Ton Salvadó, nou director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona : Servei de Premsa

Ton Salvadó, nou director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

30/06/2016Temps estimat de lectura: 2 minuts

El Govern municipal ha designat l’arquitecte barceloní Ton Salvadó com a nou director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Amb la seva incorporació la tinència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat enceta una etapa en què la definició del model urbà es farà transversal a totes les àrees internes, i la participació ciutadana tindrà un pes essencial a l’hora de dissenyar els projectes que facin de Barcelona una ciutat per viure-hi.

El nou director de Model Urbà integrarà les funcions d’arquitecte en cap i liderarà els projectes urbans estratègics de l’Ajuntament. A diferència del càrrec d’arquitecte en cap que existia fins ara, Salvadó integrarà una mirada transversal que inclourà les perspectives ecològica, urbanística i de mobilitat a l’hora de desenvolupar, definir i coordinar els projectes.

El nomenament de Ton Salvadó s’ha publicat aquest dijous a la Gaseta Municipal, i la designació s’ha dut a terme a través d’un concurs públic transparent, obert i de lliure concurrència. Cal destacar que és el primer cop que es du a terme un concurs per l’elecció d’un càrrec amb aquestes funcions.

El 3 de desembre de 2015 es van fer públiques les bases del concurs per cobrir el lloc de treball, i la voluntat de l’Ajuntament ha estat atreure les millors candidatures que poguessin donar compliment als requisits establerts a la convocatòria per desenvolupar les funcions específiques d’aquest lloc de treball.

S’hi han presentat un total de dinou sol·licituds, que han estat analitzades i avaluades rigorosament per una comissió de valoració formada pel gerent de Recursos de l’Ajuntament, Joan Anton Llinares; el gerent d’Ecologia Urbana, Jordi Campillo, i el gerent de Recursos Humans, Ferran Daroca.

La comissió ha tingut en compte la trajectòria, l’experiència, les capacitats, les habilitats i els coneixements de tots els candidats en la gestió i direcció de projectes urbanístics, així com la seva formació i competències professionals per desenvolupar les tasques al capdavant de la Direcció. Un cop avaluades totes les candidatures, la comissió ha proposat la candidatura de Ton Salvadó com la més idònia en vista dels criteris de valoració previstos a les bases del concurs, i el seu nomenament s’oficialitzarà durant els pròxims dies.

 

Ton Salvadó

Ton Salvadó (Barcelona, 1962) és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor a l’ETSAB i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus (EAR). També ha impartit classes a les escoles d’arquitectura del Vallès i d’Alacant i a la Universidad de los Andes de Bogotà, i ha codirigit el Màster d’arquitectura, crítica i projecte de la UPC.

Des del 1990 ha treballat associat amb Esteve Aymerich, i el 2003, juntament amb Inés de Rivera, van fundar STEM arquitectes, on treballa fins al 2014. Ha guanyat concursos d’obra pública des del 1994, i els seus projectes i la seva obra han estat exposats i publicats des del 1990.

Salvadó ha estat reconegut amb diverses distincions a l’obra construïda, entre altres el premi FAD d’arquitectura 1990, el premi del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic 1995 i el premi Sedigas 1997. També ha estat finalista dels premis FAD 1997, 1998 i 2005, els premis a la revitalització urbana AVS 2008 i la IV Mostra d’Arquitectura de les Terres de l’Ebre 2015, entre altres.

Paraules clau

urbanisme/