joves de Barcelona que tinguin menys de 16 anys

22/12/2015

El Govern municipal i el grup municipal d’ERC han assolit un acord per millorar la tarifació social del transport públic a la ciutat de Barcelona. El pacte preveu implantar una millora tarifària del transport públic a la ciutat de Barcelona pel col·lectiu de joves que tinguin menys de 16 anys i que estiguin empadronats a Barcelona, en funció del seu nivell de renda.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat molt positivament aquesta mesura i ha reafirmat que pel Govern Municipal el transport públic és una prioritat. En aquest sentit, Colau ha recordat que la capital catalana ha apostat des del primer moment per no incrementar-ne el preu i ha recordat recentment ja es va arribar a un acord amb les altres administracions per a la congelació de tarifes i per fer mesures de tarificació social. L’alcaldessa ha afegit que ara a Barcelona “ens semblava molt pertinent aprofitar al màxim la situació de superàvit” i augmentar aquesta tarificació social pels joves de menys de 16 anys.

Aqueta mesura de tarifació social pretén facilitar l’accés al transport públic de la població més jove i va més enllà de l’acord tarifari que s’ha consensuat amb les administracions que constitueixen l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per aquest 2016 i que ja incloïa l’ampliació de la T-12 fins als 14 anys. Amb aquesta mesura complementària, els joves de Barcelona de menys de 16 anys també tindran accés a tarifes socials per viatjar de forma il·limitada per la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat. Per tal d’accedir a aquests descomptes s’hauran de verificar tres premisses:
– Tenir 15 anys
– Estar empadronat a Barcelona
– Nivell de renda i bonificació segons la taula:

 

* Es calcula per tenir en compte economies d’escala a les llars. S’obté dividint la renda total de la llar entre el nombre d’unitats de consum. Les unitats de consum es calculen utilitzant l’escala de l’OCDE modificada, que concedeix un pes de 1 al primer adult, un pes de 0,5 a la resta d’adults i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.
** O títol equivalent vàlid per Autobusos i Metro (TMB)

 

El pressupost que es destinarà per fer efectiva aquesta tarifació social serà d’1,9 ME. Tant el Govern Municipal com ERC comparteixen l’aposta per avançar cap a una major tarifació social en l’àmbit del transport públic. En aquest sentit, es considera clau ampliar les bonificacions a determinats sectors de la població, entre ells els que tenen les rendes més baixes per tal que tothom tingui garantit el dret a la mobilitat i l’accés a un servei bàsic com és el transport públic.Compartiu aquest contingut