Barcelona Activa posa en marxa tres serveis d’inserció ocupacional per a joves amb trastorns mentals : Servei de Premsa

Barcelona Activa posa en marxa tres serveis d’inserció ocupacional per a joves amb trastorns mentals

20/03/2017

Es tracta d’un servei pioner de Barcelona Activa vers la inserció laboral de joves amb problemes de salut mental que permetrà una atenció descentralitzada, específica i personalitzada d’uns 150 joves

Els dispositius d’atenció que s’han dissenyat i que s’han licitat per un import de 355.891 euros estaran operatius a partir del maig a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i s’integraran en equipaments municipals

L’acompanyament en la formació i la recerca de feina permetrà lluitar contra l’estigma i estereotips que pateix el col·lectiu en el món empresarial i millorar la seva inserció al mercat laboral

Es tracta d’una de les actuacions de foment de l’ocupació que s’impulsen en el marc del Pla de Salut Mental 2016 – 2022

 

 

Barcelona Activa posarà en marxa al mes de maig tres dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a joves amb trastorns de salut mental a tres districtes de la ciutat amb especials dificultats. Es tracta d’un nou servei integral que s’incorpora a les polítiques d’ocupació de la ciutat i que permetrà oferir, de manera estable, una atenció descentralitzada i específica als joves amb problemàtiques de salut mental d’entre 16 i 35 anys, gràcies als tres nous punts d’atenció que s’obriran a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris.

Aquest nou servei, que s’ha licitat per valor de 355.891 euros, és fruit de la coordinació dels serveis i professionals de l’àrea de Drets Socials i Barcelona Activa, que ha permès identificar les necessitats actuals i l’increment de joves amb malestar psicològic, millorar els circuïts d’atenció específics, i crear dispositius estables i descentralitzats territorialment.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que “es tracta d’un projecte innovador que té com a objectiu que les polítiques d’ocupació i d’inserció sociolaboral a la ciutat no deixin ningú enrere. Aquest és un fenomen molt sovint invisibilitzat, estigmatitzat, que és greu pel conjunt de la població i sobretot per la gent jove, que està experimentant un malestar psicològic creixent molt preocupant, on tots ens hem de sentir implicats, l’administració però també el teixit empresarial”. Pisarello ha destacat que aquestsel programa d’inserció “preveu que hi hagi tutors específics de referència que puguin acompanyar a aquestes persones fins a 6 mesos després de trobar feina per donar garanties als empresaris, que vegin que professionals de l’Ajuntament estaran allà per fer l’acompanyament i contribuir a reduir pors i angoixes”.

La comissionada de Salut, Gema Tarafa, s’ha mostrat satisfeta pel que suposa la posada en marxa de la línia ocupació prevista al Pla de Salut Mental de Barcelona. “La salut mental és un dret essencial, prioritari per l’Ajuntament. Tarafa ha recordat que “el 12% dels barcelonins o barcelonines o bé han patit, o estan patint o patiran un problema de salut mental durant la seva vida, i això inclou trastorns bipolars, esquizofrènia però també depressions greus, lleus, transitòries i crisis d’angoixa o ansietat”.

Aquest nou servei dóna compliment al Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022, en la línia d’afavorir l’extensió de projectes específics d’inserció laboral per a joves amb trastorn mental. Es compleix, així mateix, l’objectiu de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, que situa l’atenció a la vulnerabilitat o a les persones amb dificultats d’inserció com a una prioritat per promoure una major igualtat d’oportunitats i es dóna compliment al Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat (2016-2020) que estableix la necessitat de promoure amb caràcter prioritari una major atenció a la diversitat, a través de programes integrals de formació i ocupació per a joves en risc i/o situació d’exclusió.

 

Creix el malestar psicològic i els problemes de salut mental entre els joves

Diversos estudis i dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) posen de manifest que la crisi econòmica ha generat un major malestar psicològic entre moltes persones motivat, entre d’altres factors, per la situació d’atur i precarietat del mercat laboral, fet que ha produït un empitjorament de les condicions de vida i salut de molts ciutadans i ciutadanes.

En concret, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del gener del 2016, la meitat de les persones aturades a la ciutat de Barcelona fa dos anys o més que estan buscant feina, enfront del 8% de l’any 2007. A més a més, segons dades de l’enquesta a estudiants de secundària FRESC corresponent a l’any 2012, s’estima que el percentatge d’alumnat amb patiment psicològic possible se situa entre el 15% i el 16% entre les noies i entre el 10% i el 13% entre els nois. Això té una clara repercussió en l’assistència sanitària, com demostra el fet que l’any 2015 es van atendre 12.066 menors, un 15% més que l’any anterior, als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) que hi ha a la ciutat, d’entre els quals el 62% eren nois.

En paral·lel, als centres de salut mental d’adults (CSMA) es van atendre 44.953 persones, (un 5% més) i, al contrari que en el cas dels menors, el 60% van ser dones.

 

Dispositius a mida i itineraris personalitzats d’inserció per a més de 150 joves

El nou servei s’adreça a joves d’entre 16 i 35 anys que pateixin algun trastorn de salut mental i que siguin, prioritàriament, residents en els tres districtes on s’ha identificat un a major necessitat. A través d’itineraris personalitzats d’inserció que tinguin en compte les especificitats dels participants, s’ha previst atendre entre 50 i 65 persones joves a cada un dels punts.

Aquest programa permetrà incrementar el nivell d’ocupabilitat i de competències dels joves, el seu grau d’autonomia, seguretat personal i empoderament, a partir del seguiment d’un itinerari de projecte personal i professional que inclou tutories, orientació professional i formativa i estratègies de recerca de feina. Per a garantir la seva inserció laboral, es farà una prospecció d’empreses i entitats de la ciutat per establir acords, s’impulsaran acords amb Centres Especials de Treball i es potenciarà la contractació d’aquest col·lectiu a través de la Contractació Pública Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, el programa considera estratègic promocionar la Responsabilitat Social Corporativa entre el teixit empresarial i lluitar contra l’estigma i estereotips que pateix el col·lectiu i garantir en el cas de les persones contractades, un seguiment personalitzat de la inserció en el lloc de treball per tal d’assolir un major grau d’estabilitat i manteniment dels llocs de treball.

Els punts d’inserció sociolaboral estaran ubicats en equipaments de ciutat ja existents: Les Basses, a Nou Barris, el punt d’atenció juvenil del carrer Garcilaso, a Sant Andreu i el Centre Cívic Besòs- Maresme a Sant Martí. Aquest fet ajudarà a potenciar l’efecte de normalització del servei i del col·lectiu, per tal de facilitar-ne l’accés i la complementarietat amb recursos i professionals generals.

 

Altres actuacions de foment de l’ocupació en el marc del Pla de Salut Mental 2016 – 2022

Barcelona Activa ha dissenyat les seves actuacions de foment de l’ocupació de persones amb trastorns de salut mental de totes les edats amb l’objectiu de donar compliment al primer Pla de Salut Mental de la ciutat i millorar l’atenció que presenta l’agència als col·lectius amb majors dificultats d’integració laboral.

En aquest sentit es treballa en un nou model d’orientació de Barcelona Activa que preveu que les persones amb trastorns mentals participin dels serveis i programes ordinaris però garantint un correcte acompanyament amb persones tutores de referència, i afegir un acompanyament de “Treball amb suport” un cop les persones hagin trobat una feina durant 6 mesos. Aquest acompanyament també es farà en els serveis d’assessorament a l’emprenedoria i la creació d’empreses de Barcelona Activa per les persones amb trastorn mental que vulguin desenvolupar els seus propis projectes.

Barcelona Activa ha planificat i realitzarà en les properes setmanes una formació intensiva a tot el seu personal tècnic per incorporar la perspectiva de la salut mental en la seva formació. Prop de 200 professionals de l’agència d’ocupació municipal participaran en aquest programa formatiu que comptarà amb la col·laboració de persones expertes de l’Agència de Salut Pública i d’entitats especialitzades en l’àmbit de la Salut Mental.

Així mateix, des de Barcelona Activa també s’ofereixen sessions d’orientació i formació a mida per a entitats del tercer sector que atenen a persones amb trastorn mental que ho requereixin, amb l’objectiu de donar a conèixer i facilitar l’accés de les persones amb trastorns mentals als serveis i programes generals d’inserció laboral de ciutat.

Durant 2016 s’han realitzat 14 sessions d’orientació a entitats de persones amb trastorn mental sobre el mercat laboral i els recursos ocupacionals de Barcelona Activa. Les entitats han estat les següents: Fundació Dau; ACIDH; Fundació Tres Turons i Parc Sanitari Sant Joan de Deu en les que van participar un total de 131 persones. Durant el 2017 es contempla mantenir i, ampliar, el nombre d’accions.Compartiu aquest contingut