La ciutadania fa unes 9.000 propostes per al PAM i els PAD al decidim.barcelona : Servei de Premsa

La ciutadania fa unes 9.000 propostes per al PAM i els PAD al decidim.barcelona

09/04/2016



Temps estimat de lectura: 4 minuts

 

El procés participatiu per tal d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i els Plans d’Actuació de Districtes (PAD) i enriquir les propostes del govern municipal clou avui després de més de dos mesos en els que la ciutadania ha pogut fer les seves aportacions als documents. Així, aquesta nit, a les 23:59 hores, es tancarà el procés de recollida de propostes, suports i comentaris.

L’1 de febrer es va posar en marxa el web decidim.barcelona que és l’eina que ha vehiculat tot el procés participatiu i recull les propostes del govern municipal i les aportacions de la ciutadania i les seves prioritzacions, tant les que s’han fet des de la mateixa eina digital com les que provenen de les cites presencials.

En aquests poc més de dos mesos, i fins a hores d’ara, el nombre de propostes està a l’entorn de les 10.300, unes 9.000 de la ciutadania i 1.300 provinents dels documents base que l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat. El nombre d’usuaris registrats supera els 22.600 i les visites han estat de prop de 200.000. Les propostes, tant les municipals com les de la ciutadania, han rebut uns 156.000 suports i prop d’11.600 comentaris. Aquest comentaris compten, en total, amb uns 12.200 vots i els usuaris han vist més de 370.000 pàgines. Cal tenir en compte que totes aquelles persones que ho desitgin podran continuar participant al web durant tot el dia d’avui.

Pel que fa a les cites presencials, s’han dut a terme un total de 428 sessions. El punt i final d’aquestes cites està tenint lloc avui amb la jornada de reflexió i debat a l’entorn del futur de la Rambla.

Dilluns 11 d’abril, decidim.barcelona estrenarà nous espais de debat per a l’avaluació del procés participatiu. A més, cal tenir en compte que el web acollirà els processos participatius que es facin en aquest mandat i esdevindrà l’espai de participació transversal i permanent que segueixi obrint i acostant a la gent de Barcelona el seu govern en una ferma aposta per a la ciutat democràtica. Les noves funcionalitats de decidim.barcelona estaran adequades a la voluntat de fer traçable i transparent tot el procés. En aquesta nova etapa, això comportarà que els usuaris podran trobar les seves propostes agrupades i, a més, el web comptarà amb un espai en què més endavant els usuaris i usuàries trobaran les respostes donades pel govern.

La voluntat d’aquest procés participatiu ha estat, no només atraure un gran nombre de persones, sinó també generar espais de debat col·lectius -tant a les cites presencials, com a la pròpia plataforma- i aconseguir arribar a perfils de gent diversos. Aquesta metodologia responia a la necessitat de propiciar dinàmiques que anessin més enllà de l’interès particular, per compartir una visió global de ciutat.

 

Inici del procés d’agrupament i valoració de les propostes

A partir d’ara, l’Ajuntament de Barcelona inicia el procés per tal d’agrupar totes les propostes similars i analitzar-les per tal de valorar la seva inclusió o no en els documents del PAM i els PAD. Per tal que les propostes siguin considerades pel govern municipal, hauran de tenir un mínim suport per tal de la ciutadania.

Un cop finalitzat el procés de discussió i suport de propostes, aquestes s’ordenaran seleccionant les més votades de cada eix i línia estratègica, tot excloent les proposades pel mateix Ajuntament. Els criteris per valorar aquestes propostes són els següents:
– La seva viabilitat temporal, pressupostària i tècnica.
– Que es corresponguin amb les competències municipals.
– Que no siguin contràries al bé comú.

De tot aquest procés, sortirà el document que comptarà amb les propostes de l’Ajuntament i les de la ciutadania i la seva priorització. Fins a l’estiu, es treballarà en l’elaboració del document definitiu, es debatran els documents i es continuaran les negociacions amb la resta de forces polítiques i es farà la tramitació administrativa per a la seva aprovació per part del Plenari del Consell Municipal el proper mes de juliol.

El compromís del govern municipal és donar retorn a totes aquelles persones participants explicant-los si la seva proposta s’ha inclòs o no als documents definitius. En cas que s’hagi inclòs, també s’especificarà en quin apartat. En el cas que no formi part del document definitiu, s’explicarà a la persona proposant els motius de la no acceptació de la mateixa.

 

Un procés que conjuga la participació presencial i la digital

El procés participatiu per a la definició del PAM i els PADs ha estat dissenyat per combinar la participació presencial i digital, de manera que aquests dos nivells no estiguin dissociats. La ciutadania ha pogut participar a través de les més de 370 cites presencials organitzades per l’Ajuntament o per les organitzacions socials i també mitjançant la plataforma digital decidim.barcelona, que esdevindrà a partir d’ara l’eina que acollirà altres processos d’implicació i corresponsabilització ciutadana a desenvolupar en el futur.

En el cas de la plataforma decidim.barcelona, aquesta recull tant les propostes aportades per la ciutadania i les entitats digitalment com les sorgides de les cites presencials, indicant el seu origen. D’aquesta manera, la participació digital i la presencial s’enriqueixen mútuament ampliant els públics als que arribar, i mantenint el diàleg entre els dos nivells. També permet la traçabilitat de les propostes, és a dir, que es pugui conèixer en tot moment si una proposta està sent debatuda o ha rebut suports; i, més endavant, si ha estat acceptada o no i els motius.

Finalment, una de les principals característiques d’aquesta eina digital és que ha estat desenvolupada en software lliure i basada en el codi de decideMadrid. La pròpia elaboració de l’eina i les millores que se’n puguin fer en el futur ja responen a un procés col·laboratiu. L’ampliació i millora de la plataforma ha estat desenvolupada per professionals de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, amb aquesta plataforma, s’ha emprat per primera vegada el domini .barcelona.

Per a més informació, visiteu el web decidim.barcelona (https://decidim.barcelona).





Paraules clau

decidim.barcelona/ PAD/ PAM/