Barcelona impulsa la preservació de les cases baixes del nucli antic de Vallcarca : Servei de Premsa

Barcelona impulsa la preservació de les cases baixes del nucli antic de Vallcarca

20/04/2016Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament impulsa la conservació del nucli antic de Vallcarca i el manteniment del seu teixit urbà i valors identitaris. Amb aquest objectiu, el Govern municipal ha iniciat els tràmits per tirar endavant la modificació del Pla general metropolità (MPGM) que preveu la conservació de l’estructura urbana i de l’edificació d’un conjunt de finques al voltant del carrer de l’Argentera i al carrer de la Farigola, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia.

L’MPGM s’ha aprovat inicialment a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d’aquest dimecres amb els vots favorables del Govern municipal, CiU, C’s i ERC i abstencions de la resta de grups. És el pas inicial per actualitzar el planejament vigent –l’MPGM de l’Hospital Militar-Farigola del 2002– de manera que blindi la trama històrica de Vallcarca, amb la fesomia i el disseny de cases baixes i de carrers característics. Es tracta d’una de les accions emmarcades en l’estratègia d’actuació que està dissenyant el Govern municipal per a tot l’àmbit de Vallcarca.

La voluntat de conservar l’estructura urbana d’aquest conjunt de finques és una llarga reivindicació dels veïns i veïnes de l’entorn. Des de finals del 2014, l’Ajuntament ha dut a terme un procés de participació a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca per abordar, entre altres necessitats del barri, la protecció del seu nucli antic.

Després de recollir les sensibilitats i demandes en aquest aspecte dels col·lectius i entitats veïnals, el Govern municipal promou un primer instrument urbanístic que ha de donar-hi resposta. A més, l’MPGM es fa necessària pel fet que el proper 29 d’abril s’extingeix la suspensió de plans urbanístics i l’atorgament de llicències i/o comunicats d’obres vigent en aquests entorns.

Conservació de divuit finques amb habitatges tradicionals

El nou planejament que proposa l’equip de Govern estableix tot l’àmbit com a zona de conservació de l’estructura urbana i de l’edificació –clau 15–, i planteja la protecció i conservació d’un total de divuit parcel·les. A la majoria hi ha cases baixes de planta baixa, planta baixa i pis i puntualment de planta baixa i dues plantes pis amb unes alçades consolidades que el pla proposa mantenir.

Són edificacions tradicionals i pròpies de l’etapa de formació del barri que, amb el planejament vigent, es podrien enderrocar per construir-hi edificacions de més alçada. L’MPGM proposada en manté l’estructura arquitectònica i les condicions estètiques, i conserva l’estructura parcel·lària i l’ordenació volumètrica preexistent.

Les finques es distribueixen al llarg de dues àrees diferents, amb una superfície total de 3.094 metres quadrats. La primera àrea es correspon a part de dues illes delimitades pels carrers Cambrils, Calendau, Argentera i Farigola, i a un tram del carrer d’Argentera que les separa –subàmbit 1–. La segona inclou el conjunt de parcel·les amb front al carrer de la Farigola, dels números 31 al 37.

En concret, les finques que queden protegides són:

Les parcel·les es conserven en la forma actual. Són en general allargades i estretes, i han mantingut fins a dia d’avui l’estructura definida des que es van formar. Aquesta estructura estava implantada a vàries zones del barri, però s’ha anat perdent en els diferents processos de transformació, i actualment constitueix un referent del que havia estat el barri als inicis.

L’MPGM identifica i protegeix les tipologies d’habitatges existents a la zona. Principalment, s’hi ubiquen cases de cos, d’ús unifamiliar i estructura senzilla producte de les parcel·lacions lineals habituals de finals del segle XIX i principi del XX; i edificis de renda tradicional, més grans i plurifamiliars. A l’àmbit del carrer de la Farigola hi ha cases de cos amb pati frontal, una disposició que queda reconeguda en l’ordenació proposada, a diferència del planejament vigent.

El nou planejament preveu afavorir les actuacions de rehabilitació dels habitatges de l’àmbit en lloc de la substitució. Així mateix, totes les intervencions que es duguin a terme en aquestes edificacions hauran de respectar els criteris arquitectònics i estètics que les defineixen, i hauran de garantir el manteniment del conjunt del paisatge urbà de Vallcarca.

Un entorn amb una història centenària

L’àmbit que afecta l’ordenació està a la vora del camí romà d’Egara (Terrassa) a Barcino (Barcelona), que s’enfilava antigament per les rieres de Vallcarca i de la Farigola. L’anàlisi dels mapes i la cartografia de la zona permet observar l’evolució i el creixement urbà del barri de Vallcarca al llarg dels anys.

El mapa de l’any 1706 –esquerra– permet observar al cercle vermell les moltes rieres que discorren pel pla de la ciutat, entre les quals hi ha la de Vallcarca. Més endavant, a la Barcelona de l’any 1855 –dreta– ja s’observa un nucli d’edificacions situat al voltant dels carrers de Nostra Senyora del Coll i de la Farigola, que ja s’identifica al plànol amb el nom de Vallcarca.

L’any 1909 –esquerra–, les dues illes situades a banda i banda del carrer de l’Argentera estan ja molt consolidades amb les edificacions recolzades principalment sobre els carrers de Cambrils i Calendau, i els edificis del carrer de la Farigola, 31-47 estan tots situats a la part posterior de la parcel·la.

Finalment, el mapa dels anys 1928-1932 –dreta– recull ja les illes de l’àmbit que engloba la nova ordenació dissenyada ara, amb les edificacions recolzades principalment sobre els carrers de Cambrils i Calendau. Aquestes edificacions són les que encara existeixen avui dia.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Vallcarca/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina