Barcelona crea la primera Unitat de Tràfic d’Éssers Humans per lluitar contra l’explotació sexual a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona crea la primera Unitat de Tràfic d’Éssers Humans per lluitar contra l’explotació sexual a la ciutat

18/09/2016Temps estimat de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la creació de la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans, un instrument que millorarà la coordinació entre àrees, cossos policials i entitats socials per atendre de manera integral -des de la vessant psicològica, social i jurídica- a les persones potencials víctimes del tràfic d’éssers humans. .

Per primera vegada, la ciutat de Barcelona tindrà un actor de referència amb personal format específicament per atendre a víctimes d’explotació sexual. Aquesta Unitat de Tràfic d’Éssers Humans (TEH) vetllarà per garantir l’accés de les víctimes de TEH als seus drets fonamentals, promourà la formació especialitzada sobre el TEH als diferents actors de la ciutat susceptibles de poder detectar situacions de tràfic (serveis socials, sanitaris, d’immigració, etc.), oferirà assessorament a professionals, es coordinarà amb la resta d’actors especialitzats en la lluita contra el TEH, i actuarà com a observatori del tràfic a la ciutat.

Fa més d’un any que la Regidoria de Feminismes i LGTBI està treballant des de la perspectiva de gènere i dels drets humans per enfortir la lluita contra el tràfic d’éssers humans. Tasca que s’està fent des de la Taula contra el tràfic d’essers humans, a on participen les diferents administracions, cossos policials, Fiscalia, Judicatura i entitats socials que treballen a la ciutat.

En el marc d’aquesta taula s’està avançant en la definició d’un circuit de coordinació específica de la ciutat de Barcelona. En aquest circuit la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans tindrà un paper cabdal, tant per facilitar el treball amb els diversos actors que estan implicats en la lluita contra aquesta xacra i greu vulneració dels drets humans, com per avançar en la protecció dels drets de les víctimes (dones, nenes i nens) així com dels seus fills i filles, garantint uns estàndards de qualitat d’atenció i d’acompanyament a les víctimes de TEH des dels diferents dispositius públics.

“Aquesta ha estat una prioritat de la Regidoria de Feminismes i LGTBI des del primer dia de govern. S’està avançant de la mà de molts actors involucrats en la lluita contra les màfies i la creació de la Unitat és una mostra de que des del nivell local es pot actuar i ser una peça clau en la persecució del delicte i la protecció de drets” afirma Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

Paraules clau

tràfic d’éssers humans/