L’Ajuntament impulsa i cofinança 28 programes de formació i inserció per a joves sense titulació en educació secundària obligatòria : Servei de Premsa

L’Ajuntament impulsa i cofinança 28 programes de formació i inserció per a joves sense titulació en educació secundària obligatòria

23/12/2015

L’Ajuntament de Barcelona signa avui un conveni de col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professional que permetrà impulsar 28 Programes de Formació i Inserció (PFI) adreçats a joves que no han graduat o han abandonat els estudis secundaris obligatoris sense haver-ne obtingut el títol. El conveni, amb una dotació de 600.000 euros provinents de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i de l’Institut Municipal de Serveis Socials, permetrà cofinançar la gestió de 28 programes de formació i inserció, amb 461 places, i que s’impartiran en una vintena d’entitats socials i de centres educatius, la majoria concertats.

 

2015_23_12_ signatura PFI_ Sala Actes IMEB

 

Aquestes entitats socials i centres educatius disposen de l’autorització corresponent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per realitzar accions de formació del Programa de Formació i Inserció durant aquest curs acadèmic 2015-16. Aquestes accions estan adreçades principalment a joves a partir de 16 anys i fins als 21 anys que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i amb preferència a l’alumnat que estan en la franja d’edat de 16 a 19 anys.

Fruit d’aquest conveni, els centres educatius i entitats socials rebran un ajut del 50% del cost de la realització dels cursos del Programa de Formació i Inserció, el 50% restant l’aportarà el centre o l’entitat, i l’alumnat.

Per altra banda, el 30% de les places seran ocupades amb caràcter preferent per alumnat derivats dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials). En cas necessari, l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona facilitarà ajuts econòmics a aquelles famílies en situació de dificultats socials i econòmiques, valorades segons els criteris professionals dels centres de serveis socials.

Minimitzar els efectes de l’atur en joves amb fracàs escolar

Els Programes de Formació i Inserció varen ser creats pel Departament d’Ensenyament el curs 2014-15 i estan dirigits a joves de 16 a 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol o que no han graduat en secundària i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació. Aquests programes pretenen pal·liar un dels factors que poden induir a l’exclusió social, com és el fet de no haver assolit l’ESO. Aquests programes es desenvolupen en col·laboració amb el teixit empresarial per tal de facilitar una primera experiència laboral a l’alumnat i per adaptar la formació a demandes reals professionals.

Aquests recursos formatius no només constitueixen un camí per millorar les condicions d’aquests joves per accedir al món laboral, sinó que també contribueixen a proporcionar als joves noves eines per reprendre i continuar la formació, especialment en cicles formatius de grau mitjà de formació professional. També són itineraris que poden facilitar, a aquell alumnat que ho desitgi, l’acabament dels estudis per obtenir el graduat en ESO.Compartiu aquest contingut