La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona signen el Contracte Programa dotat amb 52,3M€ per finançar serveis socials, lluitar contra la pobresa i fomentar la cohesió social i la igualtat : Servei de Premsa

La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona signen el Contracte Programa dotat amb 52,3M€ per finançar serveis socials, lluitar contra la pobresa i fomentar la cohesió social i la igualtat

12/09/2016

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà enguany a Barcelona 52,3 milions d’euros per finançar serveis socials bàsics i especialitzats de la ciutat, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Una xifra que suposa un increment de més de 8 milions d’euros, és a dir, d’un 18% més respecte el que es va destinar pel mateix concepte l’any 2015.

 

 

Aquest finançament que rep Barcelona permet a l’Ajuntament augmentar la inversió per cobrir la despesa de serveis socials. Per tant, complementa el pressupost municipal fins arribar als 127 milions d’euros de despesa anual que suposa tota la cartera dels serveis socials.

La consellera Dolors Bassa i l’alcaldessa Ada Colau han formalitzat aquest matí la signatura del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament i el consistori. Aquest compromís quadriennal amb l’Ajuntament de Barcelona permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials i altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres. Es tracta d’un conveni interinstitucional que concreta i fixa el finançament futur dels serveis socials (en 216,7 milions per al període 2016-2019) i, que en el cas de Barcelona recull les especificitats de la ciutat, en la qual la magnitud d’algunes de les problemàtiques requereix respostes específiques i més intenses, com és el cas del sensellarisme o la infància en risc.

 

Actuacions que refermen el compromís amb Barcelona pel que fa a l’atenció a les persones

Enguany destaca l’increment de pressupost destinat al Servei d’Atenció Domiciliària vinculada a la dependència que compta pel 2016 amb una partida de 22 milions d’euros, xifra que suposa un increment de més de 7 milions respecte l’any 2015.

L’augment en la demanda de serveis socials i polítiques de benestar ha obligat a créixer en serveis i recursos en un moment en què les administracions públiques viuen una situació financera difícil. Aquesta realitat ha fet necessari marcar prioritats i orientar-les a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que es troben en situació de major vulnerabilitat. És per això que els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), que actuen com a porta d’entrada al sistema de serveis socials, actualitzaran la seva ràtio de personal i incrementaran gradualment el nombre de professionals fins arribar a la ràtio que fixa la Llei de Serveis Socials. Així, la ciutat comptarà el 2019 amb 90 professionals més als EBAS, que tenen enguany un pressupost de 10 milions d’euros, 471.000 euros més que l’any passat.

 

Noves línies de col·laboració

Durant l’acte de signatura del Contracte Programa, s’ha anunciat que enguany la Generalitat ha incorporat noves línies de col·laboració amb la ciutat. D’una banda, s’han afegit plans i mesures d’igualtat en el treball i plans i mesures d’igualtat per a les persones LGTBI i de lluita contra la LGTBIfòbia. D’altra banda, també s’ha sumat al Contracte Programa una línia de col·laboració per a l’impuls d’actuacions en matèria d’accessibilitat que inclou iniciatives com ara la formació als professionals o l’impuls de bancs de productes de suport, que compta enguany amb una partida de 46.000 euros. Incorporacions que responen a l’aprovació de noves lleis al Parlament i a la detecció de noves necessitats.

El programa d’atenció a les persones sense llar, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, també ha aconseguit el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta iniciativa municipal acompanya persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal i incentiva la detecció i la vinculació d’aquestes persones als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials. La Generalitat destinarà els propers anys un total de 370.000 euros al finançament d’aquest programa per a l’abordatge del sensellarisme.

 

Una aposta decidida per a millorar l’atenció a la infància

Un dels aspectes clau del Contracte Programa 2016-2019 és el desenvolupament i el reforç de la xarxa de serveis dirigits a infants i adolescents, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, el Contracte Programa preveu l’enfortiment dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) que el 2019 hauran incorporat 22 professionals d’atenció directa, per tal d’assolir la ràtio que fixa la Llei de Serveis Socials d’un màxim de 40 infants per professional. La partida per a EAIA d’aquest 2016 és de 3,5 milions d’euros, un import que incrementa uns 184.000 euros el pressupost de l’any passat.

El Contracte Programa 2016-2019 preveu també la creació de 5 Serveis d’Integració Familiar en Família Extensa amb un total de 10 professionals, un servei que fins ara no tenia la ciutat.

Pel que fa a la inversió del Departament en els Servei d’Intervenció Socioeducativa de Barcelona (SIS), ha passat de 153.000 el 2015 a 212.000 euros el 2016. La Generalitat i els ajuntaments estan treballant conjuntament en la implantació d’un nou model dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS), consensuat entre el Departament i l’ACM i la FMC. Els SIS són un recurs fonamental en l’atenció a la infància i adolescència i les seves famílies per la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació. És per això que en els propers anys s’implementarà aquest nou sistema amb l’objectiu de disposar d’una xarxa pública de SIS a tot el territori català, titularitat de l’Administració local.

Pel que fa a la voluntat de treballar en favor de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, especialment pel que fa a la prevenció, es crearà un grup de treball per consensuar el model de suport a les famílies per tal d’incloure una nova línia de col·laboració de cara als propers anys.

 

Document relacionat:
Descarregar document en format PDFCompartiu aquest contingut