Un nou informe ratifica que a Barcelona hi ha cinc contaminants que posen en risc la salut de la població : Servei de Premsa

Un nou informe ratifica que a Barcelona hi ha cinc contaminants que posen en risc la salut de la població

01/05/2017Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), confirma que continua la greu problemàtica de contaminació atmosfèrica a la ciutat

Coincidint amb el llançament de l’informe, l’Ajuntament posa en marxa un seguit de millores en els serveis d’informació a la ciutadania entre les quals destaca la informació en temps real

 

L’informe Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016 de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat els nivells atmosfèrics dels principals contaminants de la ciutat i confirma que aquesta continua sent una problemàtica greu. Les dades utilitzades han estat recollides a través de les 11 estacions que constitueixen la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica, situades tant en zones d’alta intensitat de trànsit com en zones de monitorització del fons de contaminació.

L’informe constata que els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) van ser superats en les mitjanes anuals de cinc contaminants: NO2, partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), benzè, ozó i benzo(a)pirè a les estacions de trànsit, i també en les estacions de fons urbà en el cas de material particulat. En relació als valors límits que fixa la Unió Europea a través del Reial Decret 102/2011 cap contaminant no va superar els valors límits anuals, amb l’excepció del diòxid de nitrogen (NO2) a les estacions de trànsit. En el cas de l’ozó es va superar també el nivell màxim com a límit en vuit hores recomanat per la OMS i la UE.

El treball de l’ASPB constata que el 95% de la població de la ciutat està potencialment exposada a nivells anuals de partícules en suspensió superiors als nivells de referència de l’OMS, mentre que pel que fa als NO2 els supera el 68% de la ciutadania. Igualment assenyala que tot i el descens de la contaminació que es detecta en caps de setmana (amb l’excepció de l’ozó, que s’incrementa), si s’extrapolessin els nivells que hi ha durant els dissabtes i diumenges a una mitjana de tot l’any se seguirien superant els nivells de referència de l’OMS per al NO2, PM10, PM2,5, benzè, ozó i benzo(a)pirè.

Cal recordar que nombrosos estudis científics a tot el món, i també de Barcelona, demostren que la contaminació causa mortalitat prematura en persones amb malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, així com malalties respiratòries i càncer de pulmó. A banda d’això, agreuja altres malalties com l’asma, la diabetis o la hipertensió, i té un efecte advers en el desenvolupament neuronal i cognitiu dels infants o en la fertilitat. És en base a aquests estudis que es calcula que la reducció de partícules PM2,5 fins a la mitjana anual proposada per l’OMS evitaria anualment prop de 650 morts a la ciutat.

Davant aquesta forta associació entre mala qualitat de l’aire i salut, el consistori va presentar el passat mes de novembre el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica format per 58 accions directes, ja sigui sobre la mobilitat dels vehicles motoritzats privats, el foment del transport públic, l’impuls d’un model urbà més saludable o el foment de la reducció d’emissions als sectors industrials i portuari. Posteriorment tant l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com la Generalitat de Catalunya han presentat els seus respectius plans de treball i s’ha assolit un acord interinstitucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona en una àrea que engloba fins a 40 municipis de la zona d’influència de la capital catalana.

 

Recomanacions de salut

Un cop recollides les dades, l’ASPB també fa una sèrie de recomanacions per a la salut. Pel que fa a les polítiques que caldria aplicar, assenyala com a objectiu imprescindible la disminució del trànsit diari de manera global. També indica que l’ús de vehicles menys contaminants pel que fa als carburants podria produir una disminució del NO2, però només en menor grau del material particulat, i per això s’haurien d’afavorir les polítiques que canviïn l’ús del vehicle motoritzat privat pel transport públic i els mitjans de mobilitat activa com caminar i la bicicleta. A més a més, recomana prendre mesures especials en els emplaçaments de la ciutat on hi passen més temps els grups de persones més fràgils: persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nens de fins a 6 anys, les dones embarassades i la gent gran.

Pel que fa a la població en general, l’Agència de Salut Pública de Barcelona apunta que és millor caminar per carrers amb poc volum de trànsit, o a les hores en què menys cotxes circulin. El mateix succeeix en cas de fer esport a l’aire lliure, una activitat que en qualsevol cas presenta beneficis, recorda. També proposa ventilar l’habitatge a les hores en què pel carrer passin menys cotxes; circular amb les finestres del vehicle pujades en zones molt transitades i, en cas d’anar en bicicleta, evitar la proximitat dels tubs d’escapament.

 

Millores en la informació ciutadana

Com a part del Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb la intenció de reforçar la divulgació ciutadana en la lluita contra la contaminació i continuar amb la tasca de conscienciació sobre aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha renovat el seu web sobre qualitat de l’aire ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca, amb nous continguts i mapes amb dades en temps real dels principals contaminants (NO2 i PM10) que es registren al municipi. També al web lameva.barcelona.cat, el consistori té previst difondre les dades que es registren de manera contínua a les estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica que hi ha a la ciutat, unes comunicacions que es faran igualment a través de Twitter al perfil @BCN_Ecologia amb els hashtags #BCNqualitataire i #airenetBCN.

 

 

Les noves millores en la informació ciutadana inclouen també vídeos explicatius sobre les mesures que es prendran entre els anys 2017 i 2025 per reforçar el transport públic, afavorir la mobilitat sostenible i restringir la circulació als vehicles més contaminants, i sobre les afectacions en salut que té la contaminació. L’Ajuntament treballa igualment per disposar en breu d’un sistema d’alertes en línia en què s’informarà a la ciutadania en cas d’un episodi de contaminació.

 

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE A LA CIUTAT DE BARCELONA

Paraules clau

contaminació/ qualitat de l’aire/