Barcelona aprova una instrucció per sancionar les subministradores que incompleixin les seves obligacions en matèria de pobresa energètica : Servei de Premsa

Barcelona aprova una instrucció per sancionar les subministradores que incompleixin les seves obligacions en matèria de pobresa energètica

22/07/2016Temps estimat de lectura: 3 minuts

La Comissió de Govern va aprovar ahir una Instrucció sobre mecanismes de protecció social per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, un instrument jurídic que detalla totes les obligacions de les empreses que es deriven de la Llei 24/2015 i estableix el corresponent règim de sancions en cas d’incompliment.

“Aquest govern municipal té la ferma voluntat de fer complir aquesta llei i garantir els subministraments bàsics, malgrat l’actitud immobilista i poc col·laboradora que han mostrat algunes companyies, i la lentitud amb què la Generalitat l’està desplegant”, ha assegurat la tercera tinenta d’Alcaldia, Laia Ortiz, qui ha agraït el treball conjunt amb les entitats promotores de la llei 24/2015 per l’elaboració de la instrucció i la nova proposta de conveni amb les companyies.

La instrucció estableix que correspon a les empreses:

– informar els seus clients dels drets que recull la llei “en qualsevol avís que faci referència a la manca de pagament del servei”, i incloure-hi també informació sobre tarifes socials o d’altres ajuts que hagin establert, així com dels mecanismes de mediació o arbitratge als quals poden accedir

– garantir el principi de precaució per evitar els talls de subministrament a famílies vulnerables mitjançant:

* l’establiment d’un protocol de comunicació pel qual les companyies informin mensualment a l’Ajuntament dels casos d’impagament, per tal que els serveis socials puguin iniciar una intervenció preventiva en aquells casos que es detectin que són atribuïbles a una manca de recursos econòmics

* la sol·licitud d’un informe als serveis socials abans de procedir a qualsevol tall de subministrament, per tal de valorar si es tracta d’una persona o família en risc d’exclusió

– signar acords o convenis amb l’Ajuntament de Barcelona on es reculli la seva coresponsabilitat en l’abordatge dels casos.

 

Nova proposta de conveni

En aquest sentit, el govern municipal traslladarà a les empreses una nova proposta de conveni que contempla la condonació del deute a les persones afectades i l’obligatorietat de les empreses de reduir la tarifa i la potència contractada a totes les famílies que disposin de l’informe que acrediti la seva situació d’exclusió.

S’hi planteja també, entre d’altres, la necessitat que promoguin descomptes i tarifes socials que vagin mes enllà del ‘bonus social’, que facilitin informació entenedora sobre consums, tarifes i potències, que simplifiquin els tràmits, realitzin auditories energètiques gratuïtes, i que col·laborin per regularitzar les situacions de subministrament irregular en casos de vulnerabilitat, per tal de garantir l’accés a un dret bàsic en condicions de qualitat i seguretat.

“No deixarem d’insistir perquè la llei 24/2015 ens obliga, tant a les administracions com a les empreses, a signar aquests convenis”, ha recordat Ortiz, qui ha anunciat que imposarem multes coercitives de fins a 3.000 euros a les companyies que persisteixin en la seva negativa a arribar a acords.

“No pot ser que girin l’esquena a una situació que és creixent a la ciutat, que afecta més d’un 10% de la població. Estem parlant de drets bàsics gestionats per empreses que n’obtenen grans beneficis. No es qüestió de que facin petits maquillatges, sinó que es coresponsabilitzin de la situació”, ha assegurat.

Ortiz ha plantejat també que “hauria de ser la Generalitat qui liderés la signatura d’aquests convenis, però mentre no ho fa, Barcelona seguirà avançant”. La tinenta d’Alcaldia ha ofert que la proposta aprovada per l’Ajuntament “se la faci seva la Generalitat perquè donaria empara a molts municipis que no tenen la capacitat de negociar convenis bilaterals amb les empreses subministradores”.

 

Documents relacionats:

Document 1/2

Document 2/2Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pobresa/ pobresa energética/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina