Esports destina 1.600.000 euros a ajuts per a activitats extraescolars : Servei de Premsa

Esports destina 1.600.000 euros a ajuts per a activitats extraescolars

13/09/2016Temps estimat de lectura: 2 minuts

L’Institut Barcelona Esports ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per realitzar activitats extraescolars esportives. Les subvencions tenen un pressupost assignat d’1.600.000€ i estan destinades a infants d’entre 6 i 17 anys amb famílies de renda limitada, amb la unitat familiar empadronada a Barcelona i amb la preinscripció a una activitat d’entitat esportiva homologada inclosa dins del programa ‘L’Esport ens fa més grans’ (veure document adjunt).

Es vol afavorir que els nens, nenes i joves de les famílies amb rendes baixes puguin practicar esports extraescolars sense que la situació econòmica de la família en sigui un impediment.

Per al comissionat d’Esports, David Escudé, “l’esport escolar fora de l’horari lectiu hauria de ser considerat com un dret dels infants, per la importància en la seva formació personal i en el seu desenvolupament emocional. L’esport aporta valors inqüestionables als nostres infants i joves. La nostra voluntat és continuar avançant per aconseguir que tots els escolars de Barcelona tinguin accés a la pràctica esportiva durant les seves hores de lleure. La situació econòmica de la família no pot ser un impediment per aquest dret dels infants”.

El període de sol·licituds és entre el 12 i el 30 de setembre, i la resolució es durà a terme en el termini màxim de tres mesos. La sol·licitud i la documentació s’ha de lliurar a les Oficines d’Atenció Ciutadanes municipals.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts tots els menors de les unitats familiars que acreditin complir amb els requisits de la convocatòria. La renda disponible per membre de la unitat familiar és el criteri que marcarà el percentatge de l’activitat que es subvencionarà. Els barems són els que s’indiquen en el següent quadre:

 

 

Tal i com estableix la convocatòria dels ajuts, es fixa un cost màxim de les activitats que podran ser objecte de subvenció. Per al curs 2016-2017, el cost màxim subvencionable es situa en 324€, el que correspon a una subvenció del 90% del preu d’una activitat amb un cost de 360€.

 

Curs 2015-2016

El curs passat es van adjudicar 7.601 sol·licituds en total, amb un ajut mitjà per activitat de 191,79€. D’elles el 74,8% van ser subvencions del 90% del preu de l’activitat (5.684 ajuts), el 20,7% van ser subvencions del 60% del preu (1.577 ajuts) i el 4,5% subvencions del 30% del preu (340 ajuts).

 

Podeu trobar més informació sobre la convocatòria en l’adreça d’Internet https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&09/022016015807.pdf&1

 

 

Document relacionat

Descarregar document en format PDF

Paraules clau

esports/