L’Ajuntament iniciarà la revisió del Pla d’Usos de Ciutat Vella després de suspendre la concessió de llicències d’activitats de pública concurrència : Servei de Premsa

L’Ajuntament iniciarà la revisió del Pla d’Usos de Ciutat Vella després de suspendre la concessió de llicències d’activitats de pública concurrència

14/10/2016Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà la revisió del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del districte de Ciutat Vella després d’acordar la suspensió de la concessió de llicències per iniciar activitats de concurrència pública, comercials i alimentàries, entre d’altres, en aquest districte.

El principal objectiu d’aquest instrument urbanístic és l’ordenació de les activitats que tenen lloc al districte que ha de permetre poder limitar determinades activitats que generen externalitats negatives al territori i potenciar-ne d’altres que dinamitzin l’entorn. El Pla d’Usos se sumarà a d’altres eines, com ara el Pla de Desenvolupament Econòmic presentat al juliol passat, per tal de retornar a un equilibri entre la pressió turística, la vida veïnal i la diversificació comercial. Totes dues eines persegueixen la necessitat de crear a Ciutat Vella un ecosistema econòmic divers i robust.

Així, a partir d’avui, queda suspès l’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal per iniciar, ampliar, instal·lar o executar obres de condicionament relacionades amb determinades activitats del districte.

Aquesta suspensió permet iniciar les tasques de revisió i modificació de l’actual Pla d’Usos per tal de poder ordenar adequadament les activitats afectades per la suspensió de llicències. Els efectes de la mateixa seran vigents durant un any, tot i que si durant aquest període s’aprova inicialment el nou instrument urbanístic revisat, es podrà prorrogar sense poder superar els dos anys en total.

Aquestes activitats són:

Activitats regulades en la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella: exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts, activitats esportives, activitats musicals (bars musicals, discoteques, etc), activitats de restauració (restaurants i bars), activitats de jocs i atraccions (casinos i bingos), activitats culturals i socials (associacions i centres de difusió cultural), activitats audiovisuals (locutoris i karaokes), activitats zoològiques, establiments alimentaris de venda personalitzada, establiments alimentaris en règim d’autoservei, establiments individuals multi sectorials o polivalents, botigues de conveniència, botigues annexes a benzineres, establiments amb màquines expenedores d’aliments, botigues de plats preparats, comerç alimentari amb degustació i gelateries i orxateries que no disposin de degustació en el seu interior.

Per primera vegada, se suspenen les llicències d’altres activitats: activitats de serveis d’informació, difusió i atenció turística com oficines de turisme, punts d’atenció turística o anàlogues; oficines obertes al públic de venda de tiquets i entrades; magatzems de petites mercaderies no perilloses com, per exemple, equipatges; exposició, venda o lloguer de bicicletes i motos; i exposició, venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal amb motor (segways, tricicles, trixies, patinets elèctrics…).

L’àmbit de la suspensió d’atorgament d’aquestes llicències d’activitats inclou tot el districte, a excepció de la zona portuària i determinades activitats de l’entorn de la Rambla. La suspensió de llicències només es pot fer tres anys després de l’última suspensió, que a l’àmbit de la Rambla es va realitzar el 9 de juliol de 2014 per a la redacció del Pla d’Usos d’aquest àmbit. De totes formes, el Pla d’Usos de la Rambla ja limita i regula aquestes activitats. Pel que fa a la resta d’activitats de l’entorn de la Rambla -que no es van veure afectades per la suspensió de 2014- la concessió de llicències queda suspesa en l’acord actual.

Òbviament, també queden fora de la suspensió aquelles activitats que abans de la declaració de la mateixa ja disposin de l’autorització municipal necessària per executar les obres i instal·lacions de condicionament de l’establiment a l’activitat projectada, ja sigui mitjançant llicència, comunicació o declaració responsable prèvia.

La voluntat del Govern municipal és la de definir la proposta de nou Pla Especial de manera participada amb tots els agents implicats i els grups municipals per tal que el document definitiu compti amb el màxim de consens polític i social.

Estudi per avaluar l’impacte del soroll en la salut de les persones

Una de les principals problemàtiques que té el districte de Ciutat Vella és la de l’oci nocturn i els efectes perjudicials que aquesta activitat suposa al dret al descans dels veïns. Per aquest motiu, una de les principals línies de treball del nou Pla Especial d’establiments de concurrència pública serà trobar fórmules per tal de pal·liar aquestes externalitats negatives. De fet, l’Informe de Salut de la ciutat de Barcelona de l’any 2015 ja documentarà l’exposició d’una franja de població a nivells de contaminació acústica que poden ser perjudicials per la salut.

I per tal de poder avançar en aquesta línia, el Districte ha encarregat a l’Agència de Salut Pública un estudi que permeti avaluar quin és l’impacte que tenen les molèsties generades pel soroll en la salut de les persones. Aquest document es treballarà en base a entrevistes a actors implicats en aquesta problemàtica, com poden ser experts, empresaris del sector i veïns; o grups de discussió amb població variada, entre d’altres.

Així mateix, el Districte també ha encarregat uns altres dos estudis:

Un treball de benchmarking d’inventari i avaluació de les estratègies urbanes de gestió de l’economia del visitant (oci nocturn, cultura i entreteniment) a centres històrics de diverses ciutats europees que ens ha de permetre idear accions per implementar al territori.

Un estudi de big data amb cartografia de dades de Ciutat Vella: vol ser una anàlisi que es mou en tres eixos que són els usos, els residents i els usuaris. Aquests eixos utilitzaran diferents fonts de dades per tal de poder fer múltiples combinacions que ens faciliti el coneixement de la realitat i la presa de decisions.

Paraules clau

salut/ soroll/