Barcelona Activa crea una oferta formativa nova per a dones professionals i directives amb l’objectiu de reduir les desigualtats en els càrrecs de decisió : Servei de Premsa

Barcelona Activa crea una oferta formativa nova per a dones professionals i directives amb l’objectiu de reduir les desigualtats en els càrrecs de decisió

24/11/2016Temps estimat de lectura: 5 minuts

Des de fa anys, l’agència municipal compta amb un catàleg de programes per a dones emprenedores i empresàries, ara s’amplia per arribar també a professionals i directives amb l’objectiu de trencar el sostre de vidre i lluitar contra la segmentació vertical

En aquesta nova etapa, es duplica l’oferta creant 5 programes nous: 2 d’impuls i enfortiment de projectes socioeconòmics i els altres 3 de mentoring, capacitació per a l’accés a finançament i coaching per optar a càrrecs directius, respectivament

S’inicia ara un procés de licitació per adjudicar la prestació de la formació de l’Escola amb un pressupost màxim de 700.000 per a l’any vinent

 

Des de fa gairebé tres dècades, Barcelona Activa impulsa la incorporació de les dones en el món de l’empresa, a través de l’Escola de Dones Emprenedores, ajudant-les a posar en marxa i consolidar els seus projectes de negoci. En aquest temps, els continguts formatius i el model han anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats del context econòmic i a les tendències del mercat.

En aquesta nova etapa que s’ha engegat, l’oferta formativa de l’Escola es duplica i es composarà d’un total d’onze programes variats, dels quals cinc són de nova creació.

Als dos dispositius per a projectes de l’àmbit social liderats per dones que s’han posat en marxa recentment, s’hi suma l’ampliació del catàleg d’actuacions, a partir del 2017, amb tres nous programes específics per arribar a professionals, predirectives i directives. L’objectiu és contribuir a trencar el sostre de vidre a les seves respectives carreres, lluitar contra la bretxa salarial entre homes i dones i reduir les desigualtats de gènere en càrrecs de decisió en les empreses.

Segons l’estudi de l’Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç, l’any 2015 el nombre de dones que ocupen llocs de direcció és un 45% inferior al d’homes, (57.675 dones enfront a 104.025 homes), una realitat que pràcticament no ha variat des de 2005. I, en relació a la retribució, el salari mitjà anual de les dones l’any 2014 a Barcelona era un 25,1% inferior al dels homes, com es recull a l’estudi “Els salaris a Barcelona 2014” realitzat per l’Ajuntament. En concret, 24.618 euros de salari mitjà anual de les dones respecte al dels homes de 32.864 euros.

 

Una oferta renovada per impulsar el talent femení

Durant el mes de desembre, s’iniciarà un procés obert de licitació per adjudicar la prestació de la formació de l’Escola de Dones Emprenedores amb un pressupost màxim per al 2017 de 700.000 euros. Per primera vegada es destinen tants recursos amb el propòsit d’impulsar dones directives i emprenedores, contribuir al creixement i el lideratge femení i generar nous rol models que puguin inspirar les generacions futures.

En el que portem d’any, s’han posat en marxa “Construïm en femení les Altres Economies” i “Camí de la Solidesa”, dos programes adreçats a iniciatives socioeconòmiques liderades per dones per donar suport en el procés d’arrencada i d’enfortiment, respectivament. D’aquesta manera, s’ha començat a donar un nou impuls a l’Escola, obrint-la al sector de l’Economia Social i Solidària, a més de diversificar el perfil d’usuària per arribar a un nou públic i poder seguir promovent la competitivitat del teixit local en clau femenina.

A partir de gener 2017, l’oferta es completarà amb tres programes nous que s’han dissenyat per donar resposta als reptes de les dones al mercat actual:

– D’una banda, a través de “Women Mentoring Program” un grup de persones expertes i amb una trajectòria de referència guiaran i assessoraran a dones que estan al capdavant de la gestió d’empreses per afavorir la consolidació i la competitivitat del teixit productiu de la ciutat.

– D’altra banda, per facilitar que les dones tinguin major accés a finançament per poder impulsar els seus projectes empresarials, es durà a terme “Finanwomen Program” dissenyat per millorar les habilitats de comunicació, negociació i màrqueting de les dones i que es complementarà amb tutories personalitzades per treballar la presentació dels seus respectius projectes davant d’entitats financeres.

– I, per últim, s’ha creat “Lidera el canvi”, un programa per ajudar a dones professionals i directives a desenvolupar les seves capacitats individuals per arribar a càrrecs de major responsabilitat dins d’una companyia, aconseguint trencar el sostre de vidre i aportant la perspectiva de gènere en el lideratge. En aquest cas, la proposta formativa es complementarà amb tutories de coaching i sessions de mentoring de la mà de dones que ja ocupen càrrecs directius.

A més, s’ha definit un conjunt d’activitats tant per a dones emprenedores i empresàries, com per a professionals i directives, que consisteixen en tallers monogràfics centrats en el lideratge, la negociació, la gestió de riscos, entre d’altres. També s’organitzaran trobades periòdiques de networking per fomentar que es creïn xarxes professionals i de cooperació empresarial.

 

L’Escola compta amb un 38% més d’usuàries

Durant el 2015, Barcelona Activa va atendre 542 dones que van participar a la quarantena d’accions formatives i d’assessorament de l’Escola de Dones Emprenedores, el que suposa un increment del 38% del nombre d’usuàries.

Pel que fa al nivell formatiu, 8 de cada 10 dones han cursat estudis universitaris. En relació a la situació laboral, ha disminuït la proporció de participants que accedeixen als serveis estant a l’atur, passant de dues terceres parts el 2014 a poc més del 50% durant l’any passat. Mentre que les usuàries que arriben amb un projecte propi que ja han iniciat s’ha incrementat arribant a representar el 30%. I, respecte a la franja d’edat, gairebé la meitat (48%) tenen entre 30 i 40 anys.

En relació als serveis d’emprenedoria i d’empresa que es presten des de l’agència municipal, s’observa que els projectes liderats per dones es constitueixen en un 36% dels casos, 11 punts per sota dels que compten amb una majoria d’homes en l’equip promotor. Les iniciatives empresarials impulsades per dones compten amb una inversió inicial mitjana de 15.600 euros, mentre que en el cas dels negocis promoguts majoritàriament per homes arriba gairebé als 20.000 euros.

 

Oferta de l’Escola de Dones Emprenedores – 2017
Programa de creació d’empreses “INICIA”
Programa d’estratègia digital, “La teva empresa a la xarxa”
Programa de gestió ui organització,”KIT bàsic de gestió”
Programa de creixement empresarial i internacionalització, “Learning to Grow”
Programada de tècniques de vendes, “Sales Management”
Programa d’impuls de projectes socioeconòmics, “Construïm en femení les Altres Economies”
Programa d’ enfortiment de cooperatives i associacions, “Camí de la Solidesa”
Programa de mentoring per a empresàries, “Women Mentoring Program”
Programa de capacitació per accedir a finançament, “Finanwomen Program”
Programa de desenvolupament professional, “Lidera el Canvi”
Programa d’acompanyament per a la millora de competències
Activitats de networking per crear xarxa professional i cooperació empresarial

 

Barcelona, pionera de nou en les polítiques d’igualtat de gènere

Barcelona Activa ha estat pionera en la detecció i promoció de dones emprenedores des del moment de la seva creació al 1986, enguany fa just 30 anys. Aleshores, va iniciar el programa Odame, que ha estat referent local i internacional en el suport a l’emprenedoria femenina, i que en l’actualitat ofereix, a través de l’Escola de Dones Emprenedores, aquest ampli catàleg de programes i cursos per impulsar la iniciativa emprenedora de les dones.

La promoció i el suport a l’emprenedoria femenina continua sent necessària si es vol garantir una equitat efectiva en les diferents esferes de la societat i de l’economia o economies, adaptant l’Escola i la resta de serveis municipals als reptes actuals i futurs. En aquest sentit, l’agència municipal de desenvolupament local incorporarà d’ara en endavant la perspectiva de gènere i de diversitat en el conjunt de l’actuació i dels serveis que presenta, tant per a persones emprenedores i empreses, com també en l’oferta d’ocupació.

En aquest sentit, i a nivell municipal, l’Ajuntament ha posat en marxa el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 per combatre les desigualtats a la ciutat i superar les situacions de discriminació que encara persisteixen en una societat patriarcal com la nostra.

El Pla marca els reptes del mandat en aquesta matèria, amb una perspectiva transversal, integral i multidimensional, que tingui en compte la veu i l’experiència de les dones com a subjecte actiu, divers i protagonista per fer front a les múltiples desigualtats.

Paraules clau

dona/ emprenedoria/