Els usuaris dels serveis socials de Barcelona valoren amb un 7,6 l’atenció rebuda : Servei de Premsa

Els usuaris dels serveis socials de Barcelona valoren amb un 7,6 l’atenció rebuda

26/02/2017

 

Conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris dels 40 centres de serveis socials que hi ha a la ciutat de Barcelona i detectar aspectes per millorar-ne la qualitat dels serveis. Aquests eren els dos objectius que va fixar-se l’Ajuntament de Barcelona amb la major enquesta que s’ha fet mai a la ciutat entre els usuaris d’aquests serveis, i que entre el febrer i el juny del 2016 va suposar la realització de 7.484 entrevistes personals. Són una part dels majors de 16 anys que com a mínim van rebre una atenció per part de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) durant el període esmentat. Les enquestes les van fer 100 persones contractades amb plans ocupacionals i és la primera vegada que es fa un estudi amb una mostra tan gran i tan completa. De fet, els resultats formen part d’un estudi més ampli dissenyat per avaluar les condicions de vida dels usuaris dels centres socials i que es presentarà properament.

Davant d’aquests primers resultats, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha agraït als treballadors dels centres socials l’esforç addicional que han hagut de fer durant el període de crisi i ha volgut posar en valor que han actuat com a “dic de contenció” davant l’emergència sobrevinguda. Aquest dic és el que separa moltes famílies d’uns desnonament, poder pagar les factures o tenir una beca menjador: “Altres parlaven de retallades inevitables, d’estrènyer-se el cinturó o de fer sacrificis, però els que veien les conseqüències eren aquests professionals, que han fet mans i mànigues per no deixar ningú enrere”. Ortiz ha considerat que és aquesta feina per atendre tothom i assegurar drets el que més valoren les persones usuàries dels serveis socials. “L’objectiu és que deixin de ser herois i heroïnes i que puguin disposar dels instruments i recursos que calen per garantir un bon servei. En això estem dedicant els nostres esforços”, ha afegit la tinenta d’alcaldia.

L’enquesta va dividir les preguntes en tres grans blocs per valorar millor el servei: l’atenció pròpiament rebuda, la feina dels professionals que van fer l’atenció i el procés de recepció i administració. Els resultats són 16 indicadors numèrics que van del 0 al 10, dels quals la nota més alta correspon a la intimitat i confidencialitat en l’atenció (8,6) i l’amabilitat i respecte dels professionals (8,5). També superen el 8 la preparació i professionalitat dels treballadors (8,1) i el temps dedicat a l’entrevista (també amb un 8,1). La satisfacció de l’atenció rebuda en general rep una nota mitjana de 7,6, i això és degut a que només un 9% dels usuaris consideren que aquesta atenció està per sota de l’aprovat. En el cantó oposat, la nota més baixa i l’única per sota del 7 és per al temps que l’usuari ha d’esperar des que sol·licita la cita fins que aquesta es produeix, una circumstància que es puntua amb un 6,8.

Per districtes, la satisfacció més alta amb l’atenció rebuda se situa a Sarrià-Sant Gervasi, amb un 8,2. També es troben per sobre de la mitjana Les Corts i Gràcia (cadascuna de les dues zones amb un 8,0), Ciutat Vella (7,8), Nou Barris (7,7) i l’Eixample (7,5). Per sota de la puntuació mitjana es troben els districtes d’Horta-Guinardó (7,4), Sant Martí (7,3), Sant Andreu (7,2) i Sants-Montjuïc (7,1).

Dels resultats de l’enquesta es dedueix que el temps d’espera per ser atès en un centre social és on hi ha un marge de millora més clar. L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona supervisa constantment aquest capítol i val a dir que entre el gener del 2016 i el gener del 2017 el temps mitjà d’espera per a la primera visita va aconseguir-se reduir en un 12,8%. En concret, es va passar dels 27 als 23,5 dies d’espera. Aquesta reducció de l’espera s’ha aconseguit gràcies a un augment considerable en el nombre de visites realitzades, des de les 2.785 que es van fer el gener del 2016 a les 3.711 del gener del 2017 (un 33,2% més). De fet, la demanda de primeres visites als centres socials ha seguit creixent durant el primer mes de l’any, en concret un 14% en passar de les 4.639 a les 5.291 d’enguany.Compartiu aquest contingut