Barcelona impulsa el Pla per la Justícia de Gènere per revertir les desigualtats entre homes i dones a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona impulsa el Pla per la Justícia de Gènere per revertir les desigualtats entre homes i dones a la ciutat

30/06/2016Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) que neix amb la voluntat d’esdevenir l’instrument per combatre les desigualtats entre homes i dones a la ciutat.

El pla aposta per un canvi en les dinàmiques pròpies de la institució, posant l’èmfasi en la justícia de gènere que ha de ser la guia que permeti que Barcelona sigui una ciutat més equitativa, pròspera, humana i sostenible, on es puguin desenvolupar drets i oportunitats de forma equitativa entre homes i dones.

Aquest pla, impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, s’ha dut a terme després d’una diagnosi sobre la desigualtat de gènere, comptant amb la participació de diferents col·lectius de dones i organitzacions, teixint compromisos i aliances amb el conjunt d’àrees, departaments i districtes de l’Ajuntament de Barcelona.

Entre els principals objectius d’aquest pla hi ha reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de totes les dones, independentment de la seva edat, origen o condició social, així com repensar com ha de ser l’espai públic, les infraestructures, les formes de mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris, o el model cultural de la ciutat. Tot això incorporant el principi d’igualtat de gènere com a element de caire estructural que faci repensar la institució i modifiqui íntegrament la política que es du a terme des del Consistori.

D’aquesta manera, es revisaran els processos en l’elaboració dels pressupostos, de les contractacions i de les subvencions. També es formarà al personal polític i tècnic, es garantirà que totes les estadístiques i eines analítiques es facin en clau de gènere, analitzant la situació d’homes i dones, i es garantirà la igualtat en les condicions laborals de la funció pública.

“La transversalitat de gènere constitueix una peça clau en qualsevol filosofia de govern orientada a la ciutadania. Aquest govern està conscienciat i té la voluntat de reorientar recursos per aplicar la perspectiva de gènere i implicant a totes les àrees”, afirma Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

 

Primeres actuacions en ocupació, mobilitat i cultura

Aquesta diagnosi indica que l’actual crisi econòmica té un impacte significatiu en la desigualtat entre dones i homes. Per exemple, el paper de la dona en l’atenció i cura de les famílies n’és un. Davant d’un sistema de cures desigual, cal una resposta social i política contundent per satisfer no només el dret de tota persona a ser cuidada, sinó també per defensar els drets de les persones que cuiden.

Per aquest motiu, el Pla per la Justícia de Gènere vol treballar per combatre la segregació del mercat laboral i la bretxa salarial entre homes i dones. Per dur-ho a terme, en bona part, es col·laborarà amb Barcelona Activa oferint programes d’inserció laboral, detectant oportunitats i nous nínxols d’ocupació, per tal d’evitar que certs mercats laborals o especialitzacions estiguin copades per homes, treballant programes d’emprenedoria i d’empoderament, entre d’altres.

Actualment, Barcelona Activa està duent a terme una formació sobre emprenedoria i cooperatives dedicada a dones. I per fer-lo compatible a totes les dones, també a les que són mares de nadons, ha fet una prova pilot habilitant un espai de criança en el mateix centre on es fa el curs per facilitar l’accés a totes les dones.

D’altra banda, l’estudi previ al pla també ha ofert dades significatives sobre la feminització de la mobilitat sostenible. Per exemple, el vehicle privat l’usen el 24,5% dels homes respecte del 13,6% de les dones; els desplaçaments a peu el fan un 53,7% de les dones mentre que els homes són un 46,5% i el transport públic és usat un 31,3% per dones enfront del 25,2% dels homes. Per aquest motiu, la freqüència de la xarxa octogonal és una aposta important per facilitar i millorar el transport de les dones, que acostumen a ser les encarregades de l’atenció a familiars.

En l’àmbit cultural l’estudi també indica que les dones estan més involucrades però menys reconegudes. Per exemple, el 8% dels noms de carrers i places estan dedicades a dones, mentre que el del 42% ho està a homes. De la mateixa manera, el 98% de les medalles al mèrit cultural, artístic i científic atorgades entre 2007 i 2014 han estat per a homes i només un 2% ha reconegut trajectòries de dones. Tendència molt similar es troba als Premis Ciutat, on el 80% de qui han rebut la condecoració han estat homes.

Aquest fet és similar en la producció artística. L’estudi ha analitzat el Grec Festival de Barcelona entre 2001 i 2015, mostrant que el 58% de les assistents són dones però que només el 32% dels espectacles han comptat amb autores, directores o protagonistes.

Per aquest motiu, la 40a edició del Grec Festival de Barcelona -que demà s’inaugura- ha incorporat un programa on, per primera vegada, més del 53% de les persones responsables dels projectes creatius són dones.

Per últim, la diagnosi també posa l’accent en la violència masclista i en que només el 13% de les dones que l’han patit han acudit a serveis socials. Per aquest motiu el Pla per la Justícia de Gènere vol enfortir de manera urgent el sistema de detecció, atenció, recuperació i prevenció de les polítiques masclistes a la ciutat.

“Des de l’Ajuntament de Barcelona lluitem contra la tolerància social vers la violència masclista, ja que és la base d’un sistema violent per sí mateix. El sistema sexe-gènere ens imposa rols socials i una norma patriarcal”, argumenta Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

El Pla per la Justícia de Gènere té previst dur a terme més de 350 accions entre 2016 i 2017.

Paraules clau

gènere/