Barcelona participarà en el projecte RESCCUE i analitzarà els impactes que el canvi climàtic pot tenir sobre la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona participarà en el projecte RESCCUE i analitzarà els impactes que el canvi climàtic pot tenir sobre la ciutat

26/07/2016

 

La ciutat de Barcelona ha estat seleccionada per participar en el projecte RESCCUE (Resiliència per fer front al canvi climàtic) gràcies a la seva proposta per fer de la capital catalana una ciutat més resilient. RESCCUE és un projecte de la Unió Europea que té com a objectiu proporcionar models i eines pràctiques i innovadores per combatre els desafiaments que suposa el canvi climàtic i construir ciutats més resilients. Té una durada de 48 mesos i es desenvoluparà a l’entorn de tres casos d’estudi: Barcelona, juntament amb Bristol i Lisboa. Està coordinat per Aquatec – Suez Water Advanced Solutions i i co-finançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. RESCCUE compta amb 18 socis, membres del Comité Assessor del Projecte (CAP) i EASME-Comissió Europea (CE). El projecte té per objectiu crear eines de resiliència urbana des d’un enfoc multisectorial, per tal que els gestors i els operadors de la ciutat puguin escollir les millors inversions per preparar-se per situacions futures.

D’aquesta manera, durant quatre anys Barcelona, juntament amb Bristol i Lisboa, estudiarà els impactes generats pel canvi climàtic que estiguin relacionats amb l’aigua i analitzarà com influeixen sobre la ciutat i els sistemes urbans. El projecte permetrà comprovar diferents qüestions com per exemple, fins a quin punt la capital catalana està preparada per absorbir un episodi de pluges torrencials superior a les actuals i quin impacte podrien comportar sobre els béns i serveis públics urbans, com els sistemes d’abastament elèctric i la mobilitat, i el medi ambient, com les platges de la ciutat. La primera tasca que es desenvoluparà serà en relació a la definició dels impactes climàtics que pot rebre la ciutat tenint en compte les projeccions climàtiques de futur definides pel grup d’experts de l’IPCC (Panell Intergubernamental del Canvi Climàtic). El passat mes de maig, a Cornellà de Llobregat es va celebrar la reunió de llançament del projecte on es van discutir les activitats planificades i els primers passos.

 

Una ciutat resilient

L’Ajuntament de Barcelona treballa per fer que la capital catalana estigui preparada per prevenir, o en cas que sigui inevitable, minimitzar, l’impacte de situacions excepcionals d’emergència o incidències puntuals (fets que poden estar provocats indistintament per causes naturals, antròpiques o tecnològiques) . En aquest sentit, el Govern Municipal compta amb un equip de professionals centrats a incrementar aquesta capacitat de la ciutat, és a dir, la seva resiliència urbana. Aquests experts treballen aportant una sèrie de principis i pautes generals per tal de millorar la coordinació i la resposta davant de determinades situacions. Una ciutat resilient no és només una ciutat que es protegeix per fer front a les situacions crítiques i impactes que espera rebre, ja sigui perquè els ha patit en el passat o perquè preveu que impactin en el futur; és una ciutat amb capacitat de planificar i anticipar el risc a través d’actuacions preventives, i d’intervenir per modificar les condicions de contorn que permetin evolucionar cap a un model de ciutat més segura, inclusiva i cohesionada, que garanteixi en definitiva una millor qualitat de vida dels seus habitants.

El model Barcelona es basa en les següents línies d’actuació:

– La gestió del risc: a través de la Central d’Operacions de l’espai urbà i la seva coordinació amb la resta de centres de control de la ciutat. En aquest espai es realitza una gestió coordinada de les incidències i situacions d’emergències de Barcelona.

– L’anàlisi del risc: Mitjançant la plataforma de gestió de la informació i anàlisi de resiliència, que permet estudiar les problemàtiques de la ciutat.

– La reducció del risc: a través de les Taules de Resiliència que implementen projectes per tal d’introduir millores que redueixin les vulnerabilitats detectades i la gravetat i probabilitat d’ocurrència d’incidències així com la capacitat de resposta de la ciutat. Estan formades per equips de treball multidisciplinaris en els quals treballa personal tècnic de l’Ajuntament amb entitats no municipals, tant públiques com privades. En total al voltant de 72 professionals i més de 20 entitats estan involucrades a les taules de resiliència.Compartiu aquest contingut