L’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona prioritza l’atenció als més vulnerables, la territorialitat i una nova governança contra l’atur i la precarietat laboral : Servei de Premsa

L’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona prioritza l’atenció als més vulnerables, la territorialitat i una nova governança contra l’atur i la precarietat laboral

13/09/2016

Avui s’ha reunit per primer cop la Taula per l’Ocupació de Barcelona, que reuneix a representants d’una cinquantena d’institucions i entitats del sector públic i el món acadèmic, social, econòmic i veïnal, com ara sindicats, patronals, cambres de comerç, administracions, entitats socials, universitats, escoles de negoci o gremis empresarials, entre d’altres, amb l’objectiu d’elaborar l’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona (EOB) 2016-2020. Aquesta estratègia proposa un marc de treball, consensuat i compartit entre els diferents agents que poden incidir en el foment de l’ocupació a la ciutat, per lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.

 

29027460503_5891c8b117_z

 

El tinent d’alcaldia de Treball i Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello, s’ha mostrat satisfet de poder reunir els diferents actors de la ciutat per lluitar contra la precarietat i desigualtat, i ha recordat que “tot i que la situació econòmica ha millorat, com a Govern no estem satisfets, perquè hi ha més de 80.000 persones a l’atur a la ciutat i la feina que es crea a la majoria de casos és precària”.

Pisarello ha posat com a prioritat atendre les persones de mes de 45 anys, els i les joves, les dones, i les persones que porten més de dos anys a l’autr, que pateix exclusió social i problemes de salut tant física com mental. “Com a Ajuntament no tenim capacitat per incidir en la reforma de la legislació laboral, imposada pel PP i que creiem que genera mes precarietat, i hem de fer tot allò possible per intervenir amb les eines que tenim”, ha dit el tinent d’alcaldia. Gerardo Pisarello ha posat en valor l’agència de desenvolupament local Barcelona Activa i ha dit: “volem fer polítiques d’ocupació que siguin polítiques actives, que vagin al territori, i acompanyar la gent que està sense feina, en una estratègia per l’ocupació descentralitzada i territorialitzada que es preocupi i col•loqui a les persones al centre per donar-li una sortida i posi molt èmfasi en la formació professional”. Pisarello ha posat el focus en la ”proximitat i territorialització” com les “dues peces bàsiques d’aquesta nova Estratègia per l’Ocupació a Barcelona”, i i ha posat com a exemples d’accions que pot emprendre el Govern municipal per incentivar el mercat laboral l’impuls de la contractació pública responsable, la potenciació del sector de l’economia cooperativa, o la creació d’un salari mínim de ciutat o metropolità, que es faria a través de la concertació social, entre altres. El tinent d’alcaldia ha explicat que una de les possibilitats de descentralització és ubicar com a mínim una oficina d’ocupació a cada districte, per fer un acompanyament individualitzat personalitzat que fins ara no existia i que els nous plans d’ocupació sí que incorporen per garantir formació i el major grau d’inserció laboral possible.

”Volem passar del rescat social al pacte social, i aquesta Estratègia d’Ocupació és una peça essencial d’aquest nou pacte que volem oferir a la ciutat”, ha reblat el tinent d’alcaldia.

 

Quatre eixos

L’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona (EOB) defineix un total de 30 mesures que serveixen com a punt de partida per treballar ara conjuntament amb els actors de l’ecosistema i que s’articulen en quatre eixos principals:

Criteris transversals: incorporar la perspectiva de gènere per lluitar contra l’escletxa salarial

A l’hora de definir actuacions de promoció de l’ocupació a la ciutat, es tindrà en compte, per exemple, la perspectiva de gènere, fent especial atenció a la lluita contra l’escletxa salarial que evidencia les desigualtats que hi ha al mercat actual vers les dones. Igualment, s’incorporarà també la perspectiva de la diversitat, per evitar la discriminació de col•lectius de persones LGTBI, immigrades, amb discapacitat i/o malaltia mental.

Recuperar l’ocupació com a prioritat de la política municipal: buscar operadors que generin llocs de treball i crear un segell de qualitat ocupacional

Amb l’objectiu de recuperar el pes i la centralitat de les polítiques d’ocupació i, alhora, buscar la complicitat de la resta d’àrees de l’Ajuntament per aconseguir que el foment de l’ocupació sigui una prioritat transversal en l’actuació municipal en general. En aquest sentit. es proposa identificar sectors o projectes a nivell local que siguin generadors de llocs de treball, com per exemple l’eficiència energètica o el pla delta.

A més, es proposa revisar els criteris que regeixen actualment les clàusules socials i articular mecanismes que n’assegurin el compliment, així com també crear un segell de qualitat ocupacional que permeti reconèixer aquelles empreses responsables socialment i compromeses amb la generació d’ocupació.

Apropar els serveis al territori i a les necessitats de les persones

Amb l’objectiu prioritari de lluitar contra les desigualtats socials a la ciutat i de prestar un servei en clau de proximitat i adaptat a la realitat de cada territori, es vol crear nous mecanismes de coordinació i col•laboració amb els diferents agents clau de cada districte per detectar conjuntament oportunitats i potencialitats en el foment de l’ocupació.

Actuacions de millora de l’ocupabilitat per a tothom: creació de les oficines locals d’ocupació i més programes municipals de formació

Es proposa incrementar les actuacions per millorar les possibilitats d’inserció de les persones aturades. Es prioritzaran actuacions i recursos adreçats a col•lectius en situació de vulnerabilitat o precarietat laboral, com ara: les dones, les persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada i les persones sense papers. Algunes de les mesures recollides són:

• Ampliar l’accés i l’oferta dels serveis d’intermediació a partir de tres fases: informació, orientació i acompanyament. Es proposa crear una aplicació informàtica que permeti recollir tota la informació rellevant dels/les usuaris/es i dels itineraris que hagin cursat, com si fos un historial clínic que es pot compartir entre tots els agents i operadors que presten serveis d’ocupació.

• Amb l’objectiu d’apropar-se a la ciutadania i oferir una atenció de proximitat, es definirà un nou model d’oficina local d’ocupació i una xarxa d’oficines locals on s’oferirà un catàleg de serveis generals comú a tots els districtes i una sèrie d’actuacions específiques adaptades a la realitat de cada territori.

• Incrementar el catàleg de programes municipals de formació –complementaris als del Servei d’Ocupació de Catalunya- de curta durada i adaptats a demandes concretes, per donar resposta a les necessitats de col•lectius i empreses.

Nova governança per elaborar un pla anual per l’ocupació a Barcelona

L’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona proposa un canvi en la governança i noves línies de treball, on s’incorpori una promoció de l’ocupació transversal a les àrees de l’ajuntament, com a agent econòmic de primer ordre a la ciutat. Es proposa utilitzar aquest potencial per incidir en una millora de les condicions laborals i salarials, per exemple amb un salari mínim de ciutat, a través de la contractació socialment responsable de béns i serveis, i/o mitjançant la identificació d’aquelles noves polítiques que són susceptibles de generar nous mercats de treball, com per exemple l’aposta per les energies renovables o la rehabilitació.

A més, es proposa territorialitzar l’atenció i assessorament a les persones aturades, en línia amb la reorientació de Barcelona Activa, i impulsar la col•laboració amb la Generalitat, per aprofundir en la integració d’actuacions o la descentralització de les polítiques.

L’objectiu final és elaborar el primer pla anual per l’ocupació a la ciutat.

 Compartiu aquest contingut